SME
Piatok, 30. september, 2022 | Meniny má Jarolím

Ani ministerstvu nie je jasné, kto bude za diaľnice platiť mýto elektronicky

Do spustenia elektronického výberu mýta zostáva 37 dní a ešte stále nikto nevie, pre ktoré vozidlá bude elektronické mýto povinné.

(Zdroj: ILUSTRAČNÉ - Peter Žákovič)

V utorok organizovala spoločnosť SkyToll, v spolupráci s Národnou diaľničnou spoločnosťou, odbornú konferenciu pre dopravcov o elektronickom mýtnom systéme. Do jeho spustenia zostáva 37 dní a ešte stále nikto nevie, pre ktoré vozidlá bude povinné.

Mýto podľa Národnej diaľničnej

Národnú diaľničnú spoločnosť reprezentoval Ján Voleník. Zhrnul základné informácie o mýtnom systéme. Podľa jeho slov sa v zmysle zákona č. 25/2007 Z.z. týka vozidiel nad 3,5 tony určených na prepravu tovaru a autobusov a platí na cestách I. triedy, diaľniciach a rýchlostných komunikáciách. Snažil sa zdôvodniť zmenu výberu mýta tým, že prostredníctvom diaľničných nálepiek sa nedokáže efektívne vyberať mýto a že elektronické mýto na Slovensku je vlastne dôsledok rozhodnutie EU.

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Tieto dve myšlienky vyvolali u zúčastnených negatívnu reakciu. Podľa dopravcov je výber mýta diaľničnými nálepkami, či už fyzickými alebo virtuálnymi, najefektívnejší spôsob výberu mýta. Podľa nich EU nenariadila Slovensku zmeniť spôsob výberu mýta.

Mýtna polícia a predstaviteľ ministerstva

Mýtnu políciu, zastupoval mjr. Mgr. Erik Dóczi, ktorý okrem iného vysvetlil, že po právnej stránke ide o železničnú políciu na základe zákona č. 57/1998 Z.z. a bude voči vodičom nekompromisne postupovať, k čomu má pripravených 30 mobilných jednotiek vynucovania.

Jazdu bez zaplatenia mýta bude pokutovať vodičov jednotnou sumou 1 655 euro v hotovosti a 2 655 euro v správnom konaní. Právnické osoby a podnikateľov bude za prikázanie alebo dovolenie jazdy bez palubnej jednotky pokutovať sumou do 16 595 euro.

SkryťVypnúť reklamu

Žiadne zvažovanie miery zavinenia priestupku, ale pevná výška pokuty bez diskusie.

05.jpg
Palubná jednotka elektronického mýta (foto: SITA)

Palubná jednotka - pokuta hrozí, keď ju nemáte a aj keď ju máte

Práve v diskusii vznikla komická situácia, lebo garant dodržiavania zákonnosti nedokázal odpovedať na otázku, či vozidlá ako žeriav alebo bager, ktoré majú nad 3,5 tony a neprevážajú tovar, sú povinné mať palubnú jednotku.

K tomu sa cez prestávku pridal neohlásený hosť, pravdepodobne štátny úradník z Ministerstva dopravy pôst a telekomunikácií (ďalej MDPT), ktorý tvrdil, že žiadny rozpor neexistuje, lebo každé vozidlo nad 3,5 tony je len nákladné a nákladné vozidla sú vždy určené na prepravu tovaru.

Dopravcovia s praktickými skúsenosťami ho vyviedli z omylu. Okrem bagra, kde by sa v lyžici mohol napriek zákazu prepravovať tovar, je veľké množstvo vozidiel, ktoré nie sú určené na prepravu tovaru. Ide o rôzne účelové, poľnohospodárske stroje a aj obytné automobily.

SkryťVypnúť reklamu

Podľa štátneho úradníka však takéto vozidlá na diaľnicu nesmú ísť. Na to však dostal operatívnu odpoveď od dopravcov, ktorí mu pripomenuli zavedenie mýta aj na cesty prvej triedy.

Ďalšia otázka dopravcov na tému osobných vozidiel do 3,5 tony M1/N1 s prívesným vozíkom spôsobilo priznanie, že o tomto probléme MDPT vie a v najbližšej dobe podá k tomto vysvetlenie.

Platenie mýta

Spoločnosť SkyToll zastupoval Miroslav Mikulčík, ktorý vysvetlil podrobnosti registrácie platiteľa mýta a o možnosti platenia za prejazd spoplatnenými úseku vopred alebo po prejazde. Uviedol, že registrácia s vydávaním palubných jednotiek je od dnes (25.11.2009) cez www.emyto.sk.

Mikulčík tiež oznámil poplatok vo výške 1 euro za použitie palubnej jednotky. K tomu treba pripočítať

SkryťVypnúť reklamu
 • zálohu 50 euro a
 • minimálnu zálohu vo výške 600 euro pri bankovej záruke v prípade platenia po jazde alebo
 • minimálnu zálohu 50 euro pri platení vopred.

Z uvedeného mi vyšlo, že najmenšia suma ktorú musí mať vodič pripravenú na mýto je 101 Euro. Mimochodom, palubná jednotka pri kredite nižšom ako 12 Euro, signalizuje nedostatok kreditu.

Ďalej informoval o povinnosti vrátenia jednotky do 6 mesiacov od poslednej mýtnej transakcie.

01.jpg
Miroslav Mikulčík, SkyToll (foto: Jozef Drahovský)

Mnohých prekvapilo, že prevádzkovateľ vozidla musí podpísať dve zmluvy. Jednu o spôsobe platenia a druhú o zapožičaní palubnej jednotky. Pritom v niektorých prípadoch zmluvu môže podpísať vodič a v niektorých ju musí podpísať konateľ spoločnosti.

V diskusii sa objavil názor dopravcov: ak vozidlo potrebuje ísť spoplatneným úsekom menej často ako raz za 6 mesiacov, tak bude zrejme lepšie palubnú jednotku previesť raz za čas krátkym spoplatneným úsekom, ako podstupovať rušenie a obnovovanie zmlúv prípadne platenie pokuty.

SkryťVypnúť reklamu

Server www.emyto.sk ešte včera neumožňoval registráciu vozidiel do 3,5 tony pre prípad pripojenia prívesného vozíka, keď celková prípustná hmotnosť súpravy presiahne 3,5 tony. Takisto pri akejkoľvek registrácii vyžadoval IČO a výpis z obchodného registra alebo obdobný doklad. Čiže je to v zmysle toho, ako sa hovorilo v roku 2007, že povinnosť pre elektronické mýto bude len pre dopravcov.

Zdražie pre mýto preprava tovaru?

Profesijnú organizáciu dopravcov, Česmad Slovakia, zastupoval Ing. Pavol Reich. Jeho prednáška zapôsobila na dopravcov ako rozsudok trestu smrti. Poskytol informácie o kontaktných miestach pre prepravcov a poskytované služby.

Druhá časť prednášky sa venovala ekonomike s upozornením, že Slovensko má okrem Rakúska najvyššie mýtne poplatky. Odporučil, aby si dopravcovia do cien pre budúci rok zakalkulovali ceny za mýto podľa nariadenia vlády č. 350/2007 Z.z. s varovaním, že ak to dopravca nespraví, tak skrachuje. Prezentoval to na porovnaní terajších a budúcoročných poplatkoch.

SkryťVypnúť reklamu

Ak dopravca denne najazdil v priemere 500 km, polovicu na diaľniciach a polovicu na cestách I triedy, tak doteraz zaplatil 10 euro. Po novom to bude 85 euro.

Napríklad, jazda Bratislava - Nitra a späť doteraz stála 10 euro a po novom to bude takmer 30 euro.

V diskusii vystúpili dopravcovia s tým, že takéto zvýšenie poplatkov pokladajú za likvidačné. Niektorí dopravcovia to už mali prepočítané a skonštatovali, že im poplatky stúpnu v priemere o 300 percent.

02.jpg
Odhadované výnosy z elektronického mýta (foto: Jozef Drahovský)

Niektoré vozidlá nad 3 a pol tony možno nebudú platiť za diaľnice

V deň spustenia ostrej registrácie na elektronické mýto ešte stále nie je známe, pre ktoré vozidlá platí povinnosť používať palubnú jednotku.

Keď poslanci v roku 2007 schvaľovali zákon 25 tak sa verejnosti tvrdilo, že elektronické mýto sa zavádza pre prepravcov tovaru and 3,5 tony a autobusy a tak bol zákon aj schválený.

SkryťVypnúť reklamu

§ 2, zákon č. 25/2007 Z.z. (Základné ustanovenia):

(2) Vymedzené úseky ciest možno užívať motorovými vozidlami s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t alebo jazdnými súpravami s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t určenými na prepravu tovaru a motorovými vozidlami
umožňujúcimi prepravu viac ako deviatich osôb vrátane vodiča po úhrade mýta za užívanie týchto vymedzených úsekov ciest. Na účely tohto zákona užívaním vymedzeného úseku cesty sa rozumie aj zvláštne užívanie cesty podľa osobitného predpisu, a to aj vtedy, ak na takéto zvláštne užívanie nie je potrebné povolenie

Keď prišiel na svet mýtny poriadok vo forme vyhlášky MDPT, tak preprava tovaru z neho vypadla a má platiť pre všetky vozidlá a súpravy nad 3,5 tony.

Teraz je v schvaľovacom procese vyhláška, kde sú definované diaľničné nálepky na rok 2010 a nie je v nich nálepka pre vozidlá nad 3,5 tony neprepravujúce tovar. Z toho plynie, že vozidlá nad 3,5 tony vrátane súprav neprepravujúce tovar sú oslobodené od elektronického mýta a aj diaľničnej nálepky.

SkryťVypnúť reklamu

Ak sú dva predpisy protichodné tak platí ten s väčšou váhou. V tomto prípade ide o zákon NRSR č. 25/2007 Z.z. voči vyhláške MDPT č. 388/2009 Z.z., kde má väčšiu váhu má zákon bez ohľadu na to, čo hovorí zástupca ministerstva.

Keďže MDPT nemôže meniť zákon, tak má len tri možnosti. Buď narýchlo vymyslí nálepku pre pre vozidlá nad 3,5 tony neprevážajúce tovar, alebo vyhlási, že pre takéto vozidlá stačí nálepka do 3,5 tony. Alebo nespraví nič a bude tolerovať bezplatnú jazdu vozidlám nad 3,5 tony až do momentu účinnosti nového zákona.

Tak isto sa musí vyriešiť, čo v prípade vozidiel do 3,5 tony, ak sa za ne pripojí prívesný vozík a celková hmotnosť stúpne nad 3,5 tony. Informačný systém SkyToll odmieta registrovať vozidlá do 3,5 tony a navyše majú mať zaplatenú diaľničnú nálepku.

SkryťVypnúť reklamu

To by to mohlo MDPT elegantne vyriešiť podľa rakúskeho vzoru, kde v týchto prípadoch rozhoduje hmotnosť ťažného vozidla. Alebo vymyslieť dodatočnú nálepku na príves.

06.jpg
Registrácia na elektronické mýto (foto: SITA)

Ďalšie nezmysly mýtnej legislatívy

Ako dôvod zavedenia mýta sa zdôrazňuje, že sa platí podľa opotrebovania ciest. Lenže na palubnej jednotke sa nenastavuje, koľko náprav má nákladné vozidlo spustených, teda na koľkých jazdí, ale len to, koľkými disponuje. To isté je aj v prípade hmotnosti. Nie je rozhodujúca skutočná hmotnosť alebo tlak na nápravu, ale papierová maximálna prípustná hmotnosť.

Faktom ostávajú aj vysoké poplatky za jazdu po spoplatnených úsekoch a nízke rozdiely medzi ekologickým a neekologickým motorom. Vodičom a prepravcom nezostáva nič iné ako rešpektovať nariadenie vlády, prípadne ju presvedčiť na to, aby svoje rozhodnutie prehodnotila vzhľadom na hospodársku recesiu o ktorej sa v roku 2007 nikomu ani len nezdalo.

SkryťVypnúť reklamu

O elektronickom mýte sa hovorí veľmi dlho. Tender bol vyhlásený trikrát, dvakrát bol zrušený. Bola vybraná najdrahšia ponuka. Boli vybraní najrôznejší odborní konzultanti. A výsledok?

Jednotlivé legislatívne normy si navzájom odporujú, definícia platiteľa elektronického mýta je nejednoznačná.

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Auto

Inzercia - Tlačové správy

 1. Atos má „platinovú“ medailu EcoVadis za postoj k udržateľnosti
 2. Piešťanská firma ovládla svet zubárskych kresiel
 3. Notebook s dvomi obrazovkami. Ako dlho si naň budete zvykať?
 4. Púštne kráľovstvo: Prečo by ste mali navštíviť Jordánsko?
 5. Dochádzate do Bratislavy? Auto nechajte doma
 6. 5 príkladov, kedy banke nejde len o peniaze
 7. Školy môžu získať podporu pre zelené projekty
 8. Európska noc výskumníkov prináša zážitky s vedou opäť naživo
 1. KOSIT hľadá do svojho tímu ďalších vodičov
 2. Náklady na domácnosť pomôže ušetriť aj kompostér FoodCycler
 3. Notebook s dvomi obrazovkami. Ako dlho si naň budete zvykať?
 4. Dochádzate do Bratislavy? Auto nechajte doma
 5. Púštne kráľovstvo: Prečo by ste mali navštíviť Jordánsko?
 6. SITA Slovenská tlačová agentúra zlepšuje dostupnosť služieb
 7. 4 veci, na ktoré si treba dať pozor pri zateplení šikmej strechy
 8. 5 príkladov, kedy banke nejde len o peniaze
 1. Osem cestovateľských tipov, kam sa vybrať cez jesenné prázdniny 8 711
 2. Európska noc výskumníkov prináša zážitky s vedou opäť naživo 4 911
 3. Riskovali viac než iní. Jeden z nich sa slávy nedožil 4 840
 4. Piešťanská firma ovládla svet zubárskych kresiel 4 419
 5. Digitálne dvojča v Konštrukta-TireTech 3 840
 6. Vyskúšajte vylepšenú aplikáciu SME aj s novou SME Minútou 3 756
 7. Púštne kráľovstvo: Prečo by ste mali navštíviť Jordánsko? 3 068
 8. Najradšej by ste sa pri čítaní správ nechali zahrabať? 2 490
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Výsledok referenda s mizivou účasťou, ktoré sa navyše konali pod hlavňami samopalov. Na snímke zľava Moskvou dosadený šéf okupačnej správy Chersonskej oblasti Vladimir Saldo, proruský dosadený líder Záporožskej oblasti Jevgenij Balickij, ruský prezident Vladimir Putin (uprostred), líder samozvanej Doneckej ľudovej republiky Denis Pušilin a vodca samozvanej Luhanskej ľudovej republiky Leonid Pasečnik mávajú počas slávnostného podpisu zmlúv o pripojení štyroch regiónov Ukrajiny k Rusku.

USA by mohli Ukrajine dodať zbrane, ktorými dokáže udrieť hlboko na území Ruska. Podľa analytika to však neurobia.


4 h
Príznakom straty zvyškov súdnosti u Putina je pripojenie „republík“.

Jasať nad úspechmi bojujúcej Ukrajiny síce môžeme, ale opatrne.


29. sep
Vlk dravý

Únia dá na ochranu biodiverzity 20 miliárd eur ročne.


a 2 ďalší 29. sep

Vojna na Ukrajine pokračuje.


a 5 ďalší 20 h

Blogy SME

 1. Jakub Konečný: UKRAJINA PRIPOJILA 21 RUSKÝCH OBLASTÍ
 2. Martin Sukupčák: Prečo by som volil v LM za primátorku Luciu Cukerovú.
 3. Peter Slamenik: Dubák sem, dubák tam.
 4. Adriana Karpinska: Bicyklom po (ne)hodvábnej ceste v Kirgizsku
 5. Štefan Vidlár: Hmm...
 6. Ján Valchár: Keď už aj propagandisti plačú...
 7. Ľubor Bystrický: Nemocnice bez lekárov-zem bezľudí
 8. Ján Škerko: Za každého mobilizovaného záložníka živého barana?
 1. Roman Kebísek: Malý prehľad prepadov Jánošíka, ku ktorým sa priznal 9 966
 2. Matúš Lazúr: Čo bude špendlíkom ktorý spôsobí prasknutie realitnej bubliny? 7 705
 3. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Ľudia nosia vo vreckách nože a ešte sa tým chvastajú. 7 695
 4. Ján Valchár: Prečo je čiastočná mobilizácia v Rusku dobrou správou? 6 466
 5. Janka Bittó Cigániková: Katarína Hatráková a Romana Tabák sa dnes stali symbolom pokrytectva a bezcharakternosti 5 660
 6. Ján Valchár: Mohylizácia ruských brancov. Presne podľa plánu. 3 812
 7. Marek Strapko: Irán vs. Rusko 3 409
 8. Ján Valchár: Norma na 5.300% alebo sedem mesiacov štvojdňovej operácie 2 864
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 48. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 3/3 - rok 1928
 2. Jiří Ščobák: Co konkrétního se hovoří o finanční gramotnosti na Slovensku?
 3. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Ľudia nosia vo vreckách nože a ešte sa tým chvastajú.
 4. Jiří Ščobák: Plaval jsem přes Dunaj a byla to brnkačka!
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 47. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 2/3 - rok 1927
 6. Jiří Ščobák: Energie a plyn: Zvládneme túto zimu v poriadku? Prečo je dôležité, aby trh s plynom fungoval ako celok? Odporučili by ste fixovať ceny energií?
 7. Jiří Ščobák: Ako sa nedať podviesť v online svete? (pustite/dajte prečítať aj svojim rodičom!)
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 46. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 1/3 - rok 1926
SkryťZatvoriť reklamu