SME
Sobota, 26. september, 2020 | Meniny má EditaKrížovkyKrížovky

Dajú sa požiadavky dopravcov splniť?

Odborník na dopravu Jozef Drahovský analyzuje, v čom môže a v čom by mal štát kamionistom ustúpiť.

(Zdroj: Tomáš Novotný)

Zavedenie mýta prinieslo množstvo problémov. Časť z nich má na svedomí šlendriánska príprava, ďalšiu časť ekonomické ciele záujmových skupín. Autodopravcovia teraz blokujú dopravu v Bratislave a požadujú rokovanie s predsedom vlády Róbertom Ficom. Má tato aktivita zmysel? A ak áno, pre koho?

Vodiči, ktorí prišli na kamiónoch do Bratislavy, si už vystáli svoje v registračných miestach, alebo využili predregistráciu a potom skutočnú registráciu a následne naháňanie a urgovanie doručenia palubných jednotiek. Inak by boli ľahkou korisťou mýtnej polície.

Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Mýto ponorené do zmlúv a byrokracie

Dlhé rady na vstup do republiky má na svedomí byrokracia. Doteraz trvalo zakúpenie diaľničnej nálepky niekoľko sekúnd a vodič mohol pokračovať v jazde.

Po novom však samotné vybavenie jedného vodiča pre elektronické mýto trvá v priemere štvrť hodinu. Je to preto, lebo vodič zadáva aj pri kreditnej platbe zbytočné množstvo údajov, študuje a podpisuje nie jednu zmluvu ale dve. Jednu s Národnou diaľničnou spoločnosťou a druhú so spoločnosťou SkyToll.

Tento stav je dôsledok nezodpovednej analýzy a arogancie. Vodičom by určite pomohlo, keby sa uvedené spoločnosti dohodli a uzatvorili medzi sebou zmluvu o postúpení práv. Vodič by potom potreboval riešiť len jednu zmluvu. A keby aj tá bola zjednodušená na spôsob elektronickej objednávky, výrazne by to skrátilo čakacie doby pri vstupe na Slovensko.

Skryť Vypnúť reklamu

Prečo sa platí mýto aj na cestách I. triedy?

Druhá vec je cena za jazdu. Táto cena nie je stanovená podľa výšky nákladov potrebných na údržbu ciest, ale na základe politických a najmä ekonomických cieľov. Nie je žiadnym tajomstvom, že cieľom vysokých poplatkov za jazdu po ceste je úsilie kompetentných presunúť významnú časť dopravy na železnicu.

Z politického hľadiska sa dá cena zvyšovať len do úrovne cien iných štátov s podobnou infraštruktúrou a ekonomickou silou obyvateľstva.

Špecifickým problémom Slovenska je rozsah ciest, ktoré sú spoplatnené. Množstvo rokov sa zanedbávala výstavba diaľničnej siete a väčšina Slovenska diaľnice nemá. Sú len cesty prvej triedy, ktoré sú často súčasťou vnútorných cestných ťahov obcí a nie je ich možné uzatvoriť pre tranzitnú dopravu.

Skryť Vypnúť reklamu

Ak by sa spoplatnili len diaľnice, tak len vysokou cenou, aby mýto dokázalo zarobiť. Doprava by však prešla na súbežné lokálne cesty aj so všetkými negatívami. Nedošlo by tak k naplneniu cieľa, ktorým je presun dopravy na železnicu.

Preto musia byť spoplatnené aj cesty prvej triedy. A to celoplošne a nielen tie ktoré kopírujú diaľnice. Toto spoplatnenie je ale dvojsečné, lebo pri súčasnej nedobudovanej infraštruktúre zasiahne aj miestnych netranzitných dopravcov. Cena by preto mala byť stanovená vyvážene.

Samozrejme, že nedostatky mýtneho systému, napríklad poplatok za začatý mýtny úsek namiesto spoplatnenia reálnej jazdnej dráhy, je potrebné odstrániť. U miestnych dopravcov výrazne deformuje výšku poplatkov, napríklad cez viacnásobné spoplatnenie úseku.

Skryť Vypnúť reklamu
mix.jpg
Deň a noc na Rožňavskej - Foto: Rado Oršula

Pomôže blokáda hlavných ťahov miest dopravcom?

Pozrime sa na jednotlivé požiadavky dopravcov, ktoré zverejnila Únia Autodopravcov Slovenska (UNAS), vo vzťahu k známym informáciám, bez emócií. Dostaneme tak odpovede na otázku, či má význam blokáda Bratislavy a iných miest a požadovanie rokovania s vedením štátu.

1. žiadosť: Odsunutie termínu zavedenia mýta na 1. júl 2010, čo umožní dopravcom plnohodnotnú prípravu na zavedenie mýta spoločnostiam vzhľadom k nepripravenosti celého systému.

Posunutie začiatku zavedenia mýta z titulu očakávaných ekonomických profitov je nereálne. Akýkoľvek odsun by poškodil štát, aj keď je pravda, že štát nespravil nič pre to, aby včas a náležite upozornil dopravcov na zmenu ekonomických podmienok. Možno to bol zámer konkurenčných skupín. Navyše samotné posunutie termínu na začiatok prázdnin by prinieslo len posunutie problémov do ešte nevhodnejšieho obdobia - začiatku prázdnin.

Skryť Vypnúť reklamu

Zhodnotenie požiadavky: nereálna

2. žiadosť: Vylúčenie spoplatnenie ciest I. triedy.

Spoplatnenie ciest I. triedy je na Slovenku dôsledok nedobudovanie diaľničnej infraštruktúry. Bez spoplatnenia ciest I. triedy by sa doprava presunula z diaľnic a tlak na presunutie dopravy na železnicu by bol neučinný. Nehovoriac o znížení objemu výťažku z mýta...

Zhodnotenie požiadavky: nereálna

3. žiadosť: Zrušiť pri post-platbách zábezpeky a depozity.

Ide o ekonomický spôsob finančného zúčtovania. Kaucia na palubnú jednotku je opodstatnená. Ide o zálohu na zapožičanú vec. Prevádzkovateľ mýta sa takto istí pre prípad skrachovania dopravcov. Jedené, čo by sa dalo v tomto prípade akceptovať, by bola banková záruka na určitý objem platieb, čo by nemal byť problém u dôveryhodných organizácií pre banku.

Skryť Vypnúť reklamu

Zhodnotenie požiadavky: nesprávny adresát, treba rokovať s bankami

4. žiadosť: Znížiť poplatky za servisný balíček s následnou montážou palubnej jednotky a vrátiť preplatky.

Montáž palubnej jednotky len pre vyhradené organizácie je podľa mňa kartelovou dohodou. Tu by mal zasiahnuť protimonopolný úrad. Výrobca a dodávateľ palubnej jednotky mal špecifikovať konkrétne podmienky, ktoré musí spĺňať záujemca o ich inštaláciu a umožniť inštaláciu komukoľvek, kto je oprávnený na takúto činnosť, ak sa uňho certifikuje.

Cena za inštaláciu by mala byť tvorená konkurenčnou súťaživosťou a nie nadiktovaná.

Zhodnotenie požiadavky: oprávnená, ale nevhodný spôsob nátlaku

5. žiadosť: Zabezpečiť zvýšenie rozdielu výšky sadzby mýtneho v prospech ekologických vozidiel.

Skryť Vypnúť reklamu

Zníženie negatívneho dopadu dopravy na ekológiu je jedným z cieľov mýta a táto požiadavka je odôvodnená. Otázkou je ale miera rozptylu ceny. Na druhú stranu, rozdiel ceny sa dá zrealizovať aj zvýšením ceny pre nemej ekologické vozidlá bez toho, aby sa zmenili ceny pre ekologické vozidlá.

Zhodnotenie požiadavky: nevhodný spôsob definovania požiadavky

6. žiadosť: Predložiť celý vzorec na výpočet výšky mýta dopravcom.

Tento vzorec bol predložený počas prezentácii mýtneho systému spoločnosťami NDS a SkyToll. Lenže, výsledok vzorca znamenal vyššie sadzby, než sú teraz po ich politickej úprave.

Zhodnotenie požiadavky: oprávnená, ale nevhodný spôsob nátlaku, treba požiadať na základe prístupu k informáciám

7. žiadosť: Umožniť platiť dopravcom skutočne prejazdené vzdialenosti a nie prejazdené celé úseky ciest.

Skryť Vypnúť reklamu

Platiť by sa malo naozaj podľa zaťaženia ciest, emisnej triedy a odjazdenej vzdialenosti. Veď preto sa preferovalo využitie satelitného systém elektronického mýta, lebo to umožňuje. To, že sa platí za úseky a nie za prejdené vzdialenosti, je chyba v systéme, na ktorú možno legitímne poukazovať pri zúčtovaní.

Zhodnotenie požiadavky: oprávnená, ale nevhodný spôsob nátlaku

8. žiadosť: Obmedziť dvojité platby pri dodávkových vozidlách s prívesmi.

Duplicitné poplatky sú dôsledkom neodborne vykonanej analýzy. Duplicita v platení by nemala byť.

Zhodnotenie požiadavky: oprávnená, ale nevhodný spôsob nátlaku

9. žiadosť: Zrušiť všetky výnimky pri platbách elektronického mýta.

Je legitímne, aby mali všetci mali rovnaké podmienky, bez výnimky, pričom podmienky by mali byť závislé len od zaťaženia ciest, emisnej triedy a odjazdenej vzdialenosti. Ak chce niekto niekoho dotovať, môže to spraviť priamo finančne bez použitia výnimky.

Skryť Vypnúť reklamu

Zhodnotenie požiadavky: oprávnená, ale nevhodný spôsob nátlaku

10. žiadosť: Zrušiť všetky ďalšie poplatky, ktoré súvisia s prevádzkovaním mýta.

Poplatky by mali byť stanovené prehľadne a nemali by existovať skryté poplatky alebo iné poplatky za nevyžiadané služby.

Zhodnotenie požiadavky: oprávnená, ale nevhodný spôsob nátlaku

11. žiadosť: Aby vláda riešila zníženie spotrebnej dane z palív a dane z motorových vozidiel.

Keďže mýto sa nezavádza pre všetky vozidlá, tak celoplošné zníženie spotrebnej dane z palív z dôvodu zavedenia mýta je nepriechodné. Z pohľadu druhu vozidiel je to však iné. Elektronické mýty zasahuje predovšetkým vozidlá, ktoré jazdia na naftu. Preto by zníženie spotrebnej dane u tohto paliva bolo adresné.

Na jednej stane by to bola politická a ekonomická kompenzácia, na strane druhej spôsob na pritiahnutie zákazníkov, ktorí práve z dôvodu ceny paliva tankujú prednostne v zahraničí. To by v konečnom dôsledku mohlo byť prospešné nie len pre dopravcov, ale aj pre štát.

Skryť Vypnúť reklamu

Ak dopravcovia myslia pod pojmom daň z motorových vozidiel na cestnú daň, tak požiadavka je legitímna. Daň na základe prejazdenej vzdialenosti je spravodlivejšia ako daň na vozidlo.

Zhodnotenie požiadavky: čiastočne oprávnená, ale nevhodný spôsob nátlaku

Záver

Dopravcovia nátlakovou akciu nič významné nezískajú. Oveľa väčší efekt by dosiahli, keby zalobovali u poslancov Národnej rady, alebo v tomto volebnom roku dali hlas tým, kto ich bude zastupovať.

Je zrejmé, že chyby zo zavádzania mýtneho systému sa časom odstránia, ale mýtu ako takému alebo inému spôsobu spoplatnenia na základe odjazdenej trasy sa vyhnúť nedá.

Taktiež cena sa dlhodobo nebude výrazne líšiť od cien v okolitých štátoch. Odberatelia dopravných služieb si tiež budú musieť uvedomiť, že dopravcovia zahrnú poplatky za používanie ciest do nákladov, čo sa odrazí v cene služby a následne v predajnej cene výrobkov.

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Auto

Inzercia - Tlačové správy

 1. Neplatíte kreditkou? Pozrite si 5 tipov, prečo by ste mali
 2. Seat Leon Sportstourer ponúka priestor aj charakter (test)
 3. Horské chaty sú legendy, ktoré píšu svoje vlastné príbehy
 4. Kampane SME patria medzi najlepšie slovenské reklamy
 5. Regionálne poklady nájdete aj v Kauflande
 6. Slováci zisťujú, že mať plán je dobrá vec
 7. Týchto 5 nehôd v domácnosti vás presvedčí - poistenie sa oplatí
 8. Chcete mať ekologickú domácnosť? Začnite od zelenej elektriny
 9. Šport je dôležitý pre fyzické aj mentálne zdravie
 10. Sedemnásť slovenských hotelov na septembrový last minute výlet
 1. Seat Leon Sportstourer ponúka priestor aj charakter (test)
 2. Mobilný zdvihák pre pacienta
 3. Horské chaty sú legendy, ktoré píšu svoje vlastné príbehy
 4. Otázky zo zubárskeho kresla: Zubné implantáty
 5. Neplatíte kreditkou? Pozrite si 5 tipov, prečo by ste mali
 6. Únava, Stres ? Nízke libido ? Riešenie je jednoduché!
 7. Veľký úspech slovenskej kávy v medzinárodnej súťaži Great Taste
 8. Obľúbená značka YES! sa rozrastá o nové proteínové tyčinky
 9. Kampane SME patria medzi najlepšie slovenské reklamy
 10. Štyri znaky nesprávneho zateplenia a ako sa im vyhnúť
 1. Korenie sexuálneho života po päťdesiatke. Tieto tipy vyskúšajte 25 084
 2. Jedlo v Bratislave: Tieto reštaurácie určite vyskúšajte 16 081
 3. Sedemnásť slovenských hotelov na septembrový last minute výlet 15 112
 4. Horské chaty sú legendy, ktoré píšu svoje vlastné príbehy 12 328
 5. Premení klimatická kríza Liptov na Podunajskú nížinu? 10 352
 6. Užite si čarovnú jeseň na horách: Tipy na výlety pre celú rodinu 9 837
 7. Unikátny zážitok na Muránskej planine. Uvíta vás tisícka sysľov 9 825
 8. 5 digitálnych vychytávok, ktoré vám uľahčia štúdium 9 427
 9. Školský rozvrh s kalendárom prázdnin v denníku SME 9 256
 10. Neplatíte kreditkou? Pozrite si 5 tipov, prečo by ste mali 7 629
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Podcast Dejiny

Pustý kút Uhorska premenil na kultúrnu krajinu. Kto bol František Štefan Lotrinský?

Manžel Márie Terézie bol nadaný podnikateľ a vizionár.

Podcast Dejiny - historický podcast v spolupráci s magazínom Historická revue.
Infektologička Alena Koščálová
Minister zdravotníctva SR Marek Krajčí.

Flegr: Slovensko má ešte šancu druhú vlnu zvrátiť

Rozhovor s biológom a parazitológom, profesorom Jaroslavom Flegrom.

Jaroslav Flegr.

Neprehliadnite tiež

Peugeot 508 PSE
DS3 Crossback E-Tense

Volkswagen ID.4 je nový súrodenec Škody Enyaq

Vyrábať sa bude v Nemecku aj v USA.

Volkswagen ID.4
Renault Arkana