SME
Streda, 1. december, 2021 | Meniny má EdmundKrížovkyKrížovky

Dajú sa požiadavky dopravcov splniť?

Odborník na dopravu Jozef Drahovský analyzuje, v čom môže a v čom by mal štát kamionistom ustúpiť.

(Zdroj: Tomáš Novotný)

Zavedenie mýta prinieslo množstvo problémov. Časť z nich má na svedomí šlendriánska príprava, ďalšiu časť ekonomické ciele záujmových skupín. Autodopravcovia teraz blokujú dopravu v Bratislave a požadujú rokovanie s predsedom vlády Róbertom Ficom. Má tato aktivita zmysel? A ak áno, pre koho?

Vodiči, ktorí prišli na kamiónoch do Bratislavy, si už vystáli svoje v registračných miestach, alebo využili predregistráciu a potom skutočnú registráciu a následne naháňanie a urgovanie doručenia palubných jednotiek. Inak by boli ľahkou korisťou mýtnej polície.

Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Mýto ponorené do zmlúv a byrokracie

Dlhé rady na vstup do republiky má na svedomí byrokracia. Doteraz trvalo zakúpenie diaľničnej nálepky niekoľko sekúnd a vodič mohol pokračovať v jazde.

Po novom však samotné vybavenie jedného vodiča pre elektronické mýto trvá v priemere štvrť hodinu. Je to preto, lebo vodič zadáva aj pri kreditnej platbe zbytočné množstvo údajov, študuje a podpisuje nie jednu zmluvu ale dve. Jednu s Národnou diaľničnou spoločnosťou a druhú so spoločnosťou SkyToll.

Tento stav je dôsledok nezodpovednej analýzy a arogancie. Vodičom by určite pomohlo, keby sa uvedené spoločnosti dohodli a uzatvorili medzi sebou zmluvu o postúpení práv. Vodič by potom potreboval riešiť len jednu zmluvu. A keby aj tá bola zjednodušená na spôsob elektronickej objednávky, výrazne by to skrátilo čakacie doby pri vstupe na Slovensko.

Skryť Vypnúť reklamu

Prečo sa platí mýto aj na cestách I. triedy?

Druhá vec je cena za jazdu. Táto cena nie je stanovená podľa výšky nákladov potrebných na údržbu ciest, ale na základe politických a najmä ekonomických cieľov. Nie je žiadnym tajomstvom, že cieľom vysokých poplatkov za jazdu po ceste je úsilie kompetentných presunúť významnú časť dopravy na železnicu.

Z politického hľadiska sa dá cena zvyšovať len do úrovne cien iných štátov s podobnou infraštruktúrou a ekonomickou silou obyvateľstva.

Špecifickým problémom Slovenska je rozsah ciest, ktoré sú spoplatnené. Množstvo rokov sa zanedbávala výstavba diaľničnej siete a väčšina Slovenska diaľnice nemá. Sú len cesty prvej triedy, ktoré sú často súčasťou vnútorných cestných ťahov obcí a nie je ich možné uzatvoriť pre tranzitnú dopravu.

Skryť Vypnúť reklamu

Ak by sa spoplatnili len diaľnice, tak len vysokou cenou, aby mýto dokázalo zarobiť. Doprava by však prešla na súbežné lokálne cesty aj so všetkými negatívami. Nedošlo by tak k naplneniu cieľa, ktorým je presun dopravy na železnicu.

Preto musia byť spoplatnené aj cesty prvej triedy. A to celoplošne a nielen tie ktoré kopírujú diaľnice. Toto spoplatnenie je ale dvojsečné, lebo pri súčasnej nedobudovanej infraštruktúre zasiahne aj miestnych netranzitných dopravcov. Cena by preto mala byť stanovená vyvážene.

Samozrejme, že nedostatky mýtneho systému, napríklad poplatok za začatý mýtny úsek namiesto spoplatnenia reálnej jazdnej dráhy, je potrebné odstrániť. U miestnych dopravcov výrazne deformuje výšku poplatkov, napríklad cez viacnásobné spoplatnenie úseku.

Skryť Vypnúť reklamu
mix.jpg
Deň a noc na Rožňavskej - Foto: Rado Oršula

Pomôže blokáda hlavných ťahov miest dopravcom?

Pozrime sa na jednotlivé požiadavky dopravcov, ktoré zverejnila Únia Autodopravcov Slovenska (UNAS), vo vzťahu k známym informáciám, bez emócií. Dostaneme tak odpovede na otázku, či má význam blokáda Bratislavy a iných miest a požadovanie rokovania s vedením štátu.

1. žiadosť: Odsunutie termínu zavedenia mýta na 1. júl 2010, čo umožní dopravcom plnohodnotnú prípravu na zavedenie mýta spoločnostiam vzhľadom k nepripravenosti celého systému.

Posunutie začiatku zavedenia mýta z titulu očakávaných ekonomických profitov je nereálne. Akýkoľvek odsun by poškodil štát, aj keď je pravda, že štát nespravil nič pre to, aby včas a náležite upozornil dopravcov na zmenu ekonomických podmienok. Možno to bol zámer konkurenčných skupín. Navyše samotné posunutie termínu na začiatok prázdnin by prinieslo len posunutie problémov do ešte nevhodnejšieho obdobia - začiatku prázdnin.

Skryť Vypnúť reklamu

Zhodnotenie požiadavky: nereálna

2. žiadosť: Vylúčenie spoplatnenie ciest I. triedy.

Spoplatnenie ciest I. triedy je na Slovenku dôsledok nedobudovanie diaľničnej infraštruktúry. Bez spoplatnenia ciest I. triedy by sa doprava presunula z diaľnic a tlak na presunutie dopravy na železnicu by bol neučinný. Nehovoriac o znížení objemu výťažku z mýta...

Zhodnotenie požiadavky: nereálna

3. žiadosť: Zrušiť pri post-platbách zábezpeky a depozity.

Ide o ekonomický spôsob finančného zúčtovania. Kaucia na palubnú jednotku je opodstatnená. Ide o zálohu na zapožičanú vec. Prevádzkovateľ mýta sa takto istí pre prípad skrachovania dopravcov. Jedené, čo by sa dalo v tomto prípade akceptovať, by bola banková záruka na určitý objem platieb, čo by nemal byť problém u dôveryhodných organizácií pre banku.

Skryť Vypnúť reklamu

Zhodnotenie požiadavky: nesprávny adresát, treba rokovať s bankami

4. žiadosť: Znížiť poplatky za servisný balíček s následnou montážou palubnej jednotky a vrátiť preplatky.

Montáž palubnej jednotky len pre vyhradené organizácie je podľa mňa kartelovou dohodou. Tu by mal zasiahnuť protimonopolný úrad. Výrobca a dodávateľ palubnej jednotky mal špecifikovať konkrétne podmienky, ktoré musí spĺňať záujemca o ich inštaláciu a umožniť inštaláciu komukoľvek, kto je oprávnený na takúto činnosť, ak sa uňho certifikuje.

Cena za inštaláciu by mala byť tvorená konkurenčnou súťaživosťou a nie nadiktovaná.

Zhodnotenie požiadavky: oprávnená, ale nevhodný spôsob nátlaku

5. žiadosť: Zabezpečiť zvýšenie rozdielu výšky sadzby mýtneho v prospech ekologických vozidiel.

Skryť Vypnúť reklamu

Zníženie negatívneho dopadu dopravy na ekológiu je jedným z cieľov mýta a táto požiadavka je odôvodnená. Otázkou je ale miera rozptylu ceny. Na druhú stranu, rozdiel ceny sa dá zrealizovať aj zvýšením ceny pre nemej ekologické vozidlá bez toho, aby sa zmenili ceny pre ekologické vozidlá.

Zhodnotenie požiadavky: nevhodný spôsob definovania požiadavky

6. žiadosť: Predložiť celý vzorec na výpočet výšky mýta dopravcom.

Tento vzorec bol predložený počas prezentácii mýtneho systému spoločnosťami NDS a SkyToll. Lenže, výsledok vzorca znamenal vyššie sadzby, než sú teraz po ich politickej úprave.

Zhodnotenie požiadavky: oprávnená, ale nevhodný spôsob nátlaku, treba požiadať na základe prístupu k informáciám

7. žiadosť: Umožniť platiť dopravcom skutočne prejazdené vzdialenosti a nie prejazdené celé úseky ciest.

Skryť Vypnúť reklamu

Platiť by sa malo naozaj podľa zaťaženia ciest, emisnej triedy a odjazdenej vzdialenosti. Veď preto sa preferovalo využitie satelitného systém elektronického mýta, lebo to umožňuje. To, že sa platí za úseky a nie za prejdené vzdialenosti, je chyba v systéme, na ktorú možno legitímne poukazovať pri zúčtovaní.

Zhodnotenie požiadavky: oprávnená, ale nevhodný spôsob nátlaku

8. žiadosť: Obmedziť dvojité platby pri dodávkových vozidlách s prívesmi.

Duplicitné poplatky sú dôsledkom neodborne vykonanej analýzy. Duplicita v platení by nemala byť.

Zhodnotenie požiadavky: oprávnená, ale nevhodný spôsob nátlaku

9. žiadosť: Zrušiť všetky výnimky pri platbách elektronického mýta.

Je legitímne, aby mali všetci mali rovnaké podmienky, bez výnimky, pričom podmienky by mali byť závislé len od zaťaženia ciest, emisnej triedy a odjazdenej vzdialenosti. Ak chce niekto niekoho dotovať, môže to spraviť priamo finančne bez použitia výnimky.

Skryť Vypnúť reklamu

Zhodnotenie požiadavky: oprávnená, ale nevhodný spôsob nátlaku

10. žiadosť: Zrušiť všetky ďalšie poplatky, ktoré súvisia s prevádzkovaním mýta.

Poplatky by mali byť stanovené prehľadne a nemali by existovať skryté poplatky alebo iné poplatky za nevyžiadané služby.

Zhodnotenie požiadavky: oprávnená, ale nevhodný spôsob nátlaku

11. žiadosť: Aby vláda riešila zníženie spotrebnej dane z palív a dane z motorových vozidiel.

Keďže mýto sa nezavádza pre všetky vozidlá, tak celoplošné zníženie spotrebnej dane z palív z dôvodu zavedenia mýta je nepriechodné. Z pohľadu druhu vozidiel je to však iné. Elektronické mýty zasahuje predovšetkým vozidlá, ktoré jazdia na naftu. Preto by zníženie spotrebnej dane u tohto paliva bolo adresné.

Na jednej stane by to bola politická a ekonomická kompenzácia, na strane druhej spôsob na pritiahnutie zákazníkov, ktorí práve z dôvodu ceny paliva tankujú prednostne v zahraničí. To by v konečnom dôsledku mohlo byť prospešné nie len pre dopravcov, ale aj pre štát.

Skryť Vypnúť reklamu

Ak dopravcovia myslia pod pojmom daň z motorových vozidiel na cestnú daň, tak požiadavka je legitímna. Daň na základe prejazdenej vzdialenosti je spravodlivejšia ako daň na vozidlo.

Zhodnotenie požiadavky: čiastočne oprávnená, ale nevhodný spôsob nátlaku

Záver

Dopravcovia nátlakovou akciu nič významné nezískajú. Oveľa väčší efekt by dosiahli, keby zalobovali u poslancov Národnej rady, alebo v tomto volebnom roku dali hlas tým, kto ich bude zastupovať.

Je zrejmé, že chyby zo zavádzania mýtneho systému sa časom odstránia, ale mýtu ako takému alebo inému spôsobu spoplatnenia na základe odjazdenej trasy sa vyhnúť nedá.

Taktiež cena sa dlhodobo nebude výrazne líšiť od cien v okolitých štátoch. Odberatelia dopravných služieb si tiež budú musieť uvedomiť, že dopravcovia zahrnú poplatky za používanie ciest do nákladov, čo sa odrazí v cene služby a následne v predajnej cene výrobkov.

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Auto

Inzercia - Tlačové správy

 1. U-Multirank: Trnavská univerzita prvá spomedzi slovenských VŠ
 2. Krízové balíčky pre ohrozené domácnosti
 3. Buďte v najlepšej spoločnosti!?
 4. Za kvalitným vzdelaním nemusíte do sveta! Príďte na EkF TUKE
 5. Odsťahovali sa na lazy i do dodávky. Ako sa tam žije?
 6. Petra Vlhová: Prvýkrát v živote som urobila veľké rozhodnutie
 7. Výhody najväčšej obchodnej siete objavuje aj verejný sektor
 8. PRIESKUM: Slováci prezradili, čo by mal spĺňať dokonalý smartfón
 9. Na nové auto sa neoplatí čakať. Trhu kraľujú jazdené
 10. Spokojnosť je daná geneticky. Dá sa však zmeniť
 1. Stropný zdvihák zlepší život všetkým imobilným ľuďom
 2. Zázračné účinky Arónie na zdravie
 3. Petra Vlhová: Prvýkrát v živote som urobila veľké rozhodnutie
 4. Granátové jablko prekvapí vás chuťou i aktívnymi látkami
 5. dm a jej zákazníci podporili vznik 15 vzdelávacích centier
 6. Anketu Elektromobil roka 2021 ovládla ŠKODA
 7. Prvé bezbariérové fitko vo Zvolene otvára ZŤP cestu k športu
 8. Zmeny v systéme revíznych postupov
 9. Compliance – kto by mal byť zodpovedný?
 10. Tabaková mládež. Čo s ňou?
 1. Odsťahovali sa na lazy i do dodávky. Ako sa tam žije? 30 945
 2. Spokojnosť je daná geneticky. Dá sa však zmeniť 15 706
 3. 8 skutočných celebrít. Tieto mozgy ovplyvňujú, ako budeme žiť 11 876
 4. Pohľad do histórie. Kedy sme sa mali lepšie ako dnes? 7 673
 5. Petra Vlhová: Prvýkrát v živote som urobila veľké rozhodnutie 7 511
 6. Ako si zvýšiť penziu aj s priemerným platom? 6 338
 7. Strava ani spánok nie sú dôležité, ak pri tom dýchame zlý vzduch 5 727
 8. ARÓNIA - najsilnejšia prírodná prevencia proti koronavírusu 4 971
 9. Vianočné nákupy bez stresu? Pozrite sa, či na to idete správne 2 205
 10. Volkswagen predstavuje ďalší elektrický model 2 135
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Minister financií Igor Matovič pri predstavovaní návrhu na 500-eurové poukazy za očkovanie pre seniorov.

Návrh na vláde nepodporila SaS, smeruje do parlamentu.


4 h
Líder koalície SPOLU a predseda ODS Petr Fiala.

Vyhrať voľby nestačí, ukazuje po Igorovi Matovičovi aj nový český premiér.


30. nov
Násilie v domácnosti

Dve ženy sedeli za stolom a hovorili o násilí, alebo hrozivé omyly poslankyne Hatrákovej.


a 2 ďalší 30. nov
Lockdown v Amsterdame.

V Holandsku bol omikron skôr, než JAR zalarmovala svet.


4 h

Neprehliadnite tiež

Dacia Jogger

V ponuke sú zatiaľ dva motory, jeden na LPG.


11 h
Peugeot 2008

Golf úplne vypadol z aktuálnej desiatky najpredávanejších áut.


14 h
Škoda Karoq

Ponuka motorov ostáva rovnaká.


30. nov
Hyundai Ioniq 5

Víťaza vyhlásia vo februári.


29. nov

Blogy SME

 1. Emil Fitoš: Nad technickým riešením očkovacích poukazov visí veľa otáznikov
 2. Věra Tepličková: Vydrž, Prťka alebo Ako nezatvoriť školu, v ktorej sa motá už len jeden zdravý učiteľ
 3. Štefan Vidlár: Hňupík Hulík
 4. Igor Múdry: Francúzaky po našom
 5. Jozef Rybár: Arriva - existenčný politický problém predsedu BSK Drobu...
 6. Mária Drahošová: Upratovanie v sebe. Ako na to?
 7. Dmytro Retynskyi: Hrozba ruského útoku na Ukrajinu
 8. Pavol Ondreáš: Vypneme Európu
 1. Pavol Koprda: Očkovacie hoaxy Ľuboša Blahu odstránil Facebook 9 941
 2. Radovan Kazda: Poslanec Blaha a jeho fašisti 9 801
 3. Jozef Sitko: Pani prezidentka, jej priateľ a jej exporadca Leško 7 958
 4. Pavol Koprda: Infekčnejší a možno ešte nebezpečnejší. Čo zatiaľ vieme o mutácii vírusu B.1.1.529? 5 057
 5. Věra Tepličková: Ako chutí moc alebo Ak budeme dobrí, dostaneme limetku 4 984
 6. Tomáš Sedliačik: Ako sa baviť s konšpirátorom 4 606
 7. Jozef Drahovský: Zákon o bočnom odstupe medzi vozidlom a cyklistom dopadol ako na Slovensku 4 512
 8. Martin Greguš: Istropolis zbúrajú...starosta Kusý obrátil kabát...Je to vôbec možné? Architekt a primátor Vallo mlčí... 4 404
 1. Pavol Koprda: Očkovacie hoaxy Ľuboša Blahu odstránil Facebook
 2. Pavol Koprda: Infekčnejší a možno ešte nebezpečnejší. Čo zatiaľ vieme o mutácii vírusu B.1.1.529?
 3. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 3: Viem vyhrať, aj keď mi rozdali horšie karty, ako ostatným
 4. Juraj Hipš: Zvýšenie platov učiteľov na hygienické minimum nezvýši kvalitu vzdelávania, tvrdí analytik.
 5. Juraj Hipš: Prorektor UK: Novelu treba stiahnuť a začať na nej pracovať odznova
 6. Karolína Farská: Dokedy bude koalícia fackovacím panákom Sme rodina?
 7. Milota Sidorová: Pokrivené dáta vytláčajú ženy z pozornosti. Takto to môžeme zmeniť
 8. Juraj Hipš: Učiteľ Čapek: Niektorí učitelia sú machri. Od hodín svojho syna som sa skoro nevedel odlepiť
Skryť Zatvoriť reklamu