• NOVINKY
 • TESTY
 • PRAVIDLÁ
 • GARÁŽ
 • DOPRAVA A NEHODY
 • POHONNÉ LÁTKY
 • AKTUALIZOVANÉ 12:27

  Inšpekcia zverejnila zoznam čerpačiek s nekvalitnými benzínmi a naftou

  Vydané 21. 2. 2012 o 8:50 Autor: Tomáš Novotný

  Pozrite si zoznam čerpacích staníc, na ktorých Slovenská inšpekcia životného prostredia zistila minulý rok nedostatky. Inšpektori skontrolovali 138 čerpacích staníc.

  Foto: ILUSTRAČNÉ - TASR/AP

  Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) zverejnila čerpacie stanice, na ktorých zistila minulý rok nedostatky. Inšpektori skontrolovali 138 čerpacích staníc.

  BRATISLAVA. Inšpektori Slovenskej inšpekcie životného prostredia odobrali zo 138 čerpacích staníc a troch distribučných skladov 302 vzoriek. Testovali 155 vzoriek benzínov, 123 vzoriek motorovej nafty a 24 vzoriek LPG. Zvlášť kontrolovali letné a zvlášť zimné vzorky.

  Nedodržanie požadovanej kvality pohonných látok zistila inšpekcia v dvoch vzorkách benzínu a dvoch vzorkách nafty u štyroch podnikateľov. Spolu išlo o nedodržanie piatich limitných hodnôt. Stanovisko zaslala len spoločnosť OMV, od ostatných podnikateľov sa nám nepodarilo získať.

  Čerpacie stanice, kde SIŽP zistila v roku 2011 nedodržanie limitných hodnôt:

  1. Re-Da SK, s.r.o., Viničné, ČS Glejovka 1, Pezinok
  • druh pohonnej látky: motorová nafta
  • nedodržané 2 parametre
  • vzorka mala z hľadiska priebehu destilačnej krivky vyššiu teplotu pri predestilovaní 95% obj. (374,2 ºC), ako je stanovený limit 360 ºC,
  • obsah síry (40,6 mg/kg) prevyšoval stanovený limit 10 mg/kg
  • pokuta: 800 €

   

  1. Eni Oil Slovensko, s.r.o., Bratislava, ČS AGIP Martin, Francúzskych partizánov
  • druh pohonnej látky: benzín super plus 98
  • nedodržaný 1 parameter
  • tlak pár 63,3 kPa oproti predpísanej maximálnej hodnote 60,0 kPa + 1,8 kPa
  • pokuta: 1000 €

   

  1. OMV Slovensko, s.r.o., Bratislava, ČS OMV  Púchov, Vsetínska cesta
  • druh pohonnej látky: benzín 95 natural
  • nedodržaný 1 parameter
  • hodnota oktánového čísla výskumnou metódou 93,7 oproti predpísanej hodnote najmenej 95 ± 0,4
  • pokuta: bude uložená v roku 2012

   

  1. DAMMI, s.r.o., Prešov, ČS Prešov, ul. Ľubochnianska
  • druh pohonnej látky: nafta motorová
  • nedodržaný 1 parameter
  • teplota s hodnotou 397,1 °C pri predestilovaní 95 % obj. prekročila maximálny povolený limit 360 °C.
  • pokuta: 400 €

   

  "Slovenská inšpekcia životného prostredia kontroluje kvalitu pohonných látok z hľadiska ochrany životného prostredia, predovšetkým ovzdušia," upozornil hovorca inšpekcie Michal Štefánek s tým, že len niektoré testované parametre hovoria o kvalite pohonnej látky z pohľadu motoristu.

  "SIŽP nevykonáva napríklad kontrolu obsahu vody, tuhých častí v pohonných látkach a niektorých ďalších ukazovateľov, ktoré sú dôležité z hľadiska ochrany spotrebiteľa." doplnil Štefánek (vyjadrenie o nevykonávaných kontrolách doplnené o 12:27).

  K zisteniam sa vyjadrila iba jedna spoločnosť

  Žiadosti o vyjadrenie k zisteniam inšpekcie sme sa včera pokúsili zaslať aj uvedeným spoločnostiam. Pokúšali sme sa telefonicky spojiť so spoločnosťou Re-Da SK, no žiadne zo zverejnených čísiel nie je aktívne.

  Spoločnosť DAMMI má známu iba poštovú adresu.

  Žiadosť o vyjadrenie e-mailom sme včera zaslali spoločnostiam OMV a Eni Oil.

  V Eni Oil sme sa pokúšali skontaktovať sa s kompetentnými aj telefonicky, no buď nedvíhali alebo nás odkazovali na kolegov. Napríklad v Prahe alebo v Taliansku.

  Spoločnosť OMV nám prostredníctom svojej PR agentúry zaslal nasledovné stanovisko (pripojené o 11:10):

  "Spokojnosť našich zákazníkov a tým aj kvalita produktov, ktoré im ponúkame, sú pre spoločnosť OMV prioritou. Všetky pohonné látky, ktoré sa predávajú na ČS OMV sú v súlade so všetkými slovenskými normami, vrátane európskych noriem (EN 228 a EN 590) a sú pravidelne a v krátkych intervaloch analyzované a schvaľované akreditovaným laboratóriom, ktoré kontroluje kvalitatívne a kvantitatívne parametre paliva.

  Správu Slovenskej inšpekcie životného prostredia pozorne vnímame a analyzujeme jej zistenia, vzťahujúce sa k testovanej vzorke benzínu 95 z čerpacej stanice OMV v Púchove.

  Testovanie ukázalo minimálnu odchýlku pri jednom sledovanom parametri na jednej z našich 93 čerpacích staníc. Okamžite sme podrobili podrobnej analýze a prísnej kontrole všetky pohonné hmoty na ČS OMV v Púchove a vykonali sme všetky potrebné opatrenia na nápravu situácie, ktorá sa stala v júli 2011."

  Odbery pohonných látok v roku 2011:

  IŽP

  Počet

  ČS/DS

  vzorky benzínu 95 Natural

  vzorky benzínu 95/100 Natural

  vzorky nafty

  vzorky LPG

  vzorky spolu

  Bratislava

  32/3

  28

  9

  33

  6

  76

  Banská Bystrica

  33/0

  31

  7

  30

  6

  74

  Košice

  38/0

  31

  10

  30

  6

  77

  Žilina

  35/0

  31

  8

  30

  6

  75

  Spolu               

  138/3

   121

   34

   123

  24

   302

  Pozrite si, kde Slovenská inšpekcia životného prostredia odoberala vzorky ktorých pohonných látok:

  BA = benzín
  NM = nafta

  Inšpektorát životného prostredia Bratislava

  Prevádzkovateľ ČS

  Druh paliva

  (BA, NM)

  Počet vzoriek

  Počet nedodržaných parametrov

  Dátum kontroly

  Porušenie zákona

  Ing. Miroslav Frič, Viničné ČS Jumitrans Bratislava,

  LPG

  1

  0

  28.1.2011

   

   

  Slovenská plavba a prístavy, a.s., Bratislava, DS plnenie člnov, prístav Bratislava

  NM

   

  1

   

  0

   

  26.1.2011

   

   

  GAS, s.r.o., Bratislava, ČS GAS, Lieskovská cesta, Bratislava

  NM

   

  1

   

  0

   

  26.1.2011

   

   

  GAS, s.r.o., Bratislava, ČS GAS, Stará Vajnorská, Bratislava

  NM

  BA(95)

  1

  1

  0

  0

  28.1.2011

   

  JH NOVA, s.r.o., Nitrica, ČS JH NOVA, Dolné Lefantovce

  NM

  BA(95)

  LPG

  1

  1

  1

  0

  0

  0

  27.1.2011

   

   

  ČS Slovnaft, Topoľčany

  NM

  BA(95,98)

  LPG

  1

  2

  1

  0

  0

  0

  27.1.2011

   

   

  AGROFINAL, spol. s.r.o., Šulekovo, ČS Šulekovo

  NM

  BA(95)

  1

  1

  0

  0

  27.1.2011

   

   

  Ing. Michal Sedlár, RALDES, Tovarníky

  ČS Topoľčany

  NM

   

  1

   

  0

   

  27.1.2011

   

  BENZINOL SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava, ČS Benzina, Topoľčany

  NM

  BA(95)

   

  1

  1

   

  0

  0

   

  27.1.2011

   

  JOPI TRADE, s.r.o. Vlčany,

  ČS Vlčany

  NM

  BA(95)

  1

  1

  0

  0

  27.1.2011

  METRO Cash&Carry Ivánka pri Dunaji, ČS METRO SR, Ivánka pri Dunaji

  NM

  BA(95,98)

  1

  2

  0

  0

  27.6.2011

  ILLIM, s.r.o., Bratislava

  ČS SHELL Trnava

  NM

  BA(95,98)

  1

  2

  0

  0

  27.6.2011

  MATP, s.r.o., Bratislava, ČS Jančuška Pezinok

  NM

  BA(95)

  1

  1

  0

  0

  27.6.2011

   

  Re-Da Sk, s.r.o., ČS REDA, Pezinok

  NM

  BA(95)

  LPG

  1

  1

  1

  2

  0

  0

  28.6.2011

  § 14 ods. 3

   137/2010 Z.z.

  SHELL, Nitra,

  ČS SHELL

  NM

  BA(95)

  1

  1

  0

  0

  28.6.2011

   

  AMG Plus, s.r.o. Nitra,

  ČS AMG Plus Nitra

  NM

  BA(95)

  1

  1

  0

  0

  28.6.2011

   

  ČS Slovnaft. ČS Slovnaft, Vráble

  NM

  BA(95)

  LPG

  1

  1

  1

  0

  0

  0

  28.6.2011

   

  JURKI-HAYTON, a.s., Bratislava, ČS JURKI Dolná Seč

  NM

  BA(95)

  1

  1

  0

  0

  29.6.2011

   

  ČS Slovnaft, Želiezovce

  NM

  BA(95)

  1

  1

  0

  0

  29.6.2011

  TaM Autohof, s.r.o., Šarovce, ČS TaM Šarovce

  NM

  BA(95)

  1

  1

  0

  0

  29.6.2011

   

  TaM Autohof, s.r.o., Želiezovce, ČS TaM Želiezovce

  NM

  BA(95,98)

  1

  2

  0

  0

  29.6.2011

   

  ČS OMV Nitra

  NM

  BA(95)

  1

  1

  0

  0

  28.6.2011

   

  ČS AGIP, Dolnozemská, Bratislava

  NM

  BA(95)

  1

  1

  0

  0

  27.6.2011

   

  ČS AGIP, Zlaté Moravce

  NM

  BA(95,98)

  1

  2

  0

  0

  28.6.2011

   

  OMV Slovensko, s.r.o., Bratislava, ČS Avanti Dvory n. Žitavou

  NM

  BA(95)

  1

  1

  0

  0

  29.6.2011

  Ing. Miroslav Frič, Pezinok, ČS Gulf, Pezinok

  BA(95)

  LPG

  1

  1

  0

  0

  27.6.2011

   

  Slovenská plavba a prístavy, a.s., Bratislava, DS plnenie člnov, prístav Bratislava

  NM

   

  1

   

  0

  24.11.2011

   

   

  Slovenská plavba a prístavy, a.s., Bratislava – lodná osobná doprava, prístav Bratislava

  NM

   

  1

   

  0

  24.11.2011

   

   

  Slovenský Vodohospodársky Podnik, závod Dunaj, Bratislava

  NM

   

  1

   

  0

  24.11.2011

   

   

  ČS Slovnaft, Sekule I.

  NM

  BA(95,98)

  1

  2

  0

  0

  24.11.2011

   

   

  SHELL, Galanta,

  ČS SHELL Eszterházyovcov, Galanta

  NM

  BA(95,98)

  1

  2

  0

  0

  25.11.2011

   

  OMV Slovensko, s.r.o., Bratislava, ČS Bratislavská, Nitra

  NM

  BA(95,98)

  1

  2

  0

  0

  25.11.2011

   

   

  ARS-OL, s.r.o., Nitra

  ČS Levická, Nitra

  NM

  BA(95)

  1

  1

  0

  0

  25.11.2011

   

  International Transport Peter Šindler, ČS Zlatomoravecká Nitra

  NM

  BA(95,98)

  1

  2

  0

  0

  25.11.2011

   

  Tesco Stores SR a.s., Bratislava, ČS Tesco Nové Zámky

  NM

  BA(95)

  1

  1

   

  0

  0

  25.11.2011

   

   

  Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica

  Prevádzkovateľ ČS

  Druh paliva

  (BA, NM, LPG)

  Počet vzoriek

  Počet nedodrž.

  parametrov

  Dátum kontroly

  Porušenie zákona  č.137/10

  Z. z.

  BA

  NM

  Gabriel Deák DG PETROL, Jarmočná 806/6

   991 28 Vinica, ČS  Vinica

  NM

  BA(95 NAT)

  1

  1

  -

  14.02.2011

  -

  FLAGA, spol. s r.o., , Veľký Krtíš

  ČS  A. H .Škultétyho 89 Veľký Krtíš

  LPG

   

  -

  -

  -

  14.02.2011

  -

  Dušan Deák – UNIMONT, Pionierska 99, Poltár ČS Gemerský Jablonec

  NM

  BA(95 NAT)

  1

  1

  -

  14.02.2011

  -

  JURKI-HAYTON, s.r.o., Prístavná 2, Bratislava

  ČS Brusno

  NM

  BA(95 NAT)

  1

  1

  -

  15.02.2011

  -

  SHELL Slovakia, s.r.o., Bratislava

  ČS Cesta ku Smrečine, Banská Bystrica

  NM

  BA(95, 98 NAT)

  2

  1

  -

  15.02.2011

  -

  SHELL Slovakia, s.r.o., Bratislava

  ČS Medený Hámor, Banská Bystrica

  NM, LPG

  BA(95 NAT)

  1

  1

  -

  15.02.2011

  -

  OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, Bratislava

  ČS Nám. Ľ. Štúra, Banská Bystrica

  NM, LPG

  BA(95 NAT)

  1

  1

  -

  15.02.2011

  -

  Slovnaft, a.s., Bratislava

  ČS Štiavničky  Banská Bystrica

  NM

  BA(95 NAT)

  1

  1

  -

  15.02.2011

  -

  Anna Mádelová-AMI, Župkov 239, Žarnovica

  ČS Bystrická 700, Žarnovica

  NM

  BA(95NAT)

  1

  1

  -

  12.09.2011

  -

  ROSS N. Rudno, spol. s r.o., Nitrianske Rudno

  ČS Kolotočova 30, Nitrianske Rudno

  NM

  BA(95 NAT)

  1

  1

  -

  12.09.2011

  -

  SHELL Slovakia, s.r.o., Bratislava

  ČS Bojnická cesta 36, Prievidza

  NM

  BA(95, 98 NAT)

  2

  1

  -

  12.09.2011

  -

  OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, Bratislava

  ČS Nadjazdová 5, Prievidza

  NM, LPG

  BA(95NAT)

  1

  1

  -

  12.09.2011

  -

  ENI, spol. s r.o., Pribinova 25 Bratislava

  ČS Tolstého rad 18, Prievidza

  NM

  BA(95, 98 NAT)

  2

  1

  -

  12.09.2011

  -

  Slovnaft, a.s., Bratislava

  ČS Necpaly Prievidza

  NM, LPG

  BA(95, 98 NAT)

  2

  1

  -

  12.09.2011

  -

  SPECTRUM, a.s., Nám. sv. Anny 355/15, Trenčín

  ČS Ul. Mlynská, Nitrianske Pravno

  NM

  BA(95 NAT)

  1

  1

  -

  12.09.2011

  -

  JURKI-HAYTON, s.r.o., Prístavná 2, Bratislava

  ČS Klokoč

  NM

  BA(95 NAT)

  1

  1

  -

  13.09.2011

  -

  PMP oil, spol. s r.o., Závada

  ČS Slovenské Kľačany

  NM

  BA(95 NAT)

  1

  1

  -

  13.09.2011

  -

  GRIFONGAS, s.r.o., Nábr. D. Hrdinov 7, Brezno

  ČS Kriváň

  LPG

   

  -

  -

  -

  13.09.2011

  -

  HELOIL, s.r.o., Hriňová

  ČS  Hriňová 1900

  NM

  BA(95 NAT)

  1

  1

  -

  13.09.2011

  -

  Slovnaft, a.s., Bratislava

  ČS Detva

  NM

  BA(95 NAT)

  1

  1

  -

  14.09.2011

  -

  SHELL Slovakia, s.r.o., Bratislava

  ČS Lieskovská cesta 9, Zvolen

  NM

  BA(95, 98 NAT)

  2

  1

  -

  13.09.2011

  -

  AHOLD Retail Slovakia, k.s., Bratislava

  ČS HYPERNOVA Rákoš 8141/18, Zvolen

  NM

  BA(95 NAT)

  1

  1

  -

  13.09.2011

  -

  Slovnaft, a.s., Bratislava

  ČS Neresnícka, Zvolen

  NM

  BA(95 NAT)

  1

  1

  -

  13.09.2011

  -

  PROGRESS TRADING, a.s., Trebišov

  ČS Daxnerova1680, Tisovec

   

  BA(95 NAT)

  1

  -

  -

  14.09.2011

  -

  KARTIK, s.r.o., Sásovská cesta 83, Ban. Bystrica

  ČS Beňuš

  NM

  BA(95NAT)

  1

  1

  -

  14.09.2011

  -

  Angelika Vajayová, Kokava nad Rimavicou

  ČS Dobšinského 1431/59, Kokava nad Rimavicou

  NM

  BA(95NAT)

  1

  1

  -

  30.11.2011

  -

  Slovnaft, a.s., Bratislava

  ČS Opatová, Lučenec

  NM

  BA(95, 98 NAT)

  2

  1

  -

  30.11.2011

  -

  AGIP Slovensko, s.r.o., Bratislava

  ČS Zvolenská cesta 8/A, Banská Bystrica

  NM

  BA(95, 98 NAT)

  2

  1

  -

  01.12.2011

  -

  TANK, s.r.o., Haličská cesta 3200, Lučenec

  ČS  Šiatorská Bukovinka

  NM

  BA(95 NAT)

  1

  1

  -

  01.12.2011

  -

  SHELL Slovakia, s.r.o., Bratislava

  ČS Lučenecká cesta 32, Zvolen

  NM

  BA(95NAT)

  1

  1

  -

  30.11.2011

  -

  GRAND PRIX power, s.r.o., Lučenec

  ČS  Fiľakovská cesta 4382, Lučenec

  NM

  BA(95NAT)

  1

  1

  -

  30.11.2011

  -

  Dušan Deák–UNIMONT, Pionierska 99, Poltár

  ČS Breznička

  NM

  BA(95 NAT)

  1

  1

  -

  30.11.2011

  -

  ERAL, s.r.o., Šávoľská cesta 1811/24A, Fiľakovo

  ČS Biskupická cesta, Fiľakovo

  NM

  BA(95 NAT)

  1

  1

  -

  01.12.2011

  -

   

  Inšpektorát životného prostredia Žilina
  Dátum kontroly

  Názov a sídlo predajcu palív a miesto ČS

  Druh paliva BA,NM,LPG

  Počet vzoriek

  Počet nedodržaných parametrov

  Zistené porušenie zákona o ovzduší

  7.2.2011

  NDŽ, s.r.o., Žilina

  - prevádzka: ČS NDŽ Žilina

  NM

  1

  0

  -

  7.2.2011

  Eni Oil Slovensko, s.r.o., Bratislava

  - prevádzka: ČS AGIP Ružomberok-Černová

  BA 95 N

  BA 98 N

  NM

  1

  1

  1

  0

  -

  7.2.2011

  OMV Slovensko, s.r.o., Bratislava

  - prevádzka: ČS OMV Ružomberok

  BA 95 N

  BA 95 N

  NM

  1

  1

  1

  0

  -

  7.2.2011

  BENZOL, s.r.o. Ružomberok

  – prevádzka: ČS Benzol Ružomberok

  BA 95 N

  NM

  1

  1

  0

  -

  7.2.2011

  KINEKUS, s.r.o., Žilina

  - prevádzka: ČS KINEKUS Ružomberok

  BA 95 N

  NM

  1

  1

  0

  -

  8.2.2011

  SHELL Slovakia, s.r.o., Bratislava

  - prevádzka: ČS Shell Trstená

  BA 95 N

  V-POVER RACING 100

  NM

  1

  1

  1

  0

  -

  8.2.2011

  SPECTRUM, a.s., Trenčín

  - prevádzka: ČS Spectrum Tvrdošín

  BA 95 N

  NM

  1

  1

  0

  -

  8.2.2011

  SLOVNAFT, a.s., Bratislava

  - prevádzka: ČS Slovnaft Nižná nad Oravou

  BA 95 N

  NM

  1

  1

  0

  -

  8.2.2011

  SLOVNAFT, a.s., Bratislava

  - prevádzka: ČS Slovnaft Vyšný Kubín

  BA 95 N

  EVO benzín 99+

  NM

  1

  1

  1

  0

  -

  9.6.2011

  MS.IZIS s.r.o., Malý Čepčín

  - prevádzka: ČS BALMAR Slovenské Pravno

  -

  0

  1*

  § 14 ods. 3*

  11.7.2011

  SPECTRUM, a.s., Trenčín

  - prevádzka: ČS Spectrum, Žilina-Solinky

  BA 95 N

  NM

  1

  1

  0

  -

  11.7.2011

  GIBBER, s.r.o., Žilina Divinka, Lalinok 29

  - prevádzka: ČS 3H Žilina, Priemyselná

  BA 95 N

  NM

  1

  1

  0

  -

  11.7.2011 16.9.2011

  Eni Slovensko, s.r.o., Bratislava

  - prevádzka: ČS AGIP Martin, Franc. partizánov

  BA 95 N

  BA 98 N

  NM

   

  1

  1

  1

   

  0

  1

  0

  1*

  -

  § 14 ods. 3

  -

  § 14 ods. 3*

  11.7.2011

  SHELL Slovakia, s.r.o., Bratislava

  - prevádzka: ČS Shell Martin, ul. Dúbravca

  FUEL SAVE 95 N

  V-POWER RACING 100

  NM FUEL SAVE

  1

  1

  1

  0

   

   

  -

   

   

  11.7.2011

  METRO Cash & Carry SR, s.r.o., Ivanka pri Dunaji

  - prevádzka: ČS METRO Žilina

  BA 95 N

  Ba 98 N

  NM

  1

  1

  1

  0

   

   

   

  -

   

   

  12.7.2011

  SLOVNAFT, a.s., Bratislava

  - prevádzka: ČS Slovnaft Terchová, Vyšné Kamence

  BA 95 N

  NM

  1

  1

  0

  -

  12.7.2011

  OMV Slovensko, s.r.o., Bratislava

  - prevádzka: ČS OMV Dolný Hričov, Staničná 10

  BA 95 N

  NM

  1

  1

  0

  -

  12.7.2011

  CD Petrol, s.r.o., Makov

  - prevádzka: ČS CD Petrol Makov

  BA 95 N

  NM

  1

  1

  0

  -

  13.7.2011

  KB GAS, s.r.o., Bytča

  - prevádzka: ČS KB GAS Bytča

  BA 95 N

  NM

  LPG

  1

  1

  1

  0

  -

  13.7.2011

  SLOVNAFT, a.s., Bratislava

  - prevádzka: ČS Slovnaft Bytča, Hlinická cesta

  BA 95 N

  NM

  LPG

  1

  1

  1

  0

  -

  13.7.2011

  Diesel Tank, s.r.o., Považská Bystrica

  - prevádzka: ČS Diesel Tank Považská Bystrica, Robotnícka 2164/99

  BA 95 N

  NM

  1

  1

  0

  -

  13.7.2011

  AL, s.r.o., Bytča

  - prevádzka: ČS AL Bytča, areál TS

  BA 95 N

  NM

  1

  1

  0

  -

  13.7.2011

  BLOCKTRADE, s.r.o., Bratislava

  - prevádzka: ČS Slovenský AutoGas Bytča, pri TRW

  LPG

  1

  0

  -

  14.7.2011

  Ivan Kubiš AUTODOPRAVA, Púchov

  - prevádzka: ČS OSMEK Lúky

  BA 95 N

  NM

  1

  1

  0

  -

  14.7.2011

  29.11.2011

  OMV Slovensko, s.r.o., Bratislava

  - prevádzka: ČS OMV Púchov, Vsetínska cesta

  BA 98 N

  1

  1

  § 14 ods. 3

  14.7.2011

  JURKI - HAYTON, s.r.o., Bratislava

  - prevádzka: ČS JURKI Vaďovce

  BA 95 N

  NM

  1

  1

  0

  -

  14.7.2011

  OKTAN, a.s., Kežmarok

  - prevádzka: ČS OKTAN Nová Dubnica

  BA 95 N

  NM

  1

  1

  0

   

   

   

  -

   

   

   

  6.12.2011

  PETROOIL s.r.o., Žilina

  - prevádzka: ČS SPECTRUM, Nové Mesto nad Váhom

  BA 95 N

  NM

  1

  1

  0

  -

  6.12.2011

  Jozef ČERVEŇAN, LPG, Trenčianska Turná

  - prevádzka: ČS LPG pri ČS AGIP, Trenčianska Turná

  LPG

  1

  0

  -

  6.12.2011

  Flaga spol. s r.o., Pezinok

  - prevádzka: ČS LPG Flaga pri ČS SHELL, Trenčín

  LPG

  1

  0

  -

  6.12.2011

  SLOVNAFT, a.s., Bratislava

  - prevádzka: ČS Slovnaft, Trenčín

  BA 95 N

  NM

  1

  1

  0

  -

  7.12.2011

  SLOVNAFT, a.s., Bratislava

  - prevádzka: ČS Slovnaft, Žilina - Montáža

  BA 95 N

  EVO BENZÍN

  NM

  1

  1

  1

  0

  -

  7.12.2011

  TAM trans spedicion, s.r.o., Šarovce

  - prevádzka: ČS TAM Autohof, Žilina

  BA 95 N

  NM

  1

  1

  0

  -

  7.12.2011

  OMV Slovensko, s.r.o., Bratislava

  - prevádzka: ČS OMV Žilina

  BA 95 N

  BA 100 

  NM

  1

  1

  1

  0

  -

  7.12.2011

  LPGas, s.r.o., Žilina

  - prevádzka: ČS LPG na výjazde na Terchovú, Žilina

  LPG

  1

  0

  -

  7.12.2011

  SLOVAL INVEST, a.s., Kysucké Nové Mesto

  - prevádzka: ČS SLOVAL INVEST, Bytčica, Žilina

  BA 95 N

  NM

  1

  1

  0

  -

  * porušenie § 14 ods. 3 zákona o ovzduší – vedenie prevádzkovej evidencie

   

  Inšpektorát životného prostredia Košice

  Dátum kontroly

  Prevádzkovateľ ČS

  Druh paliva (BA, NM, LPG)

  Počet vzoriek

  Počet nedodrž.

  parametrov

  Porušenie zákona 137/2010 Z.z.,

  1.2.2011

  Ján Maščeník, Košice

  NM

  1

  0

  -

  NATUR 2010, s.r.o. Prešov

  NM

  BA 95 N

  1

  1

  0

  0

  -

  SAD Humenné, a.s., ČS  SAD, OZ Vranov N. Topľou, prev. Svidník

  NM

  BA 95 N

   

  1

  1

   

  0

  0

  -

  STAVBET-OP, s.r.o. Svidník

  NM

  BA 95 N

  BA 98 N

  1

  1

  1

  0

  0

  0

  -

  SLOVNAFT, a.s. Bratislava, ČS SLOVNAFT  Bardejov

  NM

  BA 95 N

  EVO BA 99 plus

  1

  1

  1

  0

  0

  0

   

  -

  2.2.2011

   

  LUKOIL Slovakia s.r.o. Bratislava, ČS LUKOIL Prešov

  NM

  BA 95 N

  BA 98 N

  1

  1

  1

  0

  0

  0

  -

   

  AHOLD Retail Slovakia k.s., ČS HY-PERNOVA Prešov

  NM

  BA 95 N

  1

  1

  0

  0

  -

  DAMMI, s.r.o., Prešov, ČS Prešov, ul. Ľubochnianska

  NM

  BA 95 N

  1

  1

  1

  0

  § 14 ods. 3

  OMV Slovensko, s.r.o., Bratislava, ČS Prešov 1

  NM

  BA 95 N

  1

  1

  0

  0

  -

  15.8.2011

  Retail Value Stores, a.s. Bratislava, ČS Carrefour Košice

  NM

  BA 95 N

   

  1

  1

   

  0

  0

   

  -

  Eni Slovensko, spol. s r.o. Bratislava, ČS AGIP, ul. Jantárová, Košice

  NM

  BA 95 N

  BA 98 N

   

  1

  1

  1

   

  0

  0

  0

   

  -

   

  TESCO STORES  SR, a.s. Bratislava, ČS Tesco, ul. Trolejbusová, Košice

  NM

  BA 95 N

   

  1

  1

   

  0

  0

   

  -

  METRO Cash and Carry, s.r.o. Bratislava, ČS Metro, Košice

  NM

  BA 95 N

  BA 98 N

  1

  1

  1

  0

  0

  0

  -

  16.8.2011

  LUKOIL Slovakia, s.r.o. Bratislava, ČS LUKOIL Košice

  NM

  BA 95 N

  BA 98 N

  1

  1

  1

  0

  0

  0

  -

  JURKI-HAYTON, s.r.o. Bratislava, ČS JURKI Sačurov

  NM

  BA 95 N

  1

  1

  0

  0

  -

   

  SHELL Slovakia, s.r.o. Bratislava, ČS SHELL Vranov N/Topľou

  NM

  BA 95 N

  BA 98 N

  1

  1

  1

  0

  0

  0

  -

  SLOVNAFT, a.s. Bratislava, ČS SLOVNAFT  Humenné

  NM

  BA 95 N

  EVO benzín

  1

  1

  1

  0

  0

  0

  -

  17.8.2011

  SLOVNAFT, a.s. Bratislava, ČS SLOVNAFT  Orkucany

  NM

  BA 95N

  1

  1

  0

  0

  -

  AVOMI, spol. s r.o. Sabinov

  LPG

  1

  0

  -

  J.A.Š. s.r.o. Prešov, ČS J.A.Š. Červenica pri Sabinove

  NM

  BA 95 N

  1

  1

  0

  0

  -

  TATRABEN, spol. s r.o. Stará Ľubovňa, ČS TATRABEN Lipany

  NM

  BA 95 N

  1

  1

  0

  0

  -

  Stanislav Hajduk-PINEA, Prešov, ČS LPG PINEA Lipany

  LPG

  1

  0

  -

  18.8.2011

  Ing. Martin TOPOR, Bertotovce, ČS Fričovce

  NM

  BA 95 N

   

  1

  1

  0

  0

  -

  M3 OIL s.r.o. Nitra, ČS M3 OIL Sp. Podhradie

  NM

  BA 95 N

  1

  1

  0

  0

  -

  KOVOZBER, s.r.o. Spišská Nová Ves

  NM

  BA 95 N

  1

  1

  0

  0

  -

  ILS, s.r.o. Smižany, ČS Benzina, Smižany

  NM

  BA 95 N

  1

  1

  0

  0

  -

  FED-oil, s.r.o. Hrabušice, ČS FED-oil Sp. Štvrtok

  BA 95 N

   

  1

   

   

  0

   

   

  -

  ŠASY, s.r.o. Sp. Štvrtok

  LPG

  1

  0

  -

  22.11.2011

  SLOVNAFT, a.s. Bratislava, ČS SLOVNAFT Košice-Šaca

  BA 95 N

  1

  0

  -

  FLAVIA, s.r.o. Košice, ČS Košice -Šaca

  LPG

  1

   

  0

   

  -

  Eni Slovensko, spol. s r.o. Bratislava, ČS AGIP, Poľov

  BA 95 N

  BA 98 N

  1

  1

  0

  0

   

  -

  GAZA OIL, s.r.o. Košice, ČS GAZA OIL, Markušovce

  NM

  BA 95 N

   

  1

  1

   

  0

  0

   

  -

  23.11.2011

  BIO-plus, s.r.o. Sp.Nová Ves, ČS BIO-plus Veľká Lomnica

  NM

  BA 95 N

  BA 98 N

  1

  1

  1

  0

  0

  0

  -

  Marián Andráš, Gánovce, ČS OKTAN Kežmarok

  NM

  BA 95 N

   

  1

  1

   

  0

  0

   

  -

  AK Centrum, s.r.o. Poprad, ČS OMV Poprad

  NM

  BA 95 N

  LPG

  1

  1

  1

  0

  0

  0

  -

   

  Matej Migaš -BTS Prešov, ČS LPG Chminianska Nová Ves

  LPG

  1

   

   

  0

   

   

  -

  Radoslav Macejko -RM, GULF Chminianska Nová Ves

  NM

  BA 95 N

  1

  1

  0

  0

  -

  AVOMI spol. s r.o. Sabinov, ČS SHELL Sabinov

  NM

  BA 95 N

  1

  1

  0

  0

   

  Ďalšie novinky

  Peugeot plánuje návrat na indický trh partnerstvom s koncernom Tata Motors

  Francúzsky koncern Peugeot plánuje návrat na dôležitý indický automobilový trh.

  Iná značka ako Volkswagen údajne nepodvázdala

  Spoločnosť VW Group intenzívne spolupracuje na vyšetrovaní škandálu. Niektoré krajiny už podvodný softvér striktne zakázali.

  Hlavné správy

  Z DOMOVA

  Spoplatnený obsahMatoviča si pre reči o Ficovom konte predvolali tajní

  SIS najskôr predsedovi OĽaNO odkázala, nech ju so svojimi podnetmi neotravuje. Zrazu sa o kauzu začala zaujímať.

  KOMENTÁR ADAMA VALČEKA

  Spoplatnený obsahNa nízke ceny nového operátora prispievame všetci

  Swan si môže dovoliť nízke ceny aj preto, že mu idú po ruke regulátor a štátna pošta.

  KULTURA.SME.SK

  Cesta na Mars? V Hollywoode z nej urobili dobrú komédiu

  Ridley Scott a Matt Damon dokázali nemožné. Ich film Marťan je lepší ako slávna knižná predloha.

  Z DOMOVA

  Spoplatnený obsahFicov postoj kvóty nezruší. Brusel si ich plánuje vynútiť

  Európska komisia zatiaľ oficiálne nedostala od Slovenska oznámenie o odmietnutí kvót. Vláda tak môže naťahovať čas.