SME
Sobota, 27. november, 2021 | Meniny má MilanKrížovkyKrížovky

Policajti kontrolovali vodiča, sami však porušili dopravné predpisy

Kontrola dokladov, kontrola technického stavu vozidla. Aj toto môže zažiť vodič na cestách Slovenska. To, čo sa stalo jednému z vás, by sa však určite stávať nemalo.

Daniel: "Mám jednu nepríjemnú skúsenosť s dopravnými policajtmi z Košíc. Pracujem v zahraničí a bol som na Slovensku na dovolenke s vozidlom na zahraničných 'ŠPZ-kách'. Išiel som z Košíc smerom na Prešov. Je to cesta pre motorové vozidlá, povolená 130-ka, išiel som nie viac ako 120, čiže rýchlosť som neprekročil, ani iný dopravný predpis.

Odbočil som doprava na výjazd smer Krematórium, zatočil som sa na moste ponad cestu a išiel rovno. Predo mnou bola odbočka doľava, ktorou sa dalo vrátiť naspäť smerom do Košíc. Tam stáli, mimochodom na zastávke mestskej hromadnej dopravy policajti.

Keď som prechádzal okolo nich, už začali cúvať. Pripomínam len, že cúvali v jednosmerke, navyše to bolo dosť nebezpečné, pretože keby išlo auto alebo autobus smerom od krematória do Košíc, zbadal by ich len na poslednú chvíľu, ak vôbec.

Otočili sa a doslova vystrelili za mnou. Zapli 'majáky' a 'húkačky', tak som logicky zastavil. Policajt si vypýtal doklady. Vtedy som zistil, že som si ich zabudol vziať so sebou. Overil si cez vysielačku platnosť vodičáku, všetko bolo ok. Samozrejme pokuta 2000 Sk ma neminula.

To, že na to mali právo, je jasné. Ale je na zamyslenie, že keď policajti majú možnosť si overiť platnosť dokladov cez vysielačku, tak prečo musím mať nevyhnutne 'kartičku' so sebou. Pripadá mi to nelogické.

Po overení dokladov a vypísaní šeku na pokutu, som sa podrobil dychovej skúške, tam to bolo v poriadku. Ale policajt, ktorý mi mimochodom pripadal, že sa chce pred svojim o poznanie mladším kolegom ukázať, začal chodiť okolo môjho auta. Opýtal sa ma, prečo mám fólie na predných bočných oknách.

Odpovedal som mu, že auto je na zahraničných evidenčných číslach, takže jeho technický stav nemôže zodpovedať každej krajine, v ktorej sa momentálne nachádza. A navyše, auto prešlo technickou kontrolou, takže fólie boli v poriadku. V Anglicku sa používajú fólie bežne aj na predných bočných oknách. A vtedy sa začal správať, podľa mňa, dosť nevhodne.

Začal mi dávať otázky, citujem: 'Keď prídete s autom z Nemecka, tak budete jazdiť neobmedzenou rýchlosťou po diaľnici aj u nás?' alebo 'Keď pôjdete z Pakistanu, tak budete chodiť s tankom po meste?' alebo 'Prečo nechodíte po ľavej strane, keď máte volant na pravej?'

Odpovedal som mu slušne a pokojne, že technický stav vozidla a dopravné predpisy sú dve rozdielne veci. A navyše technický stav vozidla, ktoré nie je na slovenských evidenčných číslach, nie je oprávnený kontrolovať.

Ponúkol som mu k nahliadnutiu doklad o technickej kontrole. Na to mi odvrkol 'Netreba!' a že ho nemám poučovať, čo môže a čo nemôže. A keď sa mi nepáči, tak mi môže zobrať aj tabuľky s evidenčnými číslami, keby chcel.

Povedal som mu, nech sa páči, nech si ich vezme, keď chce. Potom ešte pridal zopár 'vtipných' poznámok, vraj 'Či si chcem dať aj na čelné okno fóliu'. To už si sadol do auta aj s kolegom a myslel som si, že to 'divadlo' už skončilo, ale ešte mi cez okienko dal poslednú otázku, citujem: 'No čo, bereme značky?' Odpovedal som mu, aby si ich zobral, keď chce. Mal som z toho pocit, že čakal, že mu ponúknem nejaký úplatok, aby ma nechal ísť.

Keďže sa tak nestalo tak mi ešte dal 'dobrú radu', aby som si okamžite tie fólie z predných bočných okien odstránil, lebo keď ma zastaví nabudúce, tak už nepôjdem nikde, ani domov, ani naspäť do Anglicka. Odpovedal som mu 'Dobre' a potom odišli.

Moja otázka preto znie, či má právo policajt pokutovať vodiča kvôli technickému stavu vozidla, alebo sa vôbec ním zaoberať, keď je vozidlo na zahraničných evidenčných číslach a je na území SR len dočasne? Mám na mysli napríklad môj prípad s fóliami na oknách, väčšie alebo širšie kolesá a podobne. Podotýkam, že vozidlo v danom stave prešlo technickou kontrolou a jej platnosť neskončila."

Celú Danielovu skúsenosť by sme mohli rozdeliť na štyri časti:

 1. Správanie sa vodiča policajného vozidla pred kontrolou
 2. Pokuta za to, že Daniel nemal vodičský preukaz
 3. Kontrola technického stavu vozidla evidovaného v cudzine
 4. Správanie sa policajta počas kontroly


Zväčšiť mapu

Správanie sa vodiča policajného vozidla pred kontrolou

Policajti majú možnosť využiť výnimku z dodržiavania dopravných predpisov, ak je okamžite potrebná v cestnej premávke. To sa však nevzťahuje na státie na zastávke MHD v prípade, ktorý popisuje Daniel.

Možno by niektorí oponovali, že policajti tam niekoho pred tým kontrolovali a nestihli z miesta odísť. Z výnimky z dopravných predpisov podľa paragrafu 69 zákona o cestnej premávke však vyplýva, že policajti ju môžu povoliť len v nevyhnutnej miere. Z pohľadu na mapu vyplýva, že zastávka je súčasťou jazdného pruhu, preto nebolo nevyhnutné, aby na nej policajné auto stálo.

Vodič policajného auta, podľa Daniela, tiež cúval v jednosmerke. Smel by to spraviť s využitím výnimky podľa § 69, ak by tým neohrozil bezpečnosť cestnej premávky.

Z pohľadu na situáciu na mape je veľmi pravdepodobné, že ak by nejaké vozidlo odbočilo z krematória na diaľnicu do Košíc, mohlo by to skončiť zrážkou s cúvajúcim policajným autom. To znamená, že cúvanie na danom mieste je ohrozením bezpečnosti premávky.

Ak by policajti zapli maják a húkačku počas cúvania, tento manéver by bol v poriadku. Podľa Daniela však výstražné zvukové a svetelné znamenie zapli až vtedy, keď chceli zastaviť Danielovo vozidlo.

Preto, podľa nás, kým sa policajti dostali ku kontrole dodržiavania dopravných predpisov Danielom, dvakrát po sebe sami porušili dopravné predpisy.

§ 69, zákon č. 8/2009 Z.z.:

(4) Výnimku z druhej časti tohto zákona, ktorá je v cestnej premávke okamžite potrebná, môže povoliť policajt na mieste samom v nevyhnutnej miere a za predpokladu, že sa tým neohrozí bezpečnosť cestnej premávky.

Pokuta za to, že Daniel nemal vodičský preukaz

Daniel dostal pokutu za to, že nemal pri sebe vodičský preukaz, oprávnene. Mohli by sme síce diskutovať, či to má logiku, keďže si policajti vedia rýchlo overiť, či má osoba sediaca za volantom oprávnenie viesť motorové vozidlo danej skupiny, ale vodičský preukaz je tu aj preto, aby nám ho mohli zadržať.

V zákone o cestnej premávke sa píše, že vodič je povinný "mať pri sebe platné doklady predpísané týmto zákonom alebo osobitným predpisom". Kým túto formuláciu nevyhlási Ústavný súd za neústavnú alebo kým ho poslanci Národnej rady SR nezmenia, vodič bude musieť mať pri sebe vodičák. V opačnom prípade mu hrozí pokuta.

Nie je to ani závažný dopravný priestupok a ani sa nenachádza medzi konkrétne vymenovanými priestupkami proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky v zákone o priestupkoch. Preto sa tento priestupok pokutuje výškou najviac 60 € na mieste alebo 100 € na dopravnom inšpektoráte.

Takisto to však v Danielovom prípade mohlo skončiť iba pokarhaním.

§ 94, zákon č. 8/2009 Z.z.:

(2) Vodičský preukaz je verejnou listinou, ktorou jej držiteľ preukazuje oprávnenie viesť motorové vozidlá v rozsahu v ňom uvedenom. Držiteľ vodičského preukazu je povinný mať platný vodičský preukaz pri vedení motorového vozidla pri sebe a na výzvu policajta ho predložiť na kontrolu.

Kontrola technického stavu vozidla evidovaného v cudzine

Slovensko pristúpilo na dohodu, ktorou sa uznávajú homologizácie výstroja a súčastí motorových vozidiel. Píše sa o tom aj v zákone o podmienkach prevádzky motorových vozidiel na pozemných komunikáciách.

Vozidlo Daniela malo platnú technickú kontrolu vykonanú vo Veľkej Británii. Hoci jeho vozidlo z pohľadu našich predpisov nespĺňalo všetky podmienky, mali ho policajti vnímať ako technicky v poriadku. Napriek tomu to však neznamená, že policajti nemajú právo skontrolovať technický stav vozidla.

Jedinou situáciou, kedy by mohli policajti zabrániť ďalšej jazde Danielovho vozidla, by bola tá, ak by policajti počas cestnej kontroly zistili, že vozidlo má nebezpečné chyby. Medzi takéto chyby však nepatrí fólia na bočných sklách vozidla na úrovni šoféra. A preto sa v prípade, ako popisuje Daniel, o pokute nedá hovoriť.

Keďže Danielovo auto nespĺňalo ani jednu podmienku na zadržanie tabuliek s evidenčným číslom, policajti nemali právo sa mu týmto "predbežným opatrením" vyhrážať.

§ 69, zákon č. 8/2009 Z.z.:

(1) Policajt je oprávnený
e) kontrolovať technický stav vozidla a úplnosť jeho výstroja a výbavy alebo vyzvať vodiča, aby sa podrobil takejto kontrole, ako aj porovnať údaje uvádzané v osvedčení o evidencii s údajmi na vozidle,

článok 3, dohoda č. 176/1960 Zb.
(o prijatí jednotných podmienok pre homologáciu /overovanie zhodnosti/ a o vzájomnom uznávaní homologácie výstroja a súčastí motorových vozidiel):

Výstroj a súčasti motorových vozidiel, ktoré majú homologačné značky udelené niektorou zmluvnou stranou podľa článku 2 tejto Dohody a sú vyrobené buď na území niektorej zmluvnej strany používajúcej Predpis, o ktorý ide, alebo na území inej krajiny, určenej zmluvnou stranou, ktorá vykonala homologáciu príslušného typu výstroja alebo súčasti, sa považujú za vyhovujúce zákonom všetkých zmluvných strán používajúcich spomínaný Predpis.

§ 8, zákon č. 725/2004 Z.z.:

(20) Správa o homologizácii typu systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky udelená iným štátom na základe medzinárodných zmlúv sa uznáva na území Slovenskej republiky.

Správanie sa policajta počas kontroly

Správanie sa policajta počas kontroly technického stavu vozidla bolo nevhodné, ak platí to, čo napísal Daniel. Svojou snahou dokázať Danielovi, že pochybil, keď šoféroval vozidlo s fóliami na predných bočných sklách, určite nespĺňalo povinnosť policajta "dbať na česť, vážnosť a dôstojnosť osoby i svoju vlastnú".

Policajt buď nepozná právne predpisy, ktorých dodržiavanie kontroloval, alebo sa snažil využiť to, že mnohí motoristi nepoznajú svoje práva a povinnosti. Možno to použil ako "osvedčenú" metódu získania ďalších peňazí. To, či na pokutu alebo do vlastného vrecka, posúďte sami.

V každom prípade, popísané správanie sa policajta, by v právnom štáte nemalo existovať. A aj keď sa to viacerým policajtom nepáči, zavedenie kamerového systému do vozidiel policajných hliadok by mohlo pomôcť takéto správanie sa policajtov aspoň čiastočne odstrániť.

§ 8, zákon č. 171/1993 Z.z.:

(1) Pri vykonávaní služobnej činnosti je policajt povinný dbať na česť, vážnosť a dôstojnosť osoby i svoju vlastnú a nepripustiť, aby v súvislosti s touto jeho činnosťou vznikla osobe bezdôvodná ujma a aby prípadný zásah do jej práv a slobôd prekročil mieru nevyhnutnú na dosiahnutie účelu sledovaného jeho služobnou činnosťou. Pri vykonávaní služobnej činnosti je policajt povinný dodržiavať etický kódex policajta, ktorý vydá minister.

§ 72, zákon č. 8/2009 Z.z.:

(1) Policajt je oprávnený zadržať osvedčenie o evidencii alebo evidenčný doklad od vozidla vydaný v cudzine, ak
a) je vozidlo nespôsobilé alebo technicky nespôsobilé na cestnú premávku alebo ak vozidlo bolo vyradené z evidencie alebo z cestnej premávky,
b) vodič nepreukázal, že vozidlo bolo v ustanovenej lehote podrobené technickej kontrole alebo emisnej kontrole,
c) údaje v ňom uvedené nie je možné identifikovať,
d) je podozrenie, že sa v ňom neoprávnene urobili zmeny alebo že je neplatné,
e) pominul účel, na ktorý bolo vydané,
f) je na vozidle nečitateľná alebo poškodená tabuľka s evidenčným číslom alebo táto tabuľka nie je umiestnená v súlade s týmto zákonom,
g) vodič nepredloží potvrdenie o poistení zodpovednosti,
h) vozidlo presahuje najväčšie prípustné rozmery a vozidlo nemá povolenie na zvláštne užívanie ciest,
i) vozidlo presahuje najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť alebo najväčšiu prípustnú hmotnosť pripadajúcu na nápravu a vozidlo nemá povolenie na zvláštne užívanie ciest,
j) vozidlo nemá zaplatenú úhradu za užívanie vymedzených úsekov diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy alebo mýto.

(2) Policajt je oprávnený za podmienok ustanovených v odseku 1 zadržať aj tabuľku s evidenčným číslom.

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Auto

Inzercia - Tlačové správy

 1. Ako si zvýšiť penziu aj s priemerným platom?
 2. Vianočné nákupy bez stresu? Pozrite sa, či na to idete správne
 3. inFEEnity posilní Samuel Oriňák
 4. 8 skutočných celebrít. Tieto mozgy ovplyvňujú, ako budeme žiť
 5. Ani najlepšia mama nevie, čo sa deje v tele jej dieťatka
 6. Odsťahovali sa na lazy i do dodávky. Ako sa tam žije?
 7. Volkswagen predstavuje ďalší elektrický model
 8. Dôchodkové sporenie s rešpektom k budúcnosti
 9. Firmám sa vyplatí poznať uhlíkovú stopu vlastných výrobkov
 10. Pomáhajú firmám zarábať viac. Polepšili si aj živnostníci
 1. Mačka, ktorá žerie ľudí, kakajúce polienko, pavúky na stromčeku
 2. Krízové balíčky pre ohrozené domácnosti
 3. Dopyt po bytoch stúpa, ponuka bytov sa neustále zmenšuje
 4. Tatranský buk je Stromom roka 2021
 5. Vianočné nákupy bez stresu? Pozrite sa, či na to idete správne
 6. BLACK FRIDAY: Nakupujte výhodne prírodné produkty
 7. Ako zvýšiť produktivitu vašej prevádzky?
 8. Trojica prestížnych fotografov hovorí o svojich tajomstvách
 9. Spoločnosť v Lipt. Mikuláši dodáva námorný informačný systém
 10. 8 skutočných celebrít. Tieto mozgy ovplyvňujú, ako budeme žiť
 1. Odsťahovali sa na lazy i do dodávky. Ako sa tam žije? 27 741
 2. 8 skutočných celebrít. Tieto mozgy ovplyvňujú, ako budeme žiť 9 809
 3. ARÓNIA - najsilnejšia prírodná prevencia proti koronavírusu 7 045
 4. Ako si zvýšiť penziu aj s priemerným platom? 4 801
 5. Rekonštruujete? Pozor na romantické predstavy o vykurovaní 3 034
 6. Ako ušetriť náklady v sklade? Máme pre vás 9 tipov 2 571
 7. Obľúbená kozmetika, lieky a doplnky stravy so zľavou až 50% 2 358
 8. Neapolu odpustíte chaos, decentné Sorrento je únikom do pohody 2 305
 9. Volkswagen predstavuje ďalší elektrický model 2 037
 10. TIP: Úspech zakódovaný v DNA? Potvrdil to zlatý hattrick 1 870
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Petra Vlhová ide obrovský slalom v stredisku Killington.

Sledujte s nami online prenos z 1. kola obrovského slalomu v Killingtone.


Sportnet 6 h
Očkovanie proti koronavírusu.

Povinné očkovanie zvažujú viaceré strany.


25. nov
Alexander Dubček ako prvý tajomník v čestnej lóži v budove SND v spoločnosti prezidenta Ludvíka Svobodu i podpredsedu vlády Gustáva Husáka v Bratislave pri príležitosti osláv 50. výročia vzniku Československa - 29. október 1968. Počas ďalších mesiacov ho čakal postupný odchod z politických i straníckych štruktúr.

Tvár Pražskej jari pod dohľadom ŠtB


6 h
Na školy prišli začiatkom školského roka samotesty, nebolo ich však dosť a čakajú na ďalšie.

Od pondelka čaká školy niekoľko zmien.


22 h

Neprehliadnite tiež

Parkovanie na chodníku bude od marca 2022 regulované.

Dodržať voľnú šírku chodníka 1,5 metra už nebude stačiť.


26. nov
Suzuki S-Cross

Pod kapotou ostáva mild-hybridný štvorvalec aj pohon všetkých kolies.


25. nov
Kia Niro

V ponuke budú opäť hybridy aj elektrická verzia.


25. nov
BMW M4 Competition

Balík doplnkov Race Track predurčuje auto skôr na okruh než do premávky.


24. nov

Blogy SME

 1. Štefan Vidlár: Ešče žijem, máme chleba
 2. Marek Strapko: Boh nám dal rozum - za tento dar treba ďakovať!
 3. Matúš Lazúr: Pán Delta povolal z Afriky mocného čarodeja Omikróna
 4. Jana Hanuliaková: Poslali sme list všetkým primátorom a primátorkám okresných miest na Slovensku
 5. Štefan Vidlár: Záhorák šecko skúr ví... Druhý veseuý dzíl
 6. Štefan Vidlár: Čovjeci bezcitňí
 7. Ján Marton: Schválená poľnohospodárska politika - európska totalita pred dverami.
 8. Anton Kovalčík: Postkoloniálna Teória.
 1. Monika Nagyova: Poďte bližšie, staré dievky nehryzú. 8 161
 2. Radovan Kazda: Poslanec Blaha a jeho fašisti 7 815
 3. Jozef Sitko: Pani prezidentka, jej priateľ a jej exporadca Leško 6 904
 4. Lucia Nicholsonová: Otvorený list ministrovi Krajniakovi 6 424
 5. Martin Greguš: Robert Fico a jeho 2 tváre... DNES: "Povinné očkovanie je nechutný fašistický nápad". Čo myslíte, čo "hovoril" SMER v roku 2014? 5 835
 6. Ján Marton: Prezidentka žije v krajine, ktorej nerozumie a ja nerozumiem jej. 5 002
 7. Věra Tepličková: Ako chutí moc alebo Ak budeme dobrí, dostaneme limetku 4 062
 8. Tereza Krajčová: Anglický denník: 18. Najväčší strašiak návratu zo zahraničia? Slovenská mentalita 3 823
 1. Pavol Koprda: Infekčnejší a možno ešte nebezpečnejší. Čo zatiaľ vieme o mutácii vírusu B.1.1.529?
 2. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 3: Viem vyhrať, aj keď mi rozdali horšie karty, ako ostatným
 3. Juraj Hipš: Zvýšenie platov učiteľov na hygienické minimum nezvýši kvalitu vzdelávania, tvrdí analytik.
 4. Juraj Hipš: Prorektor UK: Novelu treba stiahnuť a začať na nej pracovať odznova
 5. Karolína Farská: Dokedy bude koalícia fackovacím panákom Sme rodina?
 6. Milota Sidorová: Pokrivené dáta vytláčajú ženy z pozornosti. Takto to môžeme zmeniť
 7. Juraj Hipš: Učiteľ Čapek: Niektorí učitelia sú machri. Od hodín svojho syna som sa skoro nevedel odlepiť
 8. Katarína Pázmányová: Zabúdate? Možno by ste mali navštíviť odborníka
Skryť Zatvoriť reklamu