SME
Pondelok, 19. október, 2020 | Meniny má KristiánKrížovkyKrížovky

Situácie, ktoré znižujú rešpekt ľudí voči polícii

Stretnutie s policajnou hliadkou sa môže udiať a skončiť všelijak. Svoje by o tom vedeli rozprávať mnohí. Dvaja z vás napísali.

Stretnutie s policajnou hliadkou sa môže udiať a skončiť všelijak. Svoje by o tom vedeli rozprávať mnohí. Jedným z nich je Juraj, ktorý nám napísal:

Juraj: "Raz večer sme ja a moji kamaráti išli domov z mesta do susednej dediny. V meste, v bočnej ulici, som naložil kamarátov a išli sme na hlavnú cestu. Po hlavnej išli policajti. Kamaráti vzadu sa zapínali a akurát sa pripútali, keď sme prišli na hlavnú cestu.

Policajti nás nechali tak a zastavili nás až o 2 km ďalej. Keď jeden z nich skontroloval papiere, povedal aby si všetci traja vzadu vystúpili. Opýtal sa ich, či mali pás. Povedali, že mali. Potom sa obrátil na mňa a skontroloval autolekárničku. Mal som ju po záruke, tak mi uložil pokutu 2000 Sk, čo je v poriadku a neprotestujem.

Sadli sme si do auta a čakali, kým policajt vypíše pokutu. Potom ma zavolal a začal, že farba auta je iná, ako je uvedené v technickom. Bolo pol dvanástej a svietili iba oranžové lampy a auto bolo originál kupované u predajcu a malo dva roky. A že v technickom mám napísané, že mám mať ťažné zariadenia a ja ho nemám. V technickom je napísané, že môže byť pripojené.

Policajt povedal, že to sú tri priestupky (aj s tou lekárničkou) a že mi odoberie ŠPZ-ky a že pôjdem na preskúšanie. Potom sa ma opýtal, či boli fakt vzadu pripútaní. Ja som povedal, že boli. A on, že stojí ti to za to? Tak som povedal, že jeden nebol pripútaný. Tak povedal, aby som ho zavolal.

Išiel kamarát, ktorý ma švagra policajta. Prišiel k policajnému autu a policajt povedal, že mu udeľuje 500 Sk pokutu. Mne zobral pokutu, čo som mal už v ruke za autolekárničku a povedal mi, dovidenia. Po chvíľke prišiel kamarát a nakoniec mu nedal pokutu.

Chcem sa spýtať, či môže policajt odobrať tabuľky na základe jeho presvedčenia. Kedy má mať cestujúci zapnutý pás, lebo niekto mi hovoril, že iba na hlavnej ceste, na bočných netreba. A či môže policajt odobrať vodičák po troch priestupkoch a poslať vodiča na preskúšanie."

Kedy sa v aute pripútať

Či vodič alebo pasažier vozidla, počas jazdy musia byť pripútaní. Okrem situácií vymenovaných v zákone. Pripútaní nemusia byť napríklad policajt, vojaci, záchranári, inštruktor autoškoly alebo taxikár.

Pripútať sa nemusíte ani vtedy, ak máte menej ako 150 cm výšky a nemusíte používať autosedačku, alebo vám zdravotné problémy neumožňujú sa pripútať. Na to s tými zdravotnými problémami však musíte mať potvrdenie.

Ak je však v aute airbag, výnimky prestávajú platiť.

§ 8, zákon č. 8/2009 Z.z.:

(1) Osoba sediaca na sedadle povinne vybavenom bezpečnostným pásom alebo iným zadržiavacím zariadením je povinná toto zariadenie použiť; to neplatí pre

a) vodiča vozidla ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov, Vojenskej polície, obecnej polície, Hasičského a záchranného zboru, ostatných hasičských jednotiek, Horskej záchrannej služby, záchrannej zdravotnej služby, banskej záchrannej služby, Vojenského spravodajstva, Slovenskej informačnej služby a prepravované osoby, ak si to vyžaduje plnenie ich úloh,
b) inštruktora autoškoly, ktorý vykonáva výcvik na vedenie motorového vozidla alebo skúšku z odbornej spôsobilosti,
c) osobu s telesnou výškou menšou ako 150 cm s výnimkou osoby, ktorá je povinná používať zadržiavacie zariadenie podľa podmienok ustanovených v osobitnom predpise,
d) vodiča vozidla taxislužby pri zmluvnej preprave osôb v obci,
e) osobu, ktorá nemôže byť pripútaná zo zdravotných dôvodov; takáto osoba sa musí preukázať osvedčením o oslobodení od použitia bezpečnostných systémov vozidla.

(2) Výnimka podľa odseku 1 písm. b) až d) sa nevzťahuje na osobu, ktorá sa prepravuje na mieste, ktoré je chránené pred účinkami nárazu vozidla airbagom.

Zadržanie tabuliek s evidenčným číslom

Policajt môže zadržať tabuľky s evidenčným číslom vozidla len za presne stanovených podmienok, ktoré sú definované v zákone o cestnej premávke.

V prípade, že by farba auta nezodpovedala tej, ktorá je uvedená v technickom preukaze, policajt môže zadržať evidenčné čísla. Vtedy sa totiž predpokladá, že sa urobili nepovolené zásahy do vozidla. Ak však vyjde najavo, že sa policajt mýlil, sú povinný vám na základe žiadosti evidenčné čísla vrátiť.

V každom prípade, pri nedostatočnom osvetlení posudzovať farbu laku vozidla, neodzrkadľuje profesionálny prístup. A ak bola v technickom preukaze zaznačená možnosť použiť ťažné zariadenie a nie povinnosť a na základe toho hroziť zadržaním tabuliek s evidenčným číslom, hraničí s prekročením právomocí.

§ 72, zákon č. 8/2009 Z.z.:

(1) Policajt je oprávnený zadržať osvedčenie o evidencii alebo evidenčný doklad od vozidla vydaný v cudzine, ak

a) je vozidlo nespôsobilé alebo technicky nespôsobilé na cestnú premávku alebo ak vozidlo bolo vyradené z evidencie alebo z cestnej premávky,
b) vodič nepreukázal, že vozidlo bolo v ustanovenej lehote podrobené technickej kontrole alebo emisnej kontrole,
c) údaje v ňom uvedené nie je možné identifikovať,
d) je podozrenie, že sa v ňom neoprávnene urobili zmeny alebo že je neplatné,
e) pominul účel, na ktorý bolo vydané,
f) je na vozidle nečitateľná alebo poškodená tabuľka s evidenčným číslom alebo táto tabuľka nie je umiestnená v súlade s týmto zákonom,
g) vodič nepredloží potvrdenie o poistení zodpovednosti,
h) vozidlo presahuje najväčšie prípustné rozmery a vozidlo nemá povolenie na zvláštne užívanie ciest,
i) vozidlo presahuje najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť alebo najväčšiu prípustnú hmotnosť pripadajúcu na nápravu a vozidlo nemá povolenie na zvláštne užívanie ciest,
j) vozidlo nemá zaplatenú úhradu za užívanie vymedzených úsekov diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy alebo mýto.

(2) Policajt je oprávnený za podmienok ustanovených v odseku 1 zadržať aj tabuľku s evidenčným číslom.

Zadržanie vodičského preukazu

Aj v prípade zadržania vodičského preukazu sa policajt musí držať zákonných noriem. Viac sme sa tejto problematike venovali v článku "Kedy môžu policajti zapnúť maják a zabaviť vodičák?", kde sme sa pokúsili vymenovať všetky situácie, ktoré by policajta mohli oprávňovať zadržať vodičský preukaz.

V Jurajovom prípade by mohli vodičák zadržať jedine vtedy, ak by trikrát za posledných 12 mesiacov závažným spôsobom porušil pravidlá cestnej premávky. Vtedy by ho policajt mohol poslať na preskúšanie do autoškoly.

Chýbajúca autolekárnička však nie je závažným porušením dopravných predpisov a ani neexistencia ťažného zariadenia na aute v prípade, že v technickom preukaze je zaznamenaná možnosť ho mať na aute. Na základe týchto skutočností by mu vodičák zadržať nemohli.

Vodičák by Jurajovi mohli na mieste zadržať vtedy, ak by šoféroval vozidlo, ktoré nebolo schválené na prevádzku v cestnej premávke. To znamená, že ak by bol preukázateľný rozdiel vo farbe vozidla a zaznamenanej farbe v technickom preukaze.

Prístup a správanie sa policajta

Ak platí to, čo napísal Juraj o cestnej kontrole, prístup policajta bol viac ako diskutabilný. Nielenže hraničil s prekročením právomocí, ale vykazuje aj znaky vydierania.

Policajt má právo zisťovať informácie tak, aby mohol dbať na dodržiavanie zákonov, no nie spôsobom, aký popísal Juraj. Je neprípustné, aby hrozbou udelenia trestu za fiktívny priestupok podmieňoval dosvedčenie iného priestupku, ktorý sa nestal.

V prípade, že sa také niečo stane, najlepšie urobíte, ak zavoláte na telefónne číslo 158, prípadne oslovte inšpekčnú službu ministerstva vnútra.

Na záver si prečítajte ešte jeden postreh Michala, o ktorom (podľa jeho slov) bude informovať aj príslušné miesta.

Michal: "V utorok, okolo 17-tej, som prechádzal bratislavskou križovatkou Ulica svornosti, Slovnaftská, Kazanská v smere von z Bratislavy. Svetelná signalizácia nefungovala. Nefungovala asi z dôvodu poruchy elektrického vedenia, lebo nesvietili ani pouličné lampy.

Samozrejme, že v tom čase bola hustá premávka zo všetkých smerov a vodiči samozrejme nervózni. Ťažko určiť, kto na koho trúbil, či tí na hlavnej, aby sa im z bočných ciest netlačili do cesty, alebo tí z bočných, aby ich už konečne niekto pustil. Takže, kolízna situácia ako vyšitá.

Na veľké prekvapenie však pred križovatkou, v smere do Bratislavy, stálo na krajnici policajné auto, samozrejme s policajtmi. A nič. Sedeli a sedeli a sedeli.

Zrejme čakali, kedy sa stane nehoda. To ma tak napálilo, že som sa ďalej otočil a vrátil som sa. Policajti tam už však neboli.

Keďže boli veľmi na očiach, takticky sa presunuli na Kazanskú ulicu, na parkovisko blízkej reštaurácie. A tam, pekne v prítmí opäť len sedeli a sedeli a sedeli miesto toho, aby riadili križovatku. Takže aj takto to vyzerá, keď sa polícia stará o bezpečnosť."

K tomuto môžme dodať, že policajt je oprávnený riadiť premávku a prispôsobovať ju tak, aby bola bezpečná a plynulá. Ale možno dotyčným policajtom chýbala "smerovka" a preto premávku na križovatke riadiť nemohli.

§ 12, vyhláška č. 9/2009 Z.z.:

(1) Premávku na križovatke riadi príslušník Policajného zboru (ďalej len "policajt" ) v rovnošate zmenou postoja a pokynmi rúk; pritom používa smerovku, ktorú drží v pravej ruke. ...

fotak3.jpgZažili ste niečo zaujímavé? Hlavolam na cestách, nehodu? Videli ste niečo, čo sa oplatí zverejniť? Totemy s cenami pohonných látok, nebezpečné cesty? Je niečo, čo vás zaujíma z dopravy, ciest, premávky, pohonných látok, no nemáte sa koho spýtať?

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Auto

Inzercia - Tlačové správy

 1. Fresh Market má novú predajňu Sanagro. Takto to tam vyzerá
 2. Downtown Bratislavy sa rozrastie o nový rezidenčný projekt
 3. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte?
 4. Zamestnanec chcel príspevok na stravu, no šéf mal iný názor.
 5. Čím môže Slovensko pomôcť vo svete? Ukážkovou nemocnicou
 6. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové
 7. Znečistenie riek už možno nebude možné zastaviť
 8. Záujem o akcie Pilulky prekonal naše očakávania
 9. Prieskum: Prázdnu peňaženku už zažilo sedem z desiatich Slovákov
 10. Stretne sa minister, bankár a analytik. Zhodnú sa na niečom?
 1. Úpravy automobilov pre ZŤP
 2. No Finish Line v Bratislave sa presúva do virtuálneho priestoru
 3. Mladí ľudia vstupujú do druhého piliera už aj cez internet
 4. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové
 5. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte?
 6. Zamestnanec chcel príspevok na stravu, no šéf mal iný názor.
 7. Znečistenie riek už možno nebude možné zastaviť
 8. Tovar vám vynesú na miesto, ktoré ukážete prstom
 9. Slováci sú pri výbere investičných produktov čoraz náročnejší
 10. Humenčanov čakajú extra zľavy
 1. Rysy navštívi päťtisíc ľudí denne. Ako vyzerá denný chod chaty 27 546
 2. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 23 419
 3. Jedlo v Bratislave: Tieto reštaurácie určite vyskúšajte 16 163
 4. Čo bude s gastráčmi a miliardy z EÚ ako prekliatie? 13 856
 5. Kam sa vybrať za jesennými výhľadmi? 13 576
 6. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 10 311
 7. Hodnotenie profesionála: Ako obstáli obľúbené hotely v Tatrách? 9 779
 8. Korenie sexuálneho života po päťdesiatke. Tieto tipy vyskúšajte 9 127
 9. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 8 921
 10. Budúcnosť v digitále je plná žien. V čom majú pred mužmi navrch? 8 604
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Autorská strana Samuela Marca

Ako prežiť druhú vlnu (píše Samo Marec)

Čo môže robiť neveľmi dobrý škrabák?

Ilustračné foto

Armáda predstavila základný plán celoplošného testovania

Ministerstvo obrany identifikovalo päťtisíc odberných miest.

Testovanie obyvateľov na Covid-19 v odberovom centre v Košiciach.

Trnku potrestali iba symbolicky, môže sa dostať aj k ušlému platu

Čižnár pre svojho predchodcu pôvodne žiadal stratu funkcie.

Bývalý generálny prokurátor Dobroslav Trnka s ochranným rúškom počas ústneho pojednávania pred disciplinárnou komisiou Generálnej prokuratúry SR v Bratislave.
Ilustračná fotografia.

Neprehliadnite tiež

Renault Mégane eVision Concept
Nový Ford Kuga PHEV zhorel len deň po registrácií v nemeckom Wiesbadene.

Dacia Spring sa stane najlacnejším elektromobilom

Zo začiatku nebude v predaji pre bežných zákazníkov.

Dacia Spring Electric
Jedným z finalistov ankety Autobest 2021 je Citroën C4.