SME
Pondelok, 25. september, 2023 | Meniny má Vladislav
reklama

Policajti kontrolovali vodiča, sami však porušili dopravné predpisy

Kontrola dokladov, kontrola technického stavu vozidla. Aj toto môže zažiť vodič na cestách Slovenska. To, čo sa stalo jednému z vás, by sa však určite stávať nemalo.

Daniel: "Mám jednu nepríjemnú skúsenosť s dopravnými policajtmi z Košíc. Pracujem v zahraničí a bol som na Slovensku na dovolenke s vozidlom na zahraničných 'ŠPZ-kách'. Išiel som z Košíc smerom na Prešov. Je to cesta pre motorové vozidlá, povolená 130-ka, išiel som nie viac ako 120, čiže rýchlosť som neprekročil, ani iný dopravný predpis.

Odbočil som doprava na výjazd smer Krematórium, zatočil som sa na moste ponad cestu a išiel rovno. Predo mnou bola odbočka doľava, ktorou sa dalo vrátiť naspäť smerom do Košíc. Tam stáli, mimochodom na zastávke mestskej hromadnej dopravy policajti.

Keď som prechádzal okolo nich, už začali cúvať. Pripomínam len, že cúvali v jednosmerke, navyše to bolo dosť nebezpečné, pretože keby išlo auto alebo autobus smerom od krematória do Košíc, zbadal by ich len na poslednú chvíľu, ak vôbec.

Otočili sa a doslova vystrelili za mnou. Zapli 'majáky' a 'húkačky', tak som logicky zastavil. Policajt si vypýtal doklady. Vtedy som zistil, že som si ich zabudol vziať so sebou. Overil si cez vysielačku platnosť vodičáku, všetko bolo ok. Samozrejme pokuta 2000 Sk ma neminula.

To, že na to mali právo, je jasné. Ale je na zamyslenie, že keď policajti majú možnosť si overiť platnosť dokladov cez vysielačku, tak prečo musím mať nevyhnutne 'kartičku' so sebou. Pripadá mi to nelogické.

Po overení dokladov a vypísaní šeku na pokutu, som sa podrobil dychovej skúške, tam to bolo v poriadku. Ale policajt, ktorý mi mimochodom pripadal, že sa chce pred svojim o poznanie mladším kolegom ukázať, začal chodiť okolo môjho auta. Opýtal sa ma, prečo mám fólie na predných bočných oknách.

Odpovedal som mu, že auto je na zahraničných evidenčných číslach, takže jeho technický stav nemôže zodpovedať každej krajine, v ktorej sa momentálne nachádza. A navyše, auto prešlo technickou kontrolou, takže fólie boli v poriadku. V Anglicku sa používajú fólie bežne aj na predných bočných oknách. A vtedy sa začal správať, podľa mňa, dosť nevhodne.

Začal mi dávať otázky, citujem: 'Keď prídete s autom z Nemecka, tak budete jazdiť neobmedzenou rýchlosťou po diaľnici aj u nás?' alebo 'Keď pôjdete z Pakistanu, tak budete chodiť s tankom po meste?' alebo 'Prečo nechodíte po ľavej strane, keď máte volant na pravej?'

Odpovedal som mu slušne a pokojne, že technický stav vozidla a dopravné predpisy sú dve rozdielne veci. A navyše technický stav vozidla, ktoré nie je na slovenských evidenčných číslach, nie je oprávnený kontrolovať.

Ponúkol som mu k nahliadnutiu doklad o technickej kontrole. Na to mi odvrkol 'Netreba!' a že ho nemám poučovať, čo môže a čo nemôže. A keď sa mi nepáči, tak mi môže zobrať aj tabuľky s evidenčnými číslami, keby chcel.

Povedal som mu, nech sa páči, nech si ich vezme, keď chce. Potom ešte pridal zopár 'vtipných' poznámok, vraj 'Či si chcem dať aj na čelné okno fóliu'. To už si sadol do auta aj s kolegom a myslel som si, že to 'divadlo' už skončilo, ale ešte mi cez okienko dal poslednú otázku, citujem: 'No čo, bereme značky?' Odpovedal som mu, aby si ich zobral, keď chce. Mal som z toho pocit, že čakal, že mu ponúknem nejaký úplatok, aby ma nechal ísť.

Keďže sa tak nestalo tak mi ešte dal 'dobrú radu', aby som si okamžite tie fólie z predných bočných okien odstránil, lebo keď ma zastaví nabudúce, tak už nepôjdem nikde, ani domov, ani naspäť do Anglicka. Odpovedal som mu 'Dobre' a potom odišli.

Moja otázka preto znie, či má právo policajt pokutovať vodiča kvôli technickému stavu vozidla, alebo sa vôbec ním zaoberať, keď je vozidlo na zahraničných evidenčných číslach a je na území SR len dočasne? Mám na mysli napríklad môj prípad s fóliami na oknách, väčšie alebo širšie kolesá a podobne. Podotýkam, že vozidlo v danom stave prešlo technickou kontrolou a jej platnosť neskončila."

Celú Danielovu skúsenosť by sme mohli rozdeliť na štyri časti:

 1. Správanie sa vodiča policajného vozidla pred kontrolou
 2. Pokuta za to, že Daniel nemal vodičský preukaz
 3. Kontrola technického stavu vozidla evidovaného v cudzine
 4. Správanie sa policajta počas kontroly


Zväčšiť mapu

Správanie sa vodiča policajného vozidla pred kontrolou

Policajti majú možnosť využiť výnimku z dodržiavania dopravných predpisov, ak je okamžite potrebná v cestnej premávke. To sa však nevzťahuje na státie na zastávke MHD v prípade, ktorý popisuje Daniel.

Možno by niektorí oponovali, že policajti tam niekoho pred tým kontrolovali a nestihli z miesta odísť. Z výnimky z dopravných predpisov podľa paragrafu 69 zákona o cestnej premávke však vyplýva, že policajti ju môžu povoliť len v nevyhnutnej miere. Z pohľadu na mapu vyplýva, že zastávka je súčasťou jazdného pruhu, preto nebolo nevyhnutné, aby na nej policajné auto stálo.

Vodič policajného auta, podľa Daniela, tiež cúval v jednosmerke. Smel by to spraviť s využitím výnimky podľa § 69, ak by tým neohrozil bezpečnosť cestnej premávky.

Z pohľadu na situáciu na mape je veľmi pravdepodobné, že ak by nejaké vozidlo odbočilo z krematória na diaľnicu do Košíc, mohlo by to skončiť zrážkou s cúvajúcim policajným autom. To znamená, že cúvanie na danom mieste je ohrozením bezpečnosti premávky.

Ak by policajti zapli maják a húkačku počas cúvania, tento manéver by bol v poriadku. Podľa Daniela však výstražné zvukové a svetelné znamenie zapli až vtedy, keď chceli zastaviť Danielovo vozidlo.

Preto, podľa nás, kým sa policajti dostali ku kontrole dodržiavania dopravných predpisov Danielom, dvakrát po sebe sami porušili dopravné predpisy.

§ 69, zákon č. 8/2009 Z.z.:

(4) Výnimku z druhej časti tohto zákona, ktorá je v cestnej premávke okamžite potrebná, môže povoliť policajt na mieste samom v nevyhnutnej miere a za predpokladu, že sa tým neohrozí bezpečnosť cestnej premávky.

Pokuta za to, že Daniel nemal vodičský preukaz

Daniel dostal pokutu za to, že nemal pri sebe vodičský preukaz, oprávnene. Mohli by sme síce diskutovať, či to má logiku, keďže si policajti vedia rýchlo overiť, či má osoba sediaca za volantom oprávnenie viesť motorové vozidlo danej skupiny, ale vodičský preukaz je tu aj preto, aby nám ho mohli zadržať.

V zákone o cestnej premávke sa píše, že vodič je povinný "mať pri sebe platné doklady predpísané týmto zákonom alebo osobitným predpisom". Kým túto formuláciu nevyhlási Ústavný súd za neústavnú alebo kým ho poslanci Národnej rady SR nezmenia, vodič bude musieť mať pri sebe vodičák. V opačnom prípade mu hrozí pokuta.

Nie je to ani závažný dopravný priestupok a ani sa nenachádza medzi konkrétne vymenovanými priestupkami proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky v zákone o priestupkoch. Preto sa tento priestupok pokutuje výškou najviac 60 € na mieste alebo 100 € na dopravnom inšpektoráte.

Takisto to však v Danielovom prípade mohlo skončiť iba pokarhaním.

§ 94, zákon č. 8/2009 Z.z.:

(2) Vodičský preukaz je verejnou listinou, ktorou jej držiteľ preukazuje oprávnenie viesť motorové vozidlá v rozsahu v ňom uvedenom. Držiteľ vodičského preukazu je povinný mať platný vodičský preukaz pri vedení motorového vozidla pri sebe a na výzvu policajta ho predložiť na kontrolu.

Kontrola technického stavu vozidla evidovaného v cudzine

Slovensko pristúpilo na dohodu, ktorou sa uznávajú homologizácie výstroja a súčastí motorových vozidiel. Píše sa o tom aj v zákone o podmienkach prevádzky motorových vozidiel na pozemných komunikáciách.

Vozidlo Daniela malo platnú technickú kontrolu vykonanú vo Veľkej Británii. Hoci jeho vozidlo z pohľadu našich predpisov nespĺňalo všetky podmienky, mali ho policajti vnímať ako technicky v poriadku. Napriek tomu to však neznamená, že policajti nemajú právo skontrolovať technický stav vozidla.

Jedinou situáciou, kedy by mohli policajti zabrániť ďalšej jazde Danielovho vozidla, by bola tá, ak by policajti počas cestnej kontroly zistili, že vozidlo má nebezpečné chyby. Medzi takéto chyby však nepatrí fólia na bočných sklách vozidla na úrovni šoféra. A preto sa v prípade, ako popisuje Daniel, o pokute nedá hovoriť.

Keďže Danielovo auto nespĺňalo ani jednu podmienku na zadržanie tabuliek s evidenčným číslom, policajti nemali právo sa mu týmto "predbežným opatrením" vyhrážať.

§ 69, zákon č. 8/2009 Z.z.:

(1) Policajt je oprávnený
e) kontrolovať technický stav vozidla a úplnosť jeho výstroja a výbavy alebo vyzvať vodiča, aby sa podrobil takejto kontrole, ako aj porovnať údaje uvádzané v osvedčení o evidencii s údajmi na vozidle,

článok 3, dohoda č. 176/1960 Zb.
(o prijatí jednotných podmienok pre homologáciu /overovanie zhodnosti/ a o vzájomnom uznávaní homologácie výstroja a súčastí motorových vozidiel):

Výstroj a súčasti motorových vozidiel, ktoré majú homologačné značky udelené niektorou zmluvnou stranou podľa článku 2 tejto Dohody a sú vyrobené buď na území niektorej zmluvnej strany používajúcej Predpis, o ktorý ide, alebo na území inej krajiny, určenej zmluvnou stranou, ktorá vykonala homologáciu príslušného typu výstroja alebo súčasti, sa považujú za vyhovujúce zákonom všetkých zmluvných strán používajúcich spomínaný Predpis.

§ 8, zákon č. 725/2004 Z.z.:

(20) Správa o homologizácii typu systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky udelená iným štátom na základe medzinárodných zmlúv sa uznáva na území Slovenskej republiky.

Správanie sa policajta počas kontroly

Správanie sa policajta počas kontroly technického stavu vozidla bolo nevhodné, ak platí to, čo napísal Daniel. Svojou snahou dokázať Danielovi, že pochybil, keď šoféroval vozidlo s fóliami na predných bočných sklách, určite nespĺňalo povinnosť policajta "dbať na česť, vážnosť a dôstojnosť osoby i svoju vlastnú".

Policajt buď nepozná právne predpisy, ktorých dodržiavanie kontroloval, alebo sa snažil využiť to, že mnohí motoristi nepoznajú svoje práva a povinnosti. Možno to použil ako "osvedčenú" metódu získania ďalších peňazí. To, či na pokutu alebo do vlastného vrecka, posúďte sami.

V každom prípade, popísané správanie sa policajta, by v právnom štáte nemalo existovať. A aj keď sa to viacerým policajtom nepáči, zavedenie kamerového systému do vozidiel policajných hliadok by mohlo pomôcť takéto správanie sa policajtov aspoň čiastočne odstrániť.

§ 8, zákon č. 171/1993 Z.z.:

(1) Pri vykonávaní služobnej činnosti je policajt povinný dbať na česť, vážnosť a dôstojnosť osoby i svoju vlastnú a nepripustiť, aby v súvislosti s touto jeho činnosťou vznikla osobe bezdôvodná ujma a aby prípadný zásah do jej práv a slobôd prekročil mieru nevyhnutnú na dosiahnutie účelu sledovaného jeho služobnou činnosťou. Pri vykonávaní služobnej činnosti je policajt povinný dodržiavať etický kódex policajta, ktorý vydá minister.

§ 72, zákon č. 8/2009 Z.z.:

(1) Policajt je oprávnený zadržať osvedčenie o evidencii alebo evidenčný doklad od vozidla vydaný v cudzine, ak
a) je vozidlo nespôsobilé alebo technicky nespôsobilé na cestnú premávku alebo ak vozidlo bolo vyradené z evidencie alebo z cestnej premávky,
b) vodič nepreukázal, že vozidlo bolo v ustanovenej lehote podrobené technickej kontrole alebo emisnej kontrole,
c) údaje v ňom uvedené nie je možné identifikovať,
d) je podozrenie, že sa v ňom neoprávnene urobili zmeny alebo že je neplatné,
e) pominul účel, na ktorý bolo vydané,
f) je na vozidle nečitateľná alebo poškodená tabuľka s evidenčným číslom alebo táto tabuľka nie je umiestnená v súlade s týmto zákonom,
g) vodič nepredloží potvrdenie o poistení zodpovednosti,
h) vozidlo presahuje najväčšie prípustné rozmery a vozidlo nemá povolenie na zvláštne užívanie ciest,
i) vozidlo presahuje najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť alebo najväčšiu prípustnú hmotnosť pripadajúcu na nápravu a vozidlo nemá povolenie na zvláštne užívanie ciest,
j) vozidlo nemá zaplatenú úhradu za užívanie vymedzených úsekov diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy alebo mýto.

(2) Policajt je oprávnený za podmienok ustanovených v odseku 1 zadržať aj tabuľku s evidenčným číslom.

SkryťVypnúť reklamu
reklama

Najčítanejšie na SME Auto

reklama

Komerčné články

 1. Potrebujeme sa zbaviť nálepky montážnej dielne
 2. Také veľké kníhkupectvo ako na Obchodnej už neotvoríme
 3. Na nechránenom školskom dvore namerali v lete až 60 stupňov
 4. Až dve tretiny Slovenska majú mäkkú vodu. Čo na to naše cievy?
 5. Via Pribina spúšťa súťaž INOVÁTOR1
 6. Zamestnanci Mecomu súťažili na športových dňoch
 7. Voľba srdcom je nespoľahlivá. Toto je najlepšia pomôcka
 8. Kaufland postavený z dreva? Áno, Bratislava má európsky unikát
 1. Potrebujeme sa zbaviť nálepky montážnej dielne
 2. Zamestnanci Mecomu súťažili na športových dňoch
 3. Kaufland v Detve otvorí novú predajňu, čo v nej zákazníkov čaká?
 4. Via Pribina spúšťa súťaž INOVÁTOR1
 5. Príprava do školy nemusí byť nuda, HOME ju premení na zábavu
 6. Na nechránenom školskom dvore namerali v lete až 60 stupňov
 7. Kaufland postavený z dreva? Áno, Bratislava má európsky unikát
 8. Voľba srdcom je nespoľahlivá. Toto je najlepšia pomôcka
 1. Prešov si dlho pýtal obchvat, stáva sa slovenským skokanom 15 492
 2. Hladinka smeruje do Košíc! 7 037
 3. Ak podceníte pri stavbe toto, pripravte sa na vyššie účty 6 827
 4. Ochutnajte zo Španielska viac. Spojte návštevu Madridu s Toledom 5 084
 5. Plánujete nové bývanie o pár rokov? Čas na jeho kúpu je teraz 3 969
 6. 50-tisíc dovolenkárov si kúpilo zájazd cez SME 2 171
 7. Oblačno, miestami roboti. Ďalší diel pútavého sci-fi komiksu 2 006
 8. Septembrové číslo krížovkárskeho magazínu Lišiak v denníku SME 1 990
reklama
SkryťVypnúť reklamu
reklama
SkryťVypnúť reklamu
reklama
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Generálny prokurátora Maroš Žilinka.

Riadne funkčné obdobie má do decembra 2027.


17 h
Do volieb ostáva necelý mesiac.

Rozdiely medzi proklamovanými hodnotami politikov a nameranými hodnotami voličov ich môžu stáť účasť v parlamente.


Robert Klobucký 58m
Areál, v ktorom sídlila spoločnosť Bopal.

So spoločnosťou Bopal sú spojené viaceré kauzy.


24 h
16. 3. 2022. Bratislava Ukrajinské deti zaradené v triedach na slovenských školách - Základná škola Ostredková.

Aké veci sľubujú strany v programe?


21. sep

Neprehliadnite tiež

SsangYong Torres

Dojem zásadne nekazí ani vyššia spotreba.


24. sep
Oldtimer Gallery v Ivanke pri Dunaji.

V nenápadnej hale pri Bratislave vznikol raj veteránov.


23. sep
Majiteľ reštaurácie Sypanec Peter Lenárt, ktorý si na rozvoz jedál kúpil plynovú Daciu Sandero

Auto robí denne rozvozy po zlých cestách.


Oliver Varchol 22. sep
Volkswagen Tiguan

Naposledy má širokú paletu spaľovacích motorov.


21. sep
reklama

Blogy SME

 1. Marián Šumšala: Novinári proti I. Matovičovi
 2. Viera Polakovičová: Začali 58. Bratislavské hudobné slávnosti
 3. Júlia Piraňa Mikolášiková: Čudné hry NAKA a špeciálnej prokuratúry okolo šéfa gangu temných síl pána X
 4. Simona Regecová: Požičaným autom po Čiernej Hore - časť prvá
 5. Jana Plichtová: "Dobrák" Boris Kollár a jeho pomáhanie (si k majetku)
 6. Michal Trenčanský: No čo, sťahujeme sa?
 7. Michal Holko: A kto je tvoj blížny?
 8. Peter Malý: Prameň radikalizmu
 1. Ján Šeďo: Králi "F + K + G" sa postavili pred vypredanú sálu s plnými gaťami, ako lazníci. 64 331
 2. Peter Kollega: Pán GP M. Žilinka, oklamali ste 5,447 miliónov občanov, okamžite odstúpte 35 890
 3. František Ptáček: „Sedembolestná panna Mária, oroduj za pána Fica!“ a iné prízraky Slovenské 30 354
 4. Miroslav Lukáč: Mladí Vlci zo Smeru, ako sa sami nazvali, už vycerili tesáky a dokonca ich zaťali. 30 047
 5. Miroslav Lukáč: V predvolebných debatách sme počuli Génia. Bohužiaľ Zla. Netreba ho predstavovať. Všetci ho poznáte. V hazarde platí kontra, re, vabank. 30 044
 6. Pavel Macko: Fico je naničhodník, ktorý sa môže hanbiť! 12 508
 7. Michael Achberger: Kľúč k rýchlemu metabolizmu: Začnite každý deň týmito raňajkovými zvykmi 10 025
 8. Věra Tepličková: Kto všetko sa nám smeje? Asi všetci, čo rozumejú po slovensky 7 445
 1. Monika Nagyova: Zo života vo firme snov: Po dvadsiatich dvoch rokoch som dostala výpoveď
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 68. - Arktída - Zem Františka Jozefa
 3. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 67. - Kto bol Juan de Fuca, ktorý dal meno prielivu, ktorý obmýva brehy kanadského ostrova Vancouver?
 4. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 66. - Martin Frobisher, pirát alebo kapitán?
 5. Monika Nagyova: Rómske deti kradnú. Ale iba energiu.
 6. Jiří Ščobák: Na zimní plavání v neoprénu je dobré se začít připravovat už teď
 7. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 65. - Odkiaľ pochádza názov Kanada?
 8. Jiří Ščobák: Čekání na Volodymyra Zelenského před prezidentským palácem v BA (foto)
SkryťZatvoriť reklamu