Poradňa

pokuta - jej vrátenie

V 12/2011 ma zastavila polícia v priestoroch za obch. domom Dargov v KE, podľa ich vyjadrenia, za nedodržanie dopr. značenia "STOP". Po rôznej diskusii som uhradil pokutu 50,- E a pokračoval v jazde. Keďže celkovo nemám problémy s dopr. predpismi, nedalo mi a na druhý deň som si šiel situáciu s týmto značením overiť a poučiť sa. Po zistení skutkového stavu s umiestnením tejto STOP značky a jej viditeľnosti pre šoféra, som celú situáciu zdokumentoval a so sprievodným listom poslal na krpz v KE (polícia).
V 02/2012 mi prišla odpoveď, že na základe môjho podnetu bola z trakčného stĺpa odstránená tabuľa cloniaca značke P2 – „Stoj!Daj prednosť v jazde“ + C1 – „Prikázaný smer (rovno).
Na základe toho, považujem situáciu keď došlo k môjmu "údajnému priestupku" za stav v rozpore s vyhláškou č.9/2009 Z.z. a teda je aj udelenie pokuty v jej rozpore.
Mám právo dožadovať sa vrátenia pokuty, ak áno akým spôsobom ?
Ďakujem za odpoveď
juzek4

V prílohe zasielam časť fotiek dokumentujúci pôvodný stav.

Prílohy:

12-23-2011_stop-1.jpg 12-23-2011_stop-4.jpg

Odpovede:

Blokové konanie nemá žiadny opravný prostriedok, tzn. nieje možné blokovú pokutu vrátiť ani sa na ňu sťažovať. Pokutu ste na mieste zaplatili, vinu ste uznali, priestupok bolo možné vyriešiť v blokovom konaní, nebolo dostačujúce napomenutie a priestupok bol spoľahlivo zistený, čím boli naplnené všetky podmienky blokového konania. Odpoveď je NIE nemáte právo požadovať vrátenie pokuty.

Dátum vloženia: 08. 03. 2012

Pridal: albatros498

Problém je, že vy ste si priestupok priznali a pokutu zaplatili. Teoreticky by ste mohli získať peniaze za pokutu späť, ale museli by ste dokázať, že rozhodnutie o pokute bolo nezákonné. Museli by ste dokázať, že dopravné značenie nebolo včas viditeľné z dostatočnej vzdialenosti. Bude vás to ale stáť čas a peniaze (právnik, možno znalecký posudok, ...). Obávam sa ale, že vás to bude stáť viac ako 50 eur.

Ak ste si istí, že ste priestupok nespáchali (alebo máte pochybnosti), neplaťte pokutu na mieste. Vtedy sa problematicky argumentuje, nemusíte mať vždy dosť dôkazov na svoju nevinu. Na správnom konaní (prípadne neskôr na súde) sa toho dá "vybojovať" viac ako na mieste činu.

Dátum vloženia: 03. 03. 2012

Pridal: Tomáš Novotný

Dátum vloženia: 03. 03. 2012
Pridal: taraba.dzarek

Partneri:

Našli ste technický problém? Porušuje niektorý z príspevkov pravidlá? Ďakujeme, že nás budete kontaktovať.

Poslať správu administrátorovi

Poradňa je priestor pre vecné príspevky o doprave, cestách, premávke, motorizme, pohonných látkach a ďalších príbuzných témach súvisiacich s cestnou dopravou.

Ak je niečo, čo vás z tejto oblasti zaujíma, no nenašli ste doteraz na svoje otázky odpoveď, ak máte podnet na zlepšenie, návrh alebo námet, ktorý chcete pripomienkovať, alebo sa chcete posťažovať, a pritom to súvisí s cestnou premávkou, pre vás je určená časť Otázky.

Časť Odpoveď je určená pre reakcie, ktoré dávajú odpoveď na položené otázky, pripomienky k námetom alebo návrhy k sťažnostiam na riešenie problému.

Príspevky, ktorých časti nebudú v súlade s vymedzeným okruhom tém, budú administrátorom vymazané. Platí to aj pre duplicitné príspevky, alebo pre príspevky, ktorých časti budú bez súhlasu prevádzkovateľa propagovať služby alebo produkty, alebo ktorých časti sa budú akýmkoľvek spôsobom venovať osobám (najmä, avšak nielen) autorov otázok alebo odpovedí, najmä priamo či nepriamo niekoho urážať alebo zosmiešňovať, alebo hoci aj čiastočne akokoľvek porušovať zákony Slovenskej republiky alebo navádzať na ich porušovanie