SME
Nedeľa, 20. jún, 2021 | Meniny má ValériaKrížovkyKrížovky

Drahovského analýza: Za čo konkrétne dopravcovia štrajkujú?

Požiadavky štrajkujúcich sú bez zmeny voči predchádzajúcemu štrajku. I keď k niektorým požiadavkám boli publikované ústupky vlády a pribudli vyhlásenia organizátorov štrajku.

(Zdroj: Veronika Janušková)

Prekvapilo ma, že štrajkujúci dopravcovia majú rovnaké požiadavky ako v prvom kole, i keď medzitým nastali isté a v niektorých veciach výrazné zmeny.

Aké požiadavky majú autodopravcovia na Slovensku? Najprv je potrebné si uvedomiť, že časť autodopravcov je organizovaná organizáciou ČESMAD, časť organizáciou UNAS a ostatní sú bez organizovania. To však neznamená, že nemôžu sympatizovať s jednou alebo s druhou organizáciou, prípadne si svoje záujmy obhajovať samostatne ako hociktorý občan tohto štátu.

To, že zavedenie elektronického výberu mýta, nebolo excelentné a ani vynikajúco zvládnuté, je fakt. Zavedenie tak náročnej zmeny spoplatnenia ciest zo dňa na deň prinieslo chaos, neprimerané zdržanie dopravy a z toho plynúce straty. Pritom chaos nespôsobuje použitá technológia, ale nedomyslené veci v legislatíve z organizačného, ekonomického a technického hľadiska.

Terajší štrajk vyhlásila organizácia UNAS a jej požiadavky sú bez zmeny voči predchádzajúcemu štrajku, i keď k niektorým požiadavkám boli publikované ústupky vlády a pribudli vyhlásenia organizátorov štrajku.

Analýza konkrétnych požiadaviek s prihliadnutím na aktuálnu situáciu

Pozrite si aj analýzu požiadaviek dopravcov, ktorú Jozef Drahovský vypracoval počas prvého protestu dopravcov v januári.

1. Odsunúť termín zavedenia mýta na 1. júl 2010, čo umožní dopravcom plnohodnotnú prípravu na zavedenie mýta vzhľadom k nepripravenosti celého systému.

Ak by vláda pristúpila k odsunutím zavedenia mýta na 1. júl 2010, tak by spôsobila najväčší chaos, aký sa dá posunutím termínu spôsobiť. Ide o termín začiatku prázdnin, kedy doprava skokovo dosahuje vysoké hodnoty a spustiť v tom čase novú povinnosť je veľmi zlý nápad.

To by problémy len znásobilo a následne by muselo prísť k ďalším posunom jeho zavedenia na obdobie po prázdninách. Odsunutie zavedenia mýta generuje ďalší problém, lebo keď sa mýto dočasne zruší, tak momentálne neexistuje iný náhradný spôsob spoplatnenia. Pritom samotný elektronický výber mýta je cieľové riešenie.

 • Zhodnotenie: Požiadavka je nereálna.

2. Vylúčiť spoplatnenie ciest I. triedy.

V tomto bode vláda dočasne ustúpila a dala nulovú sadzbu, čím prekvapila aj mňa. Tento ústupok som neočakával. Očakával som, že ak vláda dá nulovú sadzbu, tak len na úsekoch, ktoré nie sú paralelné s diaľnicami a rýchlostnými cestami.

Na tento, síce ústretový, ale chybný krok vlády, reagujú obyvatelia a starostovia obci, ktorí poukazujú na zvýšenie tranzitnej dopravy cez obce. Jediný spôsob, ako sa to dá vrátiť naspäť, je selektívne zvýšenie ceny za tranzit po cestách I. triedy, keď existuje súbežná diaľnica alebo rýchlostná cesta.

 • Zhodnotenie: Požiadavka je nereálna.

3. Zrušiť pri post-platbách zábezpeky a depozity.

Ide o finančnú záležitosť založenú na dôveryhodnosti toho ktorého dopravcu a ochoty rizika výbercu mýta.

Väčšina podnikateľského sektora pracuje bez záloh a zábezpek a na základe 14-dňového termínu splatnosti. Preto paušálne vyžadovania zábezpeky je neprimerané.

Súhlasím so zábezpekou u tých dopravcov, ktorý predchádzajúcu faktúru nezaplatili do termínu splatnosti.

Výšku zábezpeky by bolo vhodné upraviť na reálne náklady za predchádzajúce obdobie, respektíve odjazdenú vzdialenosť. Vo všeobecnosti by tieto záležitosti mala vyriešiť banka autodopravcu po komunikácii s výbercom mýta.

 • Zhodnotenie: Požiadavka je oprávnená

4. Znížiť poplatky za servisný balíček s následnou montážou palubnej jednotky a vrátiť preplatky.

Táto požiadavka je splnená. Poplatky sa znížili a aj so spätnou platnosťou. Viď informácie zo servera www.emyto.sk

 • Zhodnotenie: Požiadavka už bola splnená

5. Zabezpečiť zvýšenie rozdielu výšky sadzby mýtneho v prospech ekologických vozidiel.

Požiadavka je oprávnená, ale treba si uvedomiť, že ak zostane plánovaný objem výberu mýta, tak sa dá realizovať len diferenciácia. A to tak, že u viac ekologickejších vozidiel sa cena zníži a u menej ekologických vozidiel sa cena zvýši.

Túto požiadavku môže vláda zrealizovať najjednoduchšie tak, že vydá nový cenník na základe ekonomického rozboru s prihliadnutím na pomer cien z hľadiska ekológie vozidiel v okolitých štátoch.

Napríklad v Rakúsku je u 5-nápravového vozidla pomer medzi EURO3 a EURO5 100:87, v Nemecku 100:76 a na Slovensku 100:98.

 • Zhodnotenie: Požiadavka je oprávnená

6. Predložiť celý vzorec na výpočet výšky mýta dopravcom.

Už minule som písal, že tento vzorec bol dopravcom predložený hneď pri prvej prezentácii mýta. Navyše cena sa voči jeho výsledku znížila na základe politických rokovaní.

 • Zhodnotenie: Požiadavka už bola splnená

7. Umožniť platiť dopravcom skutočne prejazdené vzdialenosti a nie prejazdené celé úseky ciest.

Som prekvapený a v dobrom, že zo stany vlády došlo k náprave chyby a aj ústupku, ktorý ďaleko presahuje požiadavky dopravcov.

Doteraz sa platilo za celý aj niekoľko kilometrový mýtny úsek zakaždým, keď vozidlo naň vošlo, hoci prešlo po ňom len zlomok vzdialenosti. To bol problém najmä pre miestnych dopravcov.

Teraz v zmysle vyhlášky č. 27/2010 Z.z. sa za mýtny úsek zaplatí len v prípade, že ho vozidlo prejde celý. Týmto spôsobom je legitímny tlak na výbercu mýta, aby rozkúskoval mýtne úseky na kratšie, čo ale skomplikuje a zvýši objem položiek na faktúrach.

Našťastie tu existuje pomerne jednoduché technicko-administratívne riešenie, ktoré v najbližších dňoch predložím Ministerstvu dopravy pôšt a telekomunikácií, aby obe strany boli spokojné.

 • Zhodnotenie: Požiadavka už bola splnená

8. Obmedziť dvojité platby pri dodávkových vozidlách s prívesmi.

Na túto požiadavku zatiaľ vláda nereflektovala a podľa mňa je ju potrebné riešiť čím skôr. Presnejšie skôr, než začnú cez našu krajinu jazdiť vodiči s karavanmi na letnú dovolenku.

Podľa informácii ktoré mám, sa ako ťažné vozidlá používajú vozidlá typu M1 a N1 v pomere zhruba 50:50. Nechcem si predstavovať, ako bude minister dopravy v ďalšom medzinárodnom škandále vysvetľovať, prečo jedno vozidlo s karavanom podlieha platbe mýta a druhé vozidlo nie pričom nemusí mať ani diaľničnú nálepku.

 • Zhodnotenie: Požiadavka je oprávnená

9. Zrušiť všetky výnimky pri platbách elektronického mýta.

Výnimky z platenia elektronického mýta by nemali existovať. Ak niekto chce, nech priamo prepláca náklady toho, komu chce dať výnimku. Lebo výnimkami sa deformuje samotná podstata spravodlivého výberu mýta.

 • Zhodnotenie: Požiadavka je oprávnená

10. Zrušiť všetky ďalšie poplatky ktoré súvisia s prevádzkovaním mýta.

Skryté poplatky by nemali existovať. Pokiaľ viem, existuje len jeden: 1 € za zapožičanie palubnej jednotky.

 • Zhodnotenie: Požiadavka je oprávnená

11. Riešiť zníženie spotrebnej dane z palív a dane z motorových vozidiel.

Analýzu možnosti zníženia spotrebnej dane som robil minule a na naftu ako hlavné palivo dopravcov mi vyšlo ako oprávnená požiadavka, nakoľko mýto predstavuje spravodlivejší výber ako neadresná spotrební daň. Vláda tuto požiadavku akceptovala a zákonom 30/2010 Z.z. spotrebnú daň z nafty znížila.

Čo sa týka spotrebnej dane na benzín, tak táto situácia je komplikovanejšia. Ak by bolo mýto zavedené aj na vozidlá pod 3,5 tony, tak zminimalizovanie spotrebnej dane na benzín je potrebné a nutné. O tom či je pre ekonomiku prijateľné a prínosné zníženie spotrebnej dane na benzín aj do doby zavedenia mýta, je úloha pre ekonómov.

U nafty bolo jednoznačné, že keď si vodič kamióna plánuje trasu a prestávky, tak si plánuje aj tankovanie a v takej krajine, kde je cena najvýhodnejšia. Lenže takto sa nemôžu správať vodiči vodidiel pod 3,5 tony, nakoľko nemajú tak veľkú nádrž, čo im sťažuje optimalizáciu nákladov. V každom prípade spotrebná daň na palivo pre dopravcov bola znížená a neobstojí vyjadrenie, že išlo len o splnenie predvolebného sľubu a nie požiadavky dopravcov.

 • Zhodnotenie: Požiadavka už bola splnená

Podľa mňa, z 11-tich požiadaviek UNAS sú 2 nereálne, na ktoré by vláda nemala pristúpiť, 4 požiadavky už boli splnené a 5 požiadaviek čaká na realizáciu. Pritom ich zrealizovanie je pomerne jednoduché. Dajú sa jednoducho zrealizovať zmenami v legislatíve, preto nutnosť štrajku nevidím ako nutne opodstatnenú i keď zákonné právo na štrajk existuje.

Keby veci záležali na mne, spravil by som nasledovné:

 1. cenu za kilometer u menej ekologických vozidiel by som zvýšil a cenu za kilometer u ekologickejších vozidiel by som znížil, asi na pomer v Nemecku, pri zachovanom celkovom objeme.
 2. Zrušil by som poplatok 1 € pri zapožičaní štandardnej palubnej jednotky.
 3. Zrušil by som povinnosť pevného zabudovania palubnej jednotky pri post-platbách.
 4. Zrušil by som všetky paušálne výnimky z elektronického mýta. Keď treba, tak by som zaviedol nulovú alebo aspoň symbolickú sadzbu pre vozidla, ktoré majú teraz výnimku. Vozidlo bez palubnej jednotky alebo evidencie čísla vozidla v tiketingu, je pre kontrolu nerozoznateľné od vozidla, ktoré používa spoplatnené úseky bez platenia.
 5. Spravil by som zmenu vo fakturácii a to tak, že by sa prestalo fakturovať podľa úsekov s obrovským objemom položiek v faktúre, ale s fakturáciou podľa cestného kilometra začiatku a konca jazdy. To, že výberca mýta bude mať cestnú komunikáciu rozdelenú na tisícky elementárnych mýtnych úsekov je len jeho vec technického prevedenia, len nesmie dôjsť k tomu aby započítal, to čo v skutočnosti odjazdené nebolo.
 6. Spoplatnil by som všetky cesty prvej triedy, ale rozdielnou sadzbou. Tie, čo sú súbežné s diaľnicami a rýchlostnými cestami, by som spoplatnil najviac, a tak, aby strata času na ceste prvej triedy a poplatok za kilometre jazdy neboli zaujímavé voči strate času a poplatku za kilometer jazdy na diaľnici alebo rýchlostnej ceste. Týmto opatrením by sa tranzitná doprava vrátila na diaľnice a rýchlostné cesty, kam patrí.
  V lokalitách, kde súbežnej diaľnice niet, ale cesty sa využívajú aj pre tranzit, by som dal cenu za kilometer približne v strede cenovej hladiny. A tam, kde cesty využívajú len lokálni dopravcovia, dal by som sadzbu na dolnej hranici. Spoplatnenie súbežných ciest treba spraviť ihneď. U ostatných sa dá uvažovať s časovým posunom, ale to nie je podmienka.
 7. Ak tranzitná doprava bude obchádzať spoplatnené úseky cez cesty tretej triedy, tak by som ich zahrnul do spoplatnenia s tým, že výnos mýta za prejazd touto komunikáciou by nešiel Národnej diaľničnej spoločnosti, ale reálnemu správcovi tej ktorej komunikácie.
 8. Cestnú daň, ktorá je príjmom VUC, by som riešil rovnako. Aby výnos z mýta za prejazd komunikácie v správe VUC išiel VUC respektíve správcovi konkrétnej komunikácie. Samozrejme, na to je potrebné vybudovať programové vybavenie a doplniť do palubnej jednotky kompletnú cestnú sieť, čo posúva celý projekt do budúcna na obdobie viacerých rokov. Samozrejme, že zrušenie cestnej dane sa môže týkať len vozidiel s palubnou jednotkou.

Keď sa chce, problémy sa dajú riešiť k všeobecnej spokojnosti. Keď sa nechce, tak sa riešiť nedajú. Teraz je stav taký, že jedna strane tvrdí, že všetky problémy mýta sa odstránili, respektíve sa na nich pracuje a druhá strana tvrdí, že ani jeden problém odstránený nebol, preto treba štrajkovať.

Objektívne musím povedať, že vláda spravila nápravu niektorých chýb v mýte, ale aj ústupky dopravcom. Na druhej strane ale musím povedať, že organizovanosť v UNAS sa výrazne kvalitatívne zmenila, čo je badateľné nielen na ich web stránke, ale aj vo vyjadreniach, ktoré už nie sú nadšenecké, ale cítiť v nich prácu profesionálnej agentúry idúcej nekompromisne za svojim cieľom.

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Auto

Inzercia - Tlačové správy

 1. Blíži sa leto a s ním aj zvýšené utrácanie peňazí našimi deťmi
 2. Dovolenka v Chorvátsku: stavte na overenú a obľúbenú klasiku
 3. Ako sa v lete správne starať o citlivú detskú pokožku?
 4. Crème de la crème po slovensky
 5. Je lepšie zobrať si rozkladateľný obal alebo vytriediť plastový?
 6. Dream job pre programátorov: Silicon Valley na Slovensku
 7. Po Slovensku na motorke
 8. Jablone prinesú ovocie v podobe komfortného bývania
 9. Stačí mi elektromobil? Pozreli sme sa, ako je to s dojazdom
 10. Viete, čo jete, keď si kupujete pečivo dopečené v predajni?
 1. Posledné dni nešťastnej Anny Boleynovej
 2. Čo všetko je potrebné vedieť o ochrane očí počas leta
 3. Granátové jablko prekvapí vás chuťou i aktívnymi látkami
 4. Dovolenka v Chorvátsku: stavte na overenú a obľúbenú klasiku
 5. Ako sa v lete správne starať o citlivú detskú pokožku?
 6. Driverama má strategické partnerstvo s nemeckým Stop + Go
 7. Správna strava po tréningu: Siahnite po 100 % smoothie a šťavách
 8. Zázračná škola so zelenou strechou
 9. Čučoriedky - dokážu ochrániť váš zrak?
 10. Crème de la crème po slovensky
 1. Viete, čo jete, keď si kupujete pečivo dopečené v predajni? 29 019
 2. Stačí mi elektromobil? Pozreli sme sa, ako je to s dojazdom 12 099
 3. Je lepšie zobrať si rozkladateľný obal alebo vytriediť plastový? 7 852
 4. Po Slovensku na motorke 6 523
 5. Desať hotelov v destináciách, ktoré sú toto leto favoritmi 6 390
 6. Sme vodná veľmoc a napriek tomu vody dovážame 5 991
 7. Dovolenka v Chorvátsku: stavte na overenú a obľúbenú klasiku 5 843
 8. Developer Slnečníc postaví bývanie pri lese. S bazénom aj fitkom 5 310
 9. Dream job pre programátorov: Silicon Valley na Slovensku 4 234
 10. Málokto im verí. Prekvapia Slováci na futbalovom EURO 2020? 3 941
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Jaroslav Haščák.

Previedol svoj podiel v Pente. Súvisí to so stíhaním?


17. jún
Tréner Štefan Tarkovič.

Slováci stále môžu postúpiť.


Juraj Berzedi 12 h
Mária Vargová a Andrej Poracký

Násilné deti sú neraz samy obeťami.


18. jún
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu máva svojim podporovateľom po zverejnení prvých odhadov v predčasných parlamentných voľbách v Izraeli v centrále jeho strany Jednota (Likud) v Jeruzaleme v utorok 23. marca 2021.

Proti dlhoročnému premiérovi sa spojili všetci. Krajina však dlho ponesie jeho odkaz.


15. jún

Neprehliadnite tiež

Volkswagen Golf Limited

V zvýhodnenej výbave Limited nechýba adaptívny tempomat ani cúvacia kamera.


18. jún
Nový emblém Dacia.

Kaki farba odkazuje na schopnosti v teréne, ale aj ekológiu.


17. jún
Najkrajší výhľad na Tatry ponúka čerpacia stanica Slovnaft na D1 v Štrbe.

Na cestovanie si vyčleňte aspoň štyri hodiny.


17. jún
Väčšina ponúka bohatú výbavu už v základe.

Ceny sa pohybujú od 15 do 25-tisíc eur.


16. jún