• NOVINKY
 • TESTY
 • PRAVIDLÁ
 • GARÁŽ
 • DOPRAVA A NEHODY
 • POHONNÉ LÁTKY
 • AKTUALIZOVANÉ 12:27

  Inšpekcia zverejnila zoznam čerpačiek s nekvalitnými benzínmi a naftou

  Vydané 21. 2. 2012 o 8:50 Autor: Tomáš Novotný

  Pozrite si zoznam čerpacích staníc, na ktorých Slovenská inšpekcia životného prostredia zistila minulý rok nedostatky. Inšpektori skontrolovali 138 čerpacích staníc.

  Foto: ILUSTRAČNÉ - TASR/AP

  Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) zverejnila čerpacie stanice, na ktorých zistila minulý rok nedostatky. Inšpektori skontrolovali 138 čerpacích staníc.

  BRATISLAVA. Inšpektori Slovenskej inšpekcie životného prostredia odobrali zo 138 čerpacích staníc a troch distribučných skladov 302 vzoriek. Testovali 155 vzoriek benzínov, 123 vzoriek motorovej nafty a 24 vzoriek LPG. Zvlášť kontrolovali letné a zvlášť zimné vzorky.

  Nedodržanie požadovanej kvality pohonných látok zistila inšpekcia v dvoch vzorkách benzínu a dvoch vzorkách nafty u štyroch podnikateľov. Spolu išlo o nedodržanie piatich limitných hodnôt. Stanovisko zaslala len spoločnosť OMV, od ostatných podnikateľov sa nám nepodarilo získať.

  Čerpacie stanice, kde SIŽP zistila v roku 2011 nedodržanie limitných hodnôt:

  1. Re-Da SK, s.r.o., Viničné, ČS Glejovka 1, Pezinok
  • druh pohonnej látky: motorová nafta
  • nedodržané 2 parametre
  • vzorka mala z hľadiska priebehu destilačnej krivky vyššiu teplotu pri predestilovaní 95% obj. (374,2 ºC), ako je stanovený limit 360 ºC,
  • obsah síry (40,6 mg/kg) prevyšoval stanovený limit 10 mg/kg
  • pokuta: 800 €

   

  1. Eni Oil Slovensko, s.r.o., Bratislava, ČS AGIP Martin, Francúzskych partizánov
  • druh pohonnej látky: benzín super plus 98
  • nedodržaný 1 parameter
  • tlak pár 63,3 kPa oproti predpísanej maximálnej hodnote 60,0 kPa + 1,8 kPa
  • pokuta: 1000 €

   

  1. OMV Slovensko, s.r.o., Bratislava, ČS OMV  Púchov, Vsetínska cesta
  • druh pohonnej látky: benzín 95 natural
  • nedodržaný 1 parameter
  • hodnota oktánového čísla výskumnou metódou 93,7 oproti predpísanej hodnote najmenej 95 ± 0,4
  • pokuta: bude uložená v roku 2012

   

  1. DAMMI, s.r.o., Prešov, ČS Prešov, ul. Ľubochnianska
  • druh pohonnej látky: nafta motorová
  • nedodržaný 1 parameter
  • teplota s hodnotou 397,1 °C pri predestilovaní 95 % obj. prekročila maximálny povolený limit 360 °C.
  • pokuta: 400 €

   

  "Slovenská inšpekcia životného prostredia kontroluje kvalitu pohonných látok z hľadiska ochrany životného prostredia, predovšetkým ovzdušia," upozornil hovorca inšpekcie Michal Štefánek s tým, že len niektoré testované parametre hovoria o kvalite pohonnej látky z pohľadu motoristu.

  "SIŽP nevykonáva napríklad kontrolu obsahu vody, tuhých častí v pohonných látkach a niektorých ďalších ukazovateľov, ktoré sú dôležité z hľadiska ochrany spotrebiteľa." doplnil Štefánek (vyjadrenie o nevykonávaných kontrolách doplnené o 12:27).

  K zisteniam sa vyjadrila iba jedna spoločnosť

  Žiadosti o vyjadrenie k zisteniam inšpekcie sme sa včera pokúsili zaslať aj uvedeným spoločnostiam. Pokúšali sme sa telefonicky spojiť so spoločnosťou Re-Da SK, no žiadne zo zverejnených čísiel nie je aktívne.

  Spoločnosť DAMMI má známu iba poštovú adresu.

  Žiadosť o vyjadrenie e-mailom sme včera zaslali spoločnostiam OMV a Eni Oil.

  V Eni Oil sme sa pokúšali skontaktovať sa s kompetentnými aj telefonicky, no buď nedvíhali alebo nás odkazovali na kolegov. Napríklad v Prahe alebo v Taliansku.

  Spoločnosť OMV nám prostredníctom svojej PR agentúry zaslal nasledovné stanovisko (pripojené o 11:10):

  "Spokojnosť našich zákazníkov a tým aj kvalita produktov, ktoré im ponúkame, sú pre spoločnosť OMV prioritou. Všetky pohonné látky, ktoré sa predávajú na ČS OMV sú v súlade so všetkými slovenskými normami, vrátane európskych noriem (EN 228 a EN 590) a sú pravidelne a v krátkych intervaloch analyzované a schvaľované akreditovaným laboratóriom, ktoré kontroluje kvalitatívne a kvantitatívne parametre paliva.

  Správu Slovenskej inšpekcie životného prostredia pozorne vnímame a analyzujeme jej zistenia, vzťahujúce sa k testovanej vzorke benzínu 95 z čerpacej stanice OMV v Púchove.

  Testovanie ukázalo minimálnu odchýlku pri jednom sledovanom parametri na jednej z našich 93 čerpacích staníc. Okamžite sme podrobili podrobnej analýze a prísnej kontrole všetky pohonné hmoty na ČS OMV v Púchove a vykonali sme všetky potrebné opatrenia na nápravu situácie, ktorá sa stala v júli 2011."

  Odbery pohonných látok v roku 2011:

  IŽP

  Počet

  ČS/DS

  vzorky benzínu 95 Natural

  vzorky benzínu 95/100 Natural

  vzorky nafty

  vzorky LPG

  vzorky spolu

  Bratislava

  32/3

  28

  9

  33

  6

  76

  Banská Bystrica

  33/0

  31

  7

  30

  6

  74

  Košice

  38/0

  31

  10

  30

  6

  77

  Žilina

  35/0

  31

  8

  30

  6

  75

  Spolu               

  138/3

   121

   34

   123

  24

   302

  Pozrite si, kde Slovenská inšpekcia životného prostredia odoberala vzorky ktorých pohonných látok:

  BA = benzín
  NM = nafta

  Inšpektorát životného prostredia Bratislava

  Prevádzkovateľ ČS

  Druh paliva

  (BA, NM)

  Počet vzoriek

  Počet nedodržaných parametrov

  Dátum kontroly

  Porušenie zákona

  Ing. Miroslav Frič, Viničné ČS Jumitrans Bratislava,

  LPG

  1

  0

  28.1.2011

   

   

  Slovenská plavba a prístavy, a.s., Bratislava, DS plnenie člnov, prístav Bratislava

  NM

   

  1

   

  0

   

  26.1.2011

   

   

  GAS, s.r.o., Bratislava, ČS GAS, Lieskovská cesta, Bratislava

  NM

   

  1

   

  0

   

  26.1.2011

   

   

  GAS, s.r.o., Bratislava, ČS GAS, Stará Vajnorská, Bratislava

  NM

  BA(95)

  1

  1

  0

  0

  28.1.2011

   

  JH NOVA, s.r.o., Nitrica, ČS JH NOVA, Dolné Lefantovce

  NM

  BA(95)

  LPG

  1

  1

  1

  0

  0

  0

  27.1.2011

   

   

  ČS Slovnaft, Topoľčany

  NM

  BA(95,98)

  LPG

  1

  2

  1

  0

  0

  0

  27.1.2011

   

   

  AGROFINAL, spol. s.r.o., Šulekovo, ČS Šulekovo

  NM

  BA(95)

  1

  1

  0

  0

  27.1.2011

   

   

  Ing. Michal Sedlár, RALDES, Tovarníky

  ČS Topoľčany

  NM

   

  1

   

  0

   

  27.1.2011

   

  BENZINOL SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava, ČS Benzina, Topoľčany

  NM

  BA(95)

   

  1

  1

   

  0

  0

   

  27.1.2011

   

  JOPI TRADE, s.r.o. Vlčany,

  ČS Vlčany

  NM

  BA(95)

  1

  1

  0

  0

  27.1.2011

  METRO Cash&Carry Ivánka pri Dunaji, ČS METRO SR, Ivánka pri Dunaji

  NM

  BA(95,98)

  1

  2

  0

  0

  27.6.2011

  ILLIM, s.r.o., Bratislava

  ČS SHELL Trnava

  NM

  BA(95,98)

  1

  2

  0

  0

  27.6.2011

  MATP, s.r.o., Bratislava, ČS Jančuška Pezinok

  NM

  BA(95)

  1

  1

  0

  0

  27.6.2011

   

  Re-Da Sk, s.r.o., ČS REDA, Pezinok

  NM

  BA(95)

  LPG

  1

  1

  1

  2

  0

  0

  28.6.2011

  § 14 ods. 3

   137/2010 Z.z.

  SHELL, Nitra,

  ČS SHELL

  NM

  BA(95)

  1

  1

  0

  0

  28.6.2011

   

  AMG Plus, s.r.o. Nitra,

  ČS AMG Plus Nitra

  NM

  BA(95)

  1

  1

  0

  0

  28.6.2011

   

  ČS Slovnaft. ČS Slovnaft, Vráble

  NM

  BA(95)

  LPG

  1

  1

  1

  0

  0

  0

  28.6.2011

   

  JURKI-HAYTON, a.s., Bratislava, ČS JURKI Dolná Seč

  NM

  BA(95)

  1

  1

  0

  0

  29.6.2011

   

  ČS Slovnaft, Želiezovce

  NM

  BA(95)

  1

  1

  0

  0

  29.6.2011

  TaM Autohof, s.r.o., Šarovce, ČS TaM Šarovce

  NM

  BA(95)

  1

  1

  0

  0

  29.6.2011

   

  TaM Autohof, s.r.o., Želiezovce, ČS TaM Želiezovce

  NM

  BA(95,98)

  1

  2

  0

  0

  29.6.2011

   

  ČS OMV Nitra

  NM

  BA(95)

  1

  1

  0

  0

  28.6.2011

   

  ČS AGIP, Dolnozemská, Bratislava

  NM

  BA(95)

  1

  1

  0

  0

  27.6.2011

   

  ČS AGIP, Zlaté Moravce

  NM

  BA(95,98)

  1

  2

  0

  0

  28.6.2011

   

  OMV Slovensko, s.r.o., Bratislava, ČS Avanti Dvory n. Žitavou

  NM

  BA(95)

  1

  1

  0

  0

  29.6.2011

  Ing. Miroslav Frič, Pezinok, ČS Gulf, Pezinok

  BA(95)

  LPG

  1

  1

  0

  0

  27.6.2011

   

  Slovenská plavba a prístavy, a.s., Bratislava, DS plnenie člnov, prístav Bratislava

  NM

   

  1

   

  0

  24.11.2011

   

   

  Slovenská plavba a prístavy, a.s., Bratislava – lodná osobná doprava, prístav Bratislava

  NM

   

  1

   

  0

  24.11.2011

   

   

  Slovenský Vodohospodársky Podnik, závod Dunaj, Bratislava

  NM

   

  1

   

  0

  24.11.2011

   

   

  ČS Slovnaft, Sekule I.

  NM

  BA(95,98)

  1

  2

  0

  0

  24.11.2011

   

   

  SHELL, Galanta,

  ČS SHELL Eszterházyovcov, Galanta

  NM

  BA(95,98)

  1

  2

  0

  0

  25.11.2011

   

  OMV Slovensko, s.r.o., Bratislava, ČS Bratislavská, Nitra

  NM

  BA(95,98)

  1

  2

  0

  0

  25.11.2011

   

   

  ARS-OL, s.r.o., Nitra

  ČS Levická, Nitra

  NM

  BA(95)

  1

  1

  0

  0

  25.11.2011

   

  International Transport Peter Šindler, ČS Zlatomoravecká Nitra

  NM

  BA(95,98)

  1

  2

  0

  0

  25.11.2011

   

  Tesco Stores SR a.s., Bratislava, ČS Tesco Nové Zámky

  NM

  BA(95)

  1

  1

   

  0

  0

  25.11.2011

   

   

  Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica

  Prevádzkovateľ ČS

  Druh paliva

  (BA, NM, LPG)

  Počet vzoriek

  Počet nedodrž.

  parametrov

  Dátum kontroly

  Porušenie zákona  č.137/10

  Z. z.

  BA

  NM

  Gabriel Deák DG PETROL, Jarmočná 806/6

   991 28 Vinica, ČS  Vinica

  NM

  BA(95 NAT)

  1

  1

  -

  14.02.2011

  -

  FLAGA, spol. s r.o., , Veľký Krtíš

  ČS  A. H .Škultétyho 89 Veľký Krtíš

  LPG

   

  -

  -

  -

  14.02.2011

  -

  Dušan Deák – UNIMONT, Pionierska 99, Poltár ČS Gemerský Jablonec

  NM

  BA(95 NAT)

  1

  1

  -

  14.02.2011

  -

  JURKI-HAYTON, s.r.o., Prístavná 2, Bratislava

  ČS Brusno

  NM

  BA(95 NAT)

  1

  1

  -

  15.02.2011

  -

  SHELL Slovakia, s.r.o., Bratislava

  ČS Cesta ku Smrečine, Banská Bystrica

  NM

  BA(95, 98 NAT)

  2

  1

  -

  15.02.2011

  -

  SHELL Slovakia, s.r.o., Bratislava

  ČS Medený Hámor, Banská Bystrica

  NM, LPG

  BA(95 NAT)

  1

  1

  -

  15.02.2011

  -

  OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, Bratislava

  ČS Nám. Ľ. Štúra, Banská Bystrica

  NM, LPG

  BA(95 NAT)

  1

  1

  -

  15.02.2011

  -

  Slovnaft, a.s., Bratislava

  ČS Štiavničky  Banská Bystrica

  NM

  BA(95 NAT)

  1

  1

  -

  15.02.2011

  -

  Anna Mádelová-AMI, Župkov 239, Žarnovica

  ČS Bystrická 700, Žarnovica

  NM

  BA(95NAT)

  1

  1

  -

  12.09.2011

  -

  ROSS N. Rudno, spol. s r.o., Nitrianske Rudno

  ČS Kolotočova 30, Nitrianske Rudno

  NM

  BA(95 NAT)

  1

  1

  -

  12.09.2011

  -

  SHELL Slovakia, s.r.o., Bratislava

  ČS Bojnická cesta 36, Prievidza

  NM

  BA(95, 98 NAT)

  2

  1

  -

  12.09.2011

  -

  OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, Bratislava

  ČS Nadjazdová 5, Prievidza

  NM, LPG

  BA(95NAT)

  1

  1

  -

  12.09.2011

  -

  ENI, spol. s r.o., Pribinova 25 Bratislava

  ČS Tolstého rad 18, Prievidza

  NM

  BA(95, 98 NAT)

  2

  1

  -

  12.09.2011

  -

  Slovnaft, a.s., Bratislava

  ČS Necpaly Prievidza

  NM, LPG

  BA(95, 98 NAT)

  2

  1

  -

  12.09.2011

  -

  SPECTRUM, a.s., Nám. sv. Anny 355/15, Trenčín

  ČS Ul. Mlynská, Nitrianske Pravno

  NM

  BA(95 NAT)

  1

  1

  -

  12.09.2011

  -

  JURKI-HAYTON, s.r.o., Prístavná 2, Bratislava

  ČS Klokoč

  NM

  BA(95 NAT)

  1

  1

  -

  13.09.2011

  -

  PMP oil, spol. s r.o., Závada

  ČS Slovenské Kľačany

  NM

  BA(95 NAT)

  1

  1

  -

  13.09.2011

  -

  GRIFONGAS, s.r.o., Nábr. D. Hrdinov 7, Brezno

  ČS Kriváň

  LPG

   

  -

  -

  -

  13.09.2011

  -

  HELOIL, s.r.o., Hriňová

  ČS  Hriňová 1900

  NM

  BA(95 NAT)

  1

  1

  -

  13.09.2011

  -

  Slovnaft, a.s., Bratislava

  ČS Detva

  NM

  BA(95 NAT)

  1

  1

  -

  14.09.2011

  -

  SHELL Slovakia, s.r.o., Bratislava

  ČS Lieskovská cesta 9, Zvolen

  NM

  BA(95, 98 NAT)

  2

  1

  -

  13.09.2011

  -

  AHOLD Retail Slovakia, k.s., Bratislava

  ČS HYPERNOVA Rákoš 8141/18, Zvolen

  NM

  BA(95 NAT)

  1

  1

  -

  13.09.2011

  -

  Slovnaft, a.s., Bratislava

  ČS Neresnícka, Zvolen

  NM

  BA(95 NAT)

  1

  1

  -

  13.09.2011

  -

  PROGRESS TRADING, a.s., Trebišov

  ČS Daxnerova1680, Tisovec

   

  BA(95 NAT)

  1

  -

  -

  14.09.2011

  -

  KARTIK, s.r.o., Sásovská cesta 83, Ban. Bystrica

  ČS Beňuš

  NM

  BA(95NAT)

  1

  1

  -

  14.09.2011

  -

  Angelika Vajayová, Kokava nad Rimavicou

  ČS Dobšinského 1431/59, Kokava nad Rimavicou

  NM

  BA(95NAT)

  1

  1

  -

  30.11.2011

  -

  Slovnaft, a.s., Bratislava

  ČS Opatová, Lučenec

  NM

  BA(95, 98 NAT)

  2

  1

  -

  30.11.2011

  -

  AGIP Slovensko, s.r.o., Bratislava

  ČS Zvolenská cesta 8/A, Banská Bystrica

  NM

  BA(95, 98 NAT)

  2

  1

  -

  01.12.2011

  -

  TANK, s.r.o., Haličská cesta 3200, Lučenec

  ČS  Šiatorská Bukovinka

  NM

  BA(95 NAT)

  1

  1

  -

  01.12.2011

  -

  SHELL Slovakia, s.r.o., Bratislava

  ČS Lučenecká cesta 32, Zvolen

  NM

  BA(95NAT)

  1

  1

  -

  30.11.2011

  -

  GRAND PRIX power, s.r.o., Lučenec

  ČS  Fiľakovská cesta 4382, Lučenec

  NM

  BA(95NAT)

  1

  1

  -

  30.11.2011

  -

  Dušan Deák–UNIMONT, Pionierska 99, Poltár

  ČS Breznička

  NM

  BA(95 NAT)

  1

  1

  -

  30.11.2011

  -

  ERAL, s.r.o., Šávoľská cesta 1811/24A, Fiľakovo

  ČS Biskupická cesta, Fiľakovo

  NM

  BA(95 NAT)

  1

  1

  -

  01.12.2011

  -

   

  Inšpektorát životného prostredia Žilina
  Dátum kontroly

  Názov a sídlo predajcu palív a miesto ČS

  Druh paliva BA,NM,LPG

  Počet vzoriek

  Počet nedodržaných parametrov

  Zistené porušenie zákona o ovzduší

  7.2.2011

  NDŽ, s.r.o., Žilina

  - prevádzka: ČS NDŽ Žilina

  NM

  1

  0

  -

  7.2.2011

  Eni Oil Slovensko, s.r.o., Bratislava

  - prevádzka: ČS AGIP Ružomberok-Černová

  BA 95 N

  BA 98 N

  NM

  1

  1

  1

  0

  -

  7.2.2011

  OMV Slovensko, s.r.o., Bratislava

  - prevádzka: ČS OMV Ružomberok

  BA 95 N

  BA 95 N

  NM

  1

  1

  1

  0

  -

  7.2.2011

  BENZOL, s.r.o. Ružomberok

  – prevádzka: ČS Benzol Ružomberok

  BA 95 N

  NM

  1

  1

  0

  -

  7.2.2011

  KINEKUS, s.r.o., Žilina

  - prevádzka: ČS KINEKUS Ružomberok

  BA 95 N

  NM

  1

  1

  0

  -

  8.2.2011

  SHELL Slovakia, s.r.o., Bratislava

  - prevádzka: ČS Shell Trstená

  BA 95 N

  V-POVER RACING 100

  NM

  1

  1

  1

  0

  -

  8.2.2011

  SPECTRUM, a.s., Trenčín

  - prevádzka: ČS Spectrum Tvrdošín

  BA 95 N

  NM

  1

  1

  0

  -

  8.2.2011

  SLOVNAFT, a.s., Bratislava

  - prevádzka: ČS Slovnaft Nižná nad Oravou

  BA 95 N

  NM

  1

  1

  0

  -

  8.2.2011

  SLOVNAFT, a.s., Bratislava

  - prevádzka: ČS Slovnaft Vyšný Kubín

  BA 95 N

  EVO benzín 99+

  NM

  1

  1

  1

  0

  -

  9.6.2011

  MS.IZIS s.r.o., Malý Čepčín

  - prevádzka: ČS BALMAR Slovenské Pravno

  -

  0

  1*

  § 14 ods. 3*

  11.7.2011

  SPECTRUM, a.s., Trenčín

  - prevádzka: ČS Spectrum, Žilina-Solinky

  BA 95 N

  NM

  1

  1

  0

  -

  11.7.2011

  GIBBER, s.r.o., Žilina Divinka, Lalinok 29

  - prevádzka: ČS 3H Žilina, Priemyselná

  BA 95 N

  NM

  1

  1

  0

  -

  11.7.2011 16.9.2011

  Eni Slovensko, s.r.o., Bratislava

  - prevádzka: ČS AGIP Martin, Franc. partizánov

  BA 95 N

  BA 98 N

  NM

   

  1

  1

  1

   

  0

  1

  0

  1*

  -

  § 14 ods. 3

  -

  § 14 ods. 3*

  11.7.2011

  SHELL Slovakia, s.r.o., Bratislava

  - prevádzka: ČS Shell Martin, ul. Dúbravca

  FUEL SAVE 95 N

  V-POWER RACING 100

  NM FUEL SAVE

  1

  1

  1

  0

   

   

  -

   

   

  11.7.2011

  METRO Cash & Carry SR, s.r.o., Ivanka pri Dunaji

  - prevádzka: ČS METRO Žilina

  BA 95 N

  Ba 98 N

  NM

  1

  1

  1

  0

   

   

   

  -

   

   

  12.7.2011

  SLOVNAFT, a.s., Bratislava

  - prevádzka: ČS Slovnaft Terchová, Vyšné Kamence

  BA 95 N

  NM

  1

  1

  0

  -

  12.7.2011

  OMV Slovensko, s.r.o., Bratislava

  - prevádzka: ČS OMV Dolný Hričov, Staničná 10

  BA 95 N

  NM

  1

  1

  0

  -

  12.7.2011

  CD Petrol, s.r.o., Makov

  - prevádzka: ČS CD Petrol Makov

  BA 95 N

  NM

  1

  1

  0

  -

  13.7.2011

  KB GAS, s.r.o., Bytča

  - prevádzka: ČS KB GAS Bytča

  BA 95 N

  NM

  LPG

  1

  1

  1

  0

  -

  13.7.2011

  SLOVNAFT, a.s., Bratislava

  - prevádzka: ČS Slovnaft Bytča, Hlinická cesta

  BA 95 N

  NM

  LPG

  1

  1

  1

  0

  -

  13.7.2011

  Diesel Tank, s.r.o., Považská Bystrica

  - prevádzka: ČS Diesel Tank Považská Bystrica, Robotnícka 2164/99

  BA 95 N

  NM

  1

  1

  0

  -

  13.7.2011

  AL, s.r.o., Bytča

  - prevádzka: ČS AL Bytča, areál TS

  BA 95 N

  NM

  1

  1

  0

  -

  13.7.2011

  BLOCKTRADE, s.r.o., Bratislava

  - prevádzka: ČS Slovenský AutoGas Bytča, pri TRW

  LPG

  1

  0

  -

  14.7.2011

  Ivan Kubiš AUTODOPRAVA, Púchov

  - prevádzka: ČS OSMEK Lúky

  BA 95 N

  NM

  1

  1

  0

  -

  14.7.2011

  29.11.2011

  OMV Slovensko, s.r.o., Bratislava

  - prevádzka: ČS OMV Púchov, Vsetínska cesta

  BA 98 N

  1

  1

  § 14 ods. 3

  14.7.2011

  JURKI - HAYTON, s.r.o., Bratislava

  - prevádzka: ČS JURKI Vaďovce

  BA 95 N

  NM

  1

  1

  0

  -

  14.7.2011

  OKTAN, a.s., Kežmarok

  - prevádzka: ČS OKTAN Nová Dubnica

  BA 95 N

  NM

  1

  1

  0

   

   

   

  -

   

   

   

  6.12.2011

  PETROOIL s.r.o., Žilina

  - prevádzka: ČS SPECTRUM, Nové Mesto nad Váhom

  BA 95 N

  NM

  1

  1

  0

  -

  6.12.2011

  Jozef ČERVEŇAN, LPG, Trenčianska Turná

  - prevádzka: ČS LPG pri ČS AGIP, Trenčianska Turná

  LPG

  1

  0

  -

  6.12.2011

  Flaga spol. s r.o., Pezinok

  - prevádzka: ČS LPG Flaga pri ČS SHELL, Trenčín

  LPG

  1

  0

  -

  6.12.2011

  SLOVNAFT, a.s., Bratislava

  - prevádzka: ČS Slovnaft, Trenčín

  BA 95 N

  NM

  1

  1

  0

  -

  7.12.2011

  SLOVNAFT, a.s., Bratislava

  - prevádzka: ČS Slovnaft, Žilina - Montáža

  BA 95 N

  EVO BENZÍN

  NM

  1

  1

  1

  0

  -

  7.12.2011

  TAM trans spedicion, s.r.o., Šarovce

  - prevádzka: ČS TAM Autohof, Žilina

  BA 95 N

  NM

  1

  1

  0

  -

  7.12.2011

  OMV Slovensko, s.r.o., Bratislava

  - prevádzka: ČS OMV Žilina

  BA 95 N

  BA 100 

  NM

  1

  1

  1

  0

  -

  7.12.2011

  LPGas, s.r.o., Žilina

  - prevádzka: ČS LPG na výjazde na Terchovú, Žilina

  LPG

  1

  0

  -

  7.12.2011

  SLOVAL INVEST, a.s., Kysucké Nové Mesto

  - prevádzka: ČS SLOVAL INVEST, Bytčica, Žilina

  BA 95 N

  NM

  1

  1

  0

  -

  * porušenie § 14 ods. 3 zákona o ovzduší – vedenie prevádzkovej evidencie

   

  Inšpektorát životného prostredia Košice

  Dátum kontroly

  Prevádzkovateľ ČS

  Druh paliva (BA, NM, LPG)

  Počet vzoriek

  Počet nedodrž.

  parametrov

  Porušenie zákona 137/2010 Z.z.,

  1.2.2011

  Ján Maščeník, Košice

  NM

  1

  0

  -

  NATUR 2010, s.r.o. Prešov

  NM

  BA 95 N

  1

  1

  0

  0

  -

  SAD Humenné, a.s., ČS  SAD, OZ Vranov N. Topľou, prev. Svidník

  NM

  BA 95 N

   

  1

  1

   

  0

  0

  -

  STAVBET-OP, s.r.o. Svidník

  NM

  BA 95 N

  BA 98 N

  1

  1

  1

  0

  0

  0

  -

  SLOVNAFT, a.s. Bratislava, ČS SLOVNAFT  Bardejov

  NM

  BA 95 N

  EVO BA 99 plus

  1

  1

  1

  0

  0

  0

   

  -

  2.2.2011

   

  LUKOIL Slovakia s.r.o. Bratislava, ČS LUKOIL Prešov

  NM

  BA 95 N

  BA 98 N

  1

  1

  1

  0

  0

  0

  -

   

  AHOLD Retail Slovakia k.s., ČS HY-PERNOVA Prešov

  NM

  BA 95 N

  1

  1

  0

  0

  -

  DAMMI, s.r.o., Prešov, ČS Prešov, ul. Ľubochnianska

  NM

  BA 95 N

  1

  1

  1

  0

  § 14 ods. 3

  OMV Slovensko, s.r.o., Bratislava, ČS Prešov 1

  NM

  BA 95 N

  1

  1

  0

  0

  -

  15.8.2011

  Retail Value Stores, a.s. Bratislava, ČS Carrefour Košice

  NM

  BA 95 N

   

  1

  1

   

  0

  0

   

  -

  Eni Slovensko, spol. s r.o. Bratislava, ČS AGIP, ul. Jantárová, Košice

  NM

  BA 95 N

  BA 98 N

   

  1

  1

  1

   

  0

  0

  0

   

  -

   

  TESCO STORES  SR, a.s. Bratislava, ČS Tesco, ul. Trolejbusová, Košice

  NM

  BA 95 N

   

  1

  1

   

  0

  0

   

  -

  METRO Cash and Carry, s.r.o. Bratislava, ČS Metro, Košice

  NM

  BA 95 N

  BA 98 N

  1

  1

  1

  0

  0

  0

  -

  16.8.2011

  LUKOIL Slovakia, s.r.o. Bratislava, ČS LUKOIL Košice

  NM

  BA 95 N

  BA 98 N

  1

  1

  1

  0

  0

  0

  -

  JURKI-HAYTON, s.r.o. Bratislava, ČS JURKI Sačurov

  NM

  BA 95 N

  1

  1

  0

  0

  -

   

  SHELL Slovakia, s.r.o. Bratislava, ČS SHELL Vranov N/Topľou

  NM

  BA 95 N

  BA 98 N

  1

  1

  1

  0

  0

  0

  -

  SLOVNAFT, a.s. Bratislava, ČS SLOVNAFT  Humenné

  NM

  BA 95 N

  EVO benzín

  1

  1

  1

  0

  0

  0

  -

  17.8.2011

  SLOVNAFT, a.s. Bratislava, ČS SLOVNAFT  Orkucany

  NM

  BA 95N

  1

  1

  0

  0

  -

  AVOMI, spol. s r.o. Sabinov

  LPG

  1

  0

  -

  J.A.Š. s.r.o. Prešov, ČS J.A.Š. Červenica pri Sabinove

  NM

  BA 95 N

  1

  1

  0

  0

  -

  TATRABEN, spol. s r.o. Stará Ľubovňa, ČS TATRABEN Lipany

  NM

  BA 95 N

  1

  1

  0

  0

  -

  Stanislav Hajduk-PINEA, Prešov, ČS LPG PINEA Lipany

  LPG

  1

  0

  -

  18.8.2011

  Ing. Martin TOPOR, Bertotovce, ČS Fričovce

  NM

  BA 95 N

   

  1

  1

  0

  0

  -

  M3 OIL s.r.o. Nitra, ČS M3 OIL Sp. Podhradie

  NM

  BA 95 N

  1

  1

  0

  0

  -

  KOVOZBER, s.r.o. Spišská Nová Ves

  NM

  BA 95 N

  1

  1

  0

  0

  -

  ILS, s.r.o. Smižany, ČS Benzina, Smižany

  NM

  BA 95 N

  1

  1

  0

  0

  -

  FED-oil, s.r.o. Hrabušice, ČS FED-oil Sp. Štvrtok

  BA 95 N

   

  1

   

   

  0

   

   

  -

  ŠASY, s.r.o. Sp. Štvrtok

  LPG

  1

  0

  -

  22.11.2011

  SLOVNAFT, a.s. Bratislava, ČS SLOVNAFT Košice-Šaca

  BA 95 N

  1

  0

  -

  FLAVIA, s.r.o. Košice, ČS Košice -Šaca

  LPG

  1

   

  0

   

  -

  Eni Slovensko, spol. s r.o. Bratislava, ČS AGIP, Poľov

  BA 95 N

  BA 98 N

  1

  1

  0

  0

   

  -

  GAZA OIL, s.r.o. Košice, ČS GAZA OIL, Markušovce

  NM

  BA 95 N

   

  1

  1

   

  0

  0

   

  -

  23.11.2011

  BIO-plus, s.r.o. Sp.Nová Ves, ČS BIO-plus Veľká Lomnica

  NM

  BA 95 N

  BA 98 N

  1

  1

  1

  0

  0

  0

  -

  Marián Andráš, Gánovce, ČS OKTAN Kežmarok

  NM

  BA 95 N

   

  1

  1

   

  0

  0

   

  -

  AK Centrum, s.r.o. Poprad, ČS OMV Poprad

  NM

  BA 95 N

  LPG

  1

  1

  1

  0

  0

  0

  -

   

  Matej Migaš -BTS Prešov, ČS LPG Chminianska Nová Ves

  LPG

  1

   

   

  0

   

   

  -

  Radoslav Macejko -RM, GULF Chminianska Nová Ves

  NM

  BA 95 N

  1

  1

  0

  0

  -

  AVOMI spol. s r.o. Sabinov, ČS SHELL Sabinov

  NM

  BA 95 N

  1

  1

  0

  0

   

  Ďalšie novinky

  Mitsubishi už nebude vyrábať v USA

  Osud továrne Mitsubishi v USA nasleduje výrobný závod v Európe. Dôvodom je nízka vyťaženosť.

  Aj takto môže vyzerať pohoda za volantom

  Niekedy aj vysoké otáčky lahodia uchu a podvozok auta navodzuje naozaj krásne pocity. Prežite s nami našu najobľúbenejšiu skúšku na Rallye Tatry.

  Hlavné správy

  AKTUALIZOVANÉ 15:00

  Pri Geraltove spadol vojenský vrtuľník

  Na palube boli traja ľudia. Stroj vzlietal z prešovskej základne, krátko po štarte stratil spojenie.

  TECH.SME.SK

  Kultová hra Mafia sa vracia, predstavia tretie pokračovanie

  Tretí diel kultovej hry by mali predstaviť na veľtrhu Gamescom v nemeckom Kolíne nad Rýnom.

  PRÁCA A VZDELÁVANIE

  Spoplatnený obsahČo by mali vaše deti študovať? Vyplatí sa technika

  Na trhu práce najviditeľnejšie stúpol záujem o strojárov a technikov.

  EKONOMIKA.SME.SK

  Čechov láka Slovensko, našich zase Česko. Susedom posielame miliardy

  Počet slovenských firiem s českým vlastníkom sa zvýšil takmer o tretinu.