SME
Streda, 20. január, 2021 | Meniny má DaliborKrížovkyKrížovky

Dajú sa požiadavky dopravcov splniť?

Odborník na dopravu Jozef Drahovský analyzuje, v čom môže a v čom by mal štát kamionistom ustúpiť.

(Zdroj: Tomáš Novotný)

Zavedenie mýta prinieslo množstvo problémov. Časť z nich má na svedomí šlendriánska príprava, ďalšiu časť ekonomické ciele záujmových skupín. Autodopravcovia teraz blokujú dopravu v Bratislave a požadujú rokovanie s predsedom vlády Róbertom Ficom. Má tato aktivita zmysel? A ak áno, pre koho?

Vodiči, ktorí prišli na kamiónoch do Bratislavy, si už vystáli svoje v registračných miestach, alebo využili predregistráciu a potom skutočnú registráciu a následne naháňanie a urgovanie doručenia palubných jednotiek. Inak by boli ľahkou korisťou mýtnej polície.

Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Mýto ponorené do zmlúv a byrokracie

Dlhé rady na vstup do republiky má na svedomí byrokracia. Doteraz trvalo zakúpenie diaľničnej nálepky niekoľko sekúnd a vodič mohol pokračovať v jazde.

Po novom však samotné vybavenie jedného vodiča pre elektronické mýto trvá v priemere štvrť hodinu. Je to preto, lebo vodič zadáva aj pri kreditnej platbe zbytočné množstvo údajov, študuje a podpisuje nie jednu zmluvu ale dve. Jednu s Národnou diaľničnou spoločnosťou a druhú so spoločnosťou SkyToll.

Tento stav je dôsledok nezodpovednej analýzy a arogancie. Vodičom by určite pomohlo, keby sa uvedené spoločnosti dohodli a uzatvorili medzi sebou zmluvu o postúpení práv. Vodič by potom potreboval riešiť len jednu zmluvu. A keby aj tá bola zjednodušená na spôsob elektronickej objednávky, výrazne by to skrátilo čakacie doby pri vstupe na Slovensko.

Skryť Vypnúť reklamu

Prečo sa platí mýto aj na cestách I. triedy?

Druhá vec je cena za jazdu. Táto cena nie je stanovená podľa výšky nákladov potrebných na údržbu ciest, ale na základe politických a najmä ekonomických cieľov. Nie je žiadnym tajomstvom, že cieľom vysokých poplatkov za jazdu po ceste je úsilie kompetentných presunúť významnú časť dopravy na železnicu.

Z politického hľadiska sa dá cena zvyšovať len do úrovne cien iných štátov s podobnou infraštruktúrou a ekonomickou silou obyvateľstva.

Špecifickým problémom Slovenska je rozsah ciest, ktoré sú spoplatnené. Množstvo rokov sa zanedbávala výstavba diaľničnej siete a väčšina Slovenska diaľnice nemá. Sú len cesty prvej triedy, ktoré sú často súčasťou vnútorných cestných ťahov obcí a nie je ich možné uzatvoriť pre tranzitnú dopravu.

Skryť Vypnúť reklamu

Ak by sa spoplatnili len diaľnice, tak len vysokou cenou, aby mýto dokázalo zarobiť. Doprava by však prešla na súbežné lokálne cesty aj so všetkými negatívami. Nedošlo by tak k naplneniu cieľa, ktorým je presun dopravy na železnicu.

Preto musia byť spoplatnené aj cesty prvej triedy. A to celoplošne a nielen tie ktoré kopírujú diaľnice. Toto spoplatnenie je ale dvojsečné, lebo pri súčasnej nedobudovanej infraštruktúre zasiahne aj miestnych netranzitných dopravcov. Cena by preto mala byť stanovená vyvážene.

Samozrejme, že nedostatky mýtneho systému, napríklad poplatok za začatý mýtny úsek namiesto spoplatnenia reálnej jazdnej dráhy, je potrebné odstrániť. U miestnych dopravcov výrazne deformuje výšku poplatkov, napríklad cez viacnásobné spoplatnenie úseku.

Skryť Vypnúť reklamu
mix.jpg
Deň a noc na Rožňavskej - Foto: Rado Oršula

Pomôže blokáda hlavných ťahov miest dopravcom?

Pozrime sa na jednotlivé požiadavky dopravcov, ktoré zverejnila Únia Autodopravcov Slovenska (UNAS), vo vzťahu k známym informáciám, bez emócií. Dostaneme tak odpovede na otázku, či má význam blokáda Bratislavy a iných miest a požadovanie rokovania s vedením štátu.

1. žiadosť: Odsunutie termínu zavedenia mýta na 1. júl 2010, čo umožní dopravcom plnohodnotnú prípravu na zavedenie mýta spoločnostiam vzhľadom k nepripravenosti celého systému.

Posunutie začiatku zavedenia mýta z titulu očakávaných ekonomických profitov je nereálne. Akýkoľvek odsun by poškodil štát, aj keď je pravda, že štát nespravil nič pre to, aby včas a náležite upozornil dopravcov na zmenu ekonomických podmienok. Možno to bol zámer konkurenčných skupín. Navyše samotné posunutie termínu na začiatok prázdnin by prinieslo len posunutie problémov do ešte nevhodnejšieho obdobia - začiatku prázdnin.

Skryť Vypnúť reklamu

Zhodnotenie požiadavky: nereálna

2. žiadosť: Vylúčenie spoplatnenie ciest I. triedy.

Spoplatnenie ciest I. triedy je na Slovenku dôsledok nedobudovanie diaľničnej infraštruktúry. Bez spoplatnenia ciest I. triedy by sa doprava presunula z diaľnic a tlak na presunutie dopravy na železnicu by bol neučinný. Nehovoriac o znížení objemu výťažku z mýta...

Zhodnotenie požiadavky: nereálna

3. žiadosť: Zrušiť pri post-platbách zábezpeky a depozity.

Ide o ekonomický spôsob finančného zúčtovania. Kaucia na palubnú jednotku je opodstatnená. Ide o zálohu na zapožičanú vec. Prevádzkovateľ mýta sa takto istí pre prípad skrachovania dopravcov. Jedené, čo by sa dalo v tomto prípade akceptovať, by bola banková záruka na určitý objem platieb, čo by nemal byť problém u dôveryhodných organizácií pre banku.

Skryť Vypnúť reklamu

Zhodnotenie požiadavky: nesprávny adresát, treba rokovať s bankami

4. žiadosť: Znížiť poplatky za servisný balíček s následnou montážou palubnej jednotky a vrátiť preplatky.

Montáž palubnej jednotky len pre vyhradené organizácie je podľa mňa kartelovou dohodou. Tu by mal zasiahnuť protimonopolný úrad. Výrobca a dodávateľ palubnej jednotky mal špecifikovať konkrétne podmienky, ktoré musí spĺňať záujemca o ich inštaláciu a umožniť inštaláciu komukoľvek, kto je oprávnený na takúto činnosť, ak sa uňho certifikuje.

Cena za inštaláciu by mala byť tvorená konkurenčnou súťaživosťou a nie nadiktovaná.

Zhodnotenie požiadavky: oprávnená, ale nevhodný spôsob nátlaku

5. žiadosť: Zabezpečiť zvýšenie rozdielu výšky sadzby mýtneho v prospech ekologických vozidiel.

Skryť Vypnúť reklamu

Zníženie negatívneho dopadu dopravy na ekológiu je jedným z cieľov mýta a táto požiadavka je odôvodnená. Otázkou je ale miera rozptylu ceny. Na druhú stranu, rozdiel ceny sa dá zrealizovať aj zvýšením ceny pre nemej ekologické vozidlá bez toho, aby sa zmenili ceny pre ekologické vozidlá.

Zhodnotenie požiadavky: nevhodný spôsob definovania požiadavky

6. žiadosť: Predložiť celý vzorec na výpočet výšky mýta dopravcom.

Tento vzorec bol predložený počas prezentácii mýtneho systému spoločnosťami NDS a SkyToll. Lenže, výsledok vzorca znamenal vyššie sadzby, než sú teraz po ich politickej úprave.

Zhodnotenie požiadavky: oprávnená, ale nevhodný spôsob nátlaku, treba požiadať na základe prístupu k informáciám

7. žiadosť: Umožniť platiť dopravcom skutočne prejazdené vzdialenosti a nie prejazdené celé úseky ciest.

Skryť Vypnúť reklamu

Platiť by sa malo naozaj podľa zaťaženia ciest, emisnej triedy a odjazdenej vzdialenosti. Veď preto sa preferovalo využitie satelitného systém elektronického mýta, lebo to umožňuje. To, že sa platí za úseky a nie za prejdené vzdialenosti, je chyba v systéme, na ktorú možno legitímne poukazovať pri zúčtovaní.

Zhodnotenie požiadavky: oprávnená, ale nevhodný spôsob nátlaku

8. žiadosť: Obmedziť dvojité platby pri dodávkových vozidlách s prívesmi.

Duplicitné poplatky sú dôsledkom neodborne vykonanej analýzy. Duplicita v platení by nemala byť.

Zhodnotenie požiadavky: oprávnená, ale nevhodný spôsob nátlaku

9. žiadosť: Zrušiť všetky výnimky pri platbách elektronického mýta.

Je legitímne, aby mali všetci mali rovnaké podmienky, bez výnimky, pričom podmienky by mali byť závislé len od zaťaženia ciest, emisnej triedy a odjazdenej vzdialenosti. Ak chce niekto niekoho dotovať, môže to spraviť priamo finančne bez použitia výnimky.

Skryť Vypnúť reklamu

Zhodnotenie požiadavky: oprávnená, ale nevhodný spôsob nátlaku

10. žiadosť: Zrušiť všetky ďalšie poplatky, ktoré súvisia s prevádzkovaním mýta.

Poplatky by mali byť stanovené prehľadne a nemali by existovať skryté poplatky alebo iné poplatky za nevyžiadané služby.

Zhodnotenie požiadavky: oprávnená, ale nevhodný spôsob nátlaku

11. žiadosť: Aby vláda riešila zníženie spotrebnej dane z palív a dane z motorových vozidiel.

Keďže mýto sa nezavádza pre všetky vozidlá, tak celoplošné zníženie spotrebnej dane z palív z dôvodu zavedenia mýta je nepriechodné. Z pohľadu druhu vozidiel je to však iné. Elektronické mýty zasahuje predovšetkým vozidlá, ktoré jazdia na naftu. Preto by zníženie spotrebnej dane u tohto paliva bolo adresné.

Na jednej stane by to bola politická a ekonomická kompenzácia, na strane druhej spôsob na pritiahnutie zákazníkov, ktorí práve z dôvodu ceny paliva tankujú prednostne v zahraničí. To by v konečnom dôsledku mohlo byť prospešné nie len pre dopravcov, ale aj pre štát.

Skryť Vypnúť reklamu

Ak dopravcovia myslia pod pojmom daň z motorových vozidiel na cestnú daň, tak požiadavka je legitímna. Daň na základe prejazdenej vzdialenosti je spravodlivejšia ako daň na vozidlo.

Zhodnotenie požiadavky: čiastočne oprávnená, ale nevhodný spôsob nátlaku

Záver

Dopravcovia nátlakovou akciu nič významné nezískajú. Oveľa väčší efekt by dosiahli, keby zalobovali u poslancov Národnej rady, alebo v tomto volebnom roku dali hlas tým, kto ich bude zastupovať.

Je zrejmé, že chyby zo zavádzania mýtneho systému sa časom odstránia, ale mýtu ako takému alebo inému spôsobu spoplatnenia na základe odjazdenej trasy sa vyhnúť nedá.

Taktiež cena sa dlhodobo nebude výrazne líšiť od cien v okolitých štátoch. Odberatelia dopravných služieb si tiež budú musieť uvedomiť, že dopravcovia zahrnú poplatky za používanie ciest do nákladov, čo sa odrazí v cene služby a následne v predajnej cene výrobkov.

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Auto

Inzercia - Tlačové správy

 1. Mimoriadny úspech značky Toyota na Slovensku v roku 2020
 2. Pandémia urýchlila zavádzanie nových technológií vo firmách
 3. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste?
 4. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
 5. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 6. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 7. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 8. Zákazníkov čoraz častejšie zaujíma pôvod výrobkov, ktoré kupujú
 9. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku
 10. Historická revue: Kam sa podeli Kumáni, Valasi a iné etniká?
 1. Mimoriadny úspech značky Toyota na Slovensku v roku 2020
 2. Pandémia urýchlila zavádzanie nových technológií vo firmách
 3. Pandémia presúva zákazníkov do online priestoru
 4. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste?
 5. Najobľúbenejšie auto Slovákov je opäť ŠKODA
 6. PLANEO Elektro funguje aj počas lockdownu - má akčný výpredaj
 7. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
 8. MATADOR Group mení vizuálnu identitu značky
 9. Fokus očná optika sa stala exkluzívnym partnerom značky Nikon
 10. Turizmus za účelom estetickej chirurgie v čase pandémie
 1. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente? 27 024
 2. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste? 24 265
 3. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 12 257
 4. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku 11 151
 5. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie 7 745
 6. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov 7 662
 7. Ohlúpli sme počas Covid roka? 7 444
 8. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 6 645
 9. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 6 542
 10. Nakupujete online? Toto potrebujete vedieť 5 582
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Prokuratúra chystá oslabenie boja s extrémizmom, ktorý chcela vláda ako prioritu

Samostatné oddelenie špeciálnej prokuratúry má dnes päť ľudí.

Milan Mazurek v budove Najvyššieho súdu (vpravo).
Dobré ráno

Dobré ráno: Obvinili Fica, Kotlebu aj Mazureka. Teraz im hrozí zánik

Pripravuje sa reorganizácia prokuratúry.

Komentár Zuzany Kepplovej

Žilinka vykročil ľavou

Rozpustenie Honzovho úradu sa nezdá ako dobrý začiatok perestrojky na prokuratúre.

Zuzana Kepplová.
Do skúmavky treba pľuť minútu, aby bolo dosť slín na test. Netreba robiť výtery z nosa a hrdla.

Neprehliadnite tiež

Dacia Sandero a Sandero Stepway.
Volkswagen Polo Harlekin
Subaru Legacy Wagon

Ktoré autá sa na Slovensku v minulom roku najčastejšie kupovali?

Niektorým značkám predaje klesli aj o polovicu.

Skokanom minulého roka je Škoda Kamiq, ktorá sa ako nováčik dostala na 6. miesto.