SME
Pondelok, 21. september, 2020 | Meniny má MatúšKrížovkyKrížovky

Pozrite si prehľad zmien v dopravných predpisoch

Národná rada Slovenskej republiky schválila novelu zákona o cestnej premávke. Pozrime sa na to, ako sa zmenia cestné pravidlá od 1. júna tohto roku.

(Zdroj: ILUSTRAČNÉ - Pavol Funtál)

BRATISLAVA.

Väčšina novely sa venuje zrušeniu podskupín vozidiel a znovuzavedeniu "malého techničáku". Od začiatku júna však začnú platiť aj zmeny, ktoré sa môžu priamo dotknúť väčšiny jazdiacich motoristov. V niektorých prípadoch aj chodcov, cyklistov a spolujazdcov.

Poslanci síce novelu schválili, platiť však začne až vtedy, keď ju podpíše prezident.

Aj nehoda bude prekážkou cestnej premávky

Prekážkou cestnej premávky bude po novom všetko, čo môže ohroziť alebo obmedziť jazdu vozidiel a pohyb chodcov.

Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Tvorcovia novely vynechali z definície časť, ktorá určovala, čo nie je prekážkou cestnej premávky. Do prvého júna tak prekážkou nie je napríklad havarované vozidlo, keďže je to vozidlo stojace z dôvodov vyvolaných cestnou premávkou, spojenou s dopravnou nehodou.

Znenie § 2, zákona č. 8/2009 Z.z. do 1. júna:

(2) Na účely tohto zákona sa ďalej rozumie
r) prekážkou cestnej premávky všetko, čo môže ohroziť alebo obmedziť jazdu vozidiel a pohyb chodcov; za prekážku cestnej premávky sa nepovažuje vozidlo stojace alebo pomaly sa pohybujúce z dôvodov vyvolaných cestnou premávkou, spojených najmä s údržbou alebo opravou cesty, dopravnou nehodou alebo inou udalosťou,

Znenie § 2, zákona č. 8/2009 Z.z. po 1. júni:

(2) Na účely tohto zákona sa ďalej rozumie
r) prekážkou cestnej premávky všetko, čo môže ohroziť alebo obmedziť jazdu vozidiel a pohyb chodcov,

Skryť Vypnúť reklamu

Viacerí vodiči sa tešia na to, že po úprave tohto paragrafu budú môcť predchádzať pomalšie idúce vozidlá aj cez plnú čiaru. Plnú čiaru však vodiči smú prechádzať len pri obchádzaní alebo odbočení na miesto mimo cesty. Idúce vozidlo sa neobchádza ale predchádza. A preto sa zmena znenia § 2 dotkne len chápania prekážky a následne povinností súvisiacich s jej odstránením.

Ani airbag nebude nútiť inštruktorov autoškôl zapásať sa

V súvislosti s výnimkami používania bezpečnostných pásov sa uľahčí život inštruktorom autoškôl, ktorí vykonávajú výcvik na vedenie motorového vozidla. Nebudú sa musieť pripútať ani vtedy, ak je ich miesto chránené airbagom.

Znenie § 8, zákona č. 8/2009 Z.z. do 1. júna:

(2) Výnimka podľa odseku 1 písm. b) až d) sa nevzťahuje na osobu, ktorá sa prepravuje na mieste, ktoré je chránené pred účinkami nárazu vozidla airbagom.

Znenie § 8, zákona č. 8/2009 Z.z. po 1. júni:

(2) Výnimka podľa odseku 1 písm. c) až d) sa nevzťahuje na osobu, ktorá sa prepravuje na mieste, ktoré je chránené pred účinkami nárazu vozidla airbagom.

Skryť Vypnúť reklamu

Traktory budú môcť jazdiť na cestách prvej triedy

Traktorom a samohybným strojom sa v niektorých časoch povolila jazda po cestách prvej triedy. Do začiatku júna smú používať len cesty tretej triedy a nižších tried. Po cestách druhej triedy smú jazdiť len vtedy, ak majú tabuľku s evidenčným číslom.

Od prvého júna smú jazdiť aj po cestách prvej triedy, ak budú mať tabuľku s evidenčným číslom a pôjdu po nich v časoch, keď to nemajú zakázané.

Znenie § 8, zákona č. 8/2009 Z.z. do 1. júna:

(5) Používanie zvláštnych motorových vozidiel na cestách je s výnimkou ciest III. triedy, miestnych komunikácií a účelových komunikácií zakázané; to neplatí
a) pre traktory a pracovné stroje samohybné povinne opatrené tabuľkou s evidenčným číslom, ktoré môžu používať aj cesty II. triedy,

Znenie § 8, zákona č. 8/2009 Z.z. po 1. júni:

(5) Používanie zvláštnych motorových vozidiel na cestách je s výnimkou ciest III. triedy, miestnych komunikácií a účelových komunikácií zakázané; to neplatí
a) pre traktory a pracovné stroje samohybné povinne opatrené tabuľkou s evidenčným číslom, ktoré môžu používať aj cesty I. a II. triedy s tým, že cesty I. triedy nemôžu používať
1. v pondelok až piatok v čase od 07.00 do 09.00 hodín a
2. v piatok a v dňoch pracovného pokoja v čase od 16.00 do 20.00 hodín,

Skryť Vypnúť reklamu

SIS-kári budú môcť používať oranžové majáky

Kolóny vozidiel Slovenskej informačnej služby budú môcť po 1. júni jazdiť so zapnutými oranžovými majákmi a to im umožní nedodržiavať niektoré dopravné predpisy, ak to povaha jazdy alebo činnosti vyžaduje.

§ 41, zákona č. 8/2009 Z.z.

(1) Vodič vozidla vybaveného zvláštnym výstražným svetlom oranžovej farby je povinný toto svetlo používať, ak by mohol svojou jazdou alebo pracovnou činnosťou ohroziť bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky alebo na označenie prekážky cestnej premávky.

(2) Vodič vozidla podľa odseku 1 nie je povinný dodržiavať ustanovenia tejto hlavy a § 59, ak to povaha jeho jazdy alebo činnosti vyžaduje; pritom musí dbať na potrebnú opatrnosť.

Znenie § 41, zákona č. 8/2009 Z.z. do 1. júna:

(4) Ustanovenie odseku 2 platí obdobne aj pre vodičov kolóny vozidiel ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov alebo ozbrojených zborov vpredu i vzadu sprevádzanej vozidlami používajúcimi zvláštne výstražné svetlo oranžovej farby.

Znenie § 41, zákona č. 8/2009 Z.z. do 1. júna:

(4) Ustanovenie odseku 2 platí obdobne aj pre vodičov kolóny vozidiel ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov alebo ozbrojených zborov alebo Slovenskej informačnej služby vpredu i vzadu sprevádzanej vozidlami používajúcimi zvláštne výstražné svetlo oranžovej farby.

Skryť Vypnúť reklamu

Umiestňovanie dopravných značiek sa skomplikuje

Do prvého júna sa zákazové a príkazové dopravné značky musia umiestniť nad jazdný pruh, ak sú určené len preň. Po tomto dátume sa tam budú umiestňovať spravidla. Slovko "spravidla" sa pridalo aj k vete v zákone, podľa ktorej sa dopravné značky Zákaz zastavenia alebo státia budú po novom umiestňovať na na tej strane, na ktorú sa vzťahujú. A tak sa tam budú umiestňovať iba spravidla.

Čo to znamená? Aj keď by bolo vhodné, aby sa spomínané značky umiestňovali tak, ako sa to píše v zákone, nič sa nestane, ak sa neumiestnia tak, ako sa o tom píše.

Znenie § 60, zákona č. 8/2009 Z.z. do 1. júna:

(8) Zákazové a príkazové dopravné značky, ktoré sa vzťahujú na premávku v príslušnom jazdnom pruhu, umiestňujú sa nad týmto jazdným pruhom. Dopravné značky upravujúce zastavenie alebo státie sa umiestňujú na tej strane cesty, na ktorú sa vzťahujú; to neplatí, ak ide o jednosmernú cestu, kde sa takéto dopravné značky môžu umiestniť po oboch stranách cesty.

Znenie § 60, zákona č. 8/2009 Z.z. po 1. júni:

(8) Zákazové a príkazové dopravné značky, ktoré sa vzťahujú na premávku v príslušnom jazdnom pruhu, umiestňujú sa spravidla nad týmto jazdným pruhom. Dopravné značky upravujúce zastavenie alebo státie sa umiestňujú sa spravidla na tej strane cesty, na ktorú sa vzťahujú; to neplatí, ak ide o jednosmernú cestu, kde sa takéto dopravné značky môžu umiestniť po oboch stranách cesty.

Skryť Vypnúť reklamu

Problém môže nastať v tom, že v niektorých situáciách nebude tak celkom jasné, pre ktorý jazdný pruh sa budú vzťahovať zákazové a príkazové dopravné značky, ak sa neumiestnia nad jazdný pruh. Rovnako sa môže skomplikovať výklad situácie v doprave, pre ktorú stranu cesty platí značka Zákaz zastavenia alebo státia.

Jednoducho, novela môže do života na cestách vniesť nedorozumenia a rozporuplné výklady situácií v doprave.

V tuneloch sa budú môcť rýchlejšie striedať značky

Správcovia tunela dostali zo zákona právomoc umiestniť zvislé prenosné dopravné značky aj bez predchádzajúceho súhlasu kompetentných inštitúcií.

Nový odsek k § 61, zákona č. 8/2009 Z.z. po 1. júni:

(5) Správca tunela môže použiť prenosné zvislé dopravné značky a prenosné dopravné zariadenia aj bez predchádzajúceho určenia ich použitia príslušným orgánom, ak je to potrebné na zaistenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky v súvislosti s prevádzkou tunela; o tomto použití je povinný bezodkladne informovať príslušný cestný správny orgán a orgán Policajného zboru.

Skryť Vypnúť reklamu

Zastaviť vozidlo bude môcť aj neuniformovaný policajt

Zatiaľ stále platí, že vozidlo smie zastaviť okrem iných aj uniformovaný policajt. Bez rovnošaty túto právomoc nemá. Po prvom júni ju však policajt potrebovať nebude, ak bude chcieť zastaviť vozidlo. Platí to však iba v prípade, ak ministerstvo vnútra zmení aj vyhlášku č. 9/2009 Z.z., kde je zatiaľ vyslovene napísané, že zastaviť vozidlo smie len policajt v rovnošate.

Keďže však zmeniť vyhlášku je výrazne jednoduchšie, ako schváliť novelu zákona a do 1. júna času dosť, vypustenie rovnošaty v súvislosti so zastavením vozidla môže spôsobiť problém.

Ako rozoznáte civilnú osobu od policajta oblečeného v civile? Čo keď vás bude zastavovať policajt v civile a vy mu nezastavíte? Bude vám hroziť pokuta. A ak sa o to pokúsi civil nepolicajt, ktorý si vyskúša, aké je to hrať sa na policajta, tiež mu pre istotu zastavíte?

Skryť Vypnúť reklamu

Problémom je, že vodič z diaľky bez použitia ďalekohľadu nerozozná policajta oblečeného v civile od nepolicajta. Nepomôže ani mávanie policajným preukazom a ani slovné vyhlásenie "Polícia".

Znenie § 63, zákona č. 8/2009 Z.z. do 1. júna:

(1) Dávať pokyny na zastavenie vozidla je oprávnený policajt v rovnošate, vojenský policajt v rovnošate a profesionálny vojak s vonkajším označením "POLÍCIA"; dávať pokyny na zastavenie vozidla je oprávnená aj iná osoba, ak to ustanovuje osobitný predpis.

Znenie § 63, zákona č. 8/2009 Z.z. po 1. júni:

(1) Dávať pokyny na zastavenie vozidla je oprávnený policajt, vojenský policajt v rovnošate, profesionálny vojak a vojak mimoriadnej služby v rovnošate s vonkajším označením "POLÍCIA"; dávať pokyny na zastavenie vozidla je oprávnená aj iná osoba, ak to ustanovuje osobitný predpis.

Skryť Vypnúť reklamu

Vodičom pribudne nová povinnosť pri škodovej udalosti

Doteraz, keď sa stala škodová udalosť, bolo potrebné, aby si jej účastníci vymenili údaje o poistení vozidla. Po novom bude treba aj vyplniť a podpísať tlačivo, ktoré sa zaviedlo na zabezpečenie náhrady vzniknutej škody.

Toto tlačivo budú musieť poisťovne vydať poistenému na požiadanie bez zbytočného odkladu po uzavretí poistnej zmluvy.

Znenie § 66, zákona č. 8/2009 Z.z. do 1. júna:

(6) Účastník škodovej udalosti je povinný bezodkladne zastaviť vozidlo, preukázať svoju totožnosť inému účastníkovi škodovej udalosti, poskytnúť údaje o poistení vozidla, zdržať sa požitia alkoholu alebo inej návykovej látky a urobiť vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky. Ak účastník škodovej udalosti spôsobil hmotnú škodu osobe, ktorá nie je účastníkom škodovej udalosti, je povinný o tom túto osobu bezodkladne upovedomiť a oznámiť jej svoje osobné údaje.

Znenie § 66, zákona č. 8/2009 Z.z. po 1. júni:

(6) Účastník škodovej udalosti je povinný bezodkladne zastaviť vozidlo, preukázať svoju totožnosť inému účastníkovi škodovej udalosti, poskytnúť údaje o poistení vozidla, vyplniť a podpísať tlačivo zavedené na zabezpečenie náhrady vzniknutej škody podľa osobitného predpisu, zdržať sa požitia alkoholu alebo inej návykovej látky a urobiť vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky. Ak účastník škodovej udalosti spôsobil hmotnú škodu osobe, ktorá nie je účastníkom škodovej udalosti, je povinný o tom túto osobu bezodkladne upovedomiť a oznámiť jej svoje osobné údaje.

Skryť Vypnúť reklamu

Policajti budú môcť kontrolovať dodržiavanie predpisov nie len u vodičov

Do prvého júna majú policajti právomoc kontrolovať dodržiavanie povinností vyplývajúcich zo zákona o cestnej premávke len u vodičov motorových vozidiel. Od tohto dátumu sa budú "môcť pustiť" aj do iných účastníkov cestnej premávky.

A tak budú môcť kontrolovať dodržiavanie dopravných predpisov aj u chodcov, u cyklistov a u spolusediacich v motorových vozidlách.

Znenie § 69, zákona č. 8/2009 Z.z. do 1. júna:

(1) Policajt je oprávnený
g) kontrolovať dodržiavanie povinností vodiča motorového vozidla.

Znenie § 69, zákona č. 8/2009 Z.z. po 1. júni:

(1) Policajt je oprávnený
g) kontrolovať dodržiavanie povinností účastníka cestnej premávky alebo iných osôb podľa tohto zákona.

Skryť Vypnúť reklamu

Do zadržania vodičského preukazu sa dostala logika

Keď vznikol zákon o cestnej premávke, časom v ňom motoristi a aj kompetentní objavili niekoľko chýb. Medzi ne patria aj niektoré úkony súvisiace so zadržaním vodičského preukazu.

Do 1. júna policajti nesmú zadržať vodičský preukaz, ak policajný orgán rozhodol o preskúšaní odbornej spôsobilosti. Mohli tak spraviť, ak mali pochybnosti o fyzickom alebo psychickom zdraví vodiča, ale ak boli pochybnosti o jeho znalostiach z dopravných predpisov, vodičák vodičovi musel zostať.

Ďalšia nezmyselnosť v zákone neumožňuje do 1. júna povoliť jazdu vodičovi, ak mu policajt zadrží vodičský preukaz za porušenie dopravných predpisov.

To sa však mení a policajt bude môcť od 1. júna povoliť jazdu najviac na 15 dní každému vodičovi, ktorému zadrží vodičský preukaz za podmienky, že tým nebude ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky.

Skryť Vypnúť reklamu

Znenie § 70, zákona č. 8/2009 Z.z. do 1. júna:

(1) Policajt je oprávnený zadržať vodičský preukaz vydaný orgánom Slovenskej republiky alebo orgánom iného štátu, ak
c) orgán Policajného zboru rozhodol o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla (ďalej len "zdravotná spôsobilosť") alebo o preskúmaní psychickej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla (ďalej len "psychická spôsobilosť"),

(3) Policajt na mieste vydá o zadržaní vodičského preukazu potvrdenie a najneskôr v nasledujúci pracovný deň po zadržaní vodičského preukazu zašle vodičský preukaz orgánu Policajného zboru príslušnému podľa miesta, kde bol vodičský preukaz zadržaný. V potvrdení môže policajt povoliť ďalšiu jazdu s vozidlom najviac na 15 dní, ak bol zadržaný podľa odseku 1 písm. c) a ak takou jazdou nebude ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky; povolenie platí len na území Slovenskej republiky.

Znenie § 70, zákona č. 8/2009 Z.z. po 1. júni:

(1) Policajt je oprávnený zadržať vodičský preukaz vydaný orgánom Slovenskej republiky alebo orgánom iného štátu, ak
c) orgán Policajného zboru rozhodol o preskúšaní odbornej spôsobilosti, preskúmaní zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla (ďalej len "zdravotná spôsobilosť") alebo o preskúmaní psychickej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla (ďalej len "psychická spôsobilosť"),

(3) Policajt na mieste vydá o zadržaní vodičského preukazu potvrdenie a najneskôr v nasledujúci pracovný deň po zadržaní vodičského preukazu zašle vodičský preukaz orgánu Policajného zboru príslušnému podľa miesta, kde bol vodičský preukaz zadržaný. V potvrdení môže policajt povoliť ďalšiu jazdu s vozidlom najviac na 15 dní, ak takou jazdou nebude ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky; povolenie platí len na území Slovenskej republiky.

Skryť Vypnúť reklamu

Medzi priestupky, za ktoré policajt smie zadržať vodičský preukaz sa pridal aj ten, ktorý súvisí s nedodržaním pracovného času na úseku dopravy.

Jednoducho, aj za priestupok spáchaný porušením predpisov na úseku organizácie pracovného času v doprave môžte prísť o techničák. Týka sa to však len vodičov profesionálov.

Znenie § 71, zákona č. 8/2009 Z.z. do 1. júna:

(1) Policajt je oprávnený zadržať vodičský preukaz okrem dôvodov podľa § 70 ods. 1 aj vtedy, ak vodič motorového vozidla, ktorému je v blokovom konaní za priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky alebo za priestupok spáchaný nezaplatením úhrady za užívanie diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy uložená pokuta, je ochotný ju zaplatiť, ale nemôže tak urobiť na mieste.

Znenie § 71, zákona č. 8/2009 Z.z. po 1. júni:

(1) Policajt je oprávnený zadržať vodičský preukaz okrem dôvodov podľa § 70 ods. 1 aj vtedy, ak vodič motorového vozidla, ktorému je v blokovom konaní za priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky alebo za priestupok spáchaný nezaplatením úhrady za užívanie diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy alebo za priestupok spáchaný porušením predpisov na úseku organizácie pracovného času v doprave uložená pokuta, je ochotný ju zaplatiť, ale nemôže tak urobiť na mieste.

Skryť Vypnúť reklamu

Za parkovanie u vozíčkarov bez povolenia vám budú môcť zobrať vodičák

Medzi závažné porušenia dopravných predpisov pribudlo aj zastavenie a státie na vyhradenom parkovacom mieste pre osobu so zdravotným postihnutím, ak nejde o vozidlo, pre ktoré je parkovacie miesto vyhradené.

To znamená, že ak nemáte povolenie stáť na miestach pre "vozíčkarov", hrozí vám pokuta do 150 € na mieste alebo od 60 € do 300 € na dopravnom inšpektoráte, kde by vám mohli tiež zakázať šoférovať až na dva roky.

Nový odsek k § 137, zákona č. 8/2009 Z.z. po 1. júni:

(2) Porušením pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom je
r) zastavenie a státie na vyhradenom parkovacom mieste pre osobu so zdravotným postihnutím, ak nejde o vozidlo, pre ktoré je parkovacie miesto vyhradené.

Skryť Vypnúť reklamu

Nastane zmena v skupinách motorových vozidiel, ktorá ovplyvní aj vodičáky

Novelou zákona o cestnej premávke sa zrušia podskupiny motorových vozidiel a zostanú už len skupiny. Tomu sa prispôsobuje celá časť zákona o vodičských preukazoch.

Skupiny budú po novom rozdelené podľa výkonu ich motora či hmotnosti. Kým v súčasnosti zákon definuje deväť skupín a šesť podskupín, po novom sa podskupiny rušia a bude 16 skupín. Napríklad vozidlá na prepravu najviac 16 osôb okrem vodiča, ktoré navyše majú pripojené ďalšie vozidlo s hmotnosťou do 750 kilogramov, sú v súčasnosti v podskupine D1 a po novom budú v skupine D1.

Poslanci taktiež podporili prísnejšie pravidlá pre získanie vodičského preukazu na silnejšie motocykle s obsahom valcov nad 50 centimetrov kubických. Budú však platiť až od roku 2013.

Zmenou platnou až od roku 2013 je napríklad nový minimálny vek na udelenie vodičského oprávnenia pre niektoré skupiny motorových vozidiel:

a) 15 rokov pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia skupiny AM,
b) 16 rokov pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia skupiny A1 a B1,
c) 17 rokov pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia skupiny T,
d) 18 rokov pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia skupiny A2, B, BE, C1 a C1E,
e) 21 rokov pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia skupiny C, CE, D1 a D1E,
f) 24 rokov pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia skupiny A, D a DE.

Vodičovi pribudne doklad - osvedčenie o evidencii sa rozmnožilo na dve časti

Novela zákona umožní policajnému zboru znovu zaviesť "malý techničák". V zákone sa bude nazývať ako "osvedčenie o evidencii I. časť" a doterajšie osvedčenie má názov "osvedčenie o evidencii II. časť".

K technickému preukazu na autá tak pribudnú od júna plastové karty s elektronickým čipom. Doplnia tak súčasné osvedčenia o evidencii vozidla, ktoré sú vytlačené na papieri.

Dva doklady o motorovom vozidle dostávali vodiči od polície aj pred niekoľkými rokmi. Okrem preukazu, ktorí museli mať šoféri počas jazdy pri sebe, existoval aj takzvaný veľký "techničák". Od marca 2005 sa však začalo používať len jedno osvedčenie.

S plastovou kartou sa podľa autorov normy bude napríklad jednoduchšie manipulovať a zároveň sa zabráni poškodzovaniu papierového osvedčenia bežným používaním.

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Auto

Inzercia - Tlačové správy

 1. Korenie sexuálneho života po päťdesiatke. Tieto tipy vyskúšajte
 2. Šport je dôležitý pre fyzické aj mentálne zdravie
 3. Sedemnásť slovenských hotelov na septembrový last minute výlet
 4. Nadšenci behu darovali košickej ZOO viac ako 2000 EUR
 5. Investície s fixným ročným výnosom od 6 % až do 8,25 %
 6. Čo ste nevedeli o jedle v Bratislave? Príbehy reštaurácií
 7. Home (ale aj) Office
 8. Premení klimatická kríza Liptov na Podunajskú nížinu?
 9. Blíži sa nová kríza, ktorej následky môžu byť omnoho väčšie
 10. Užite si čarovnú jeseň na horách: Tipy na výlety pre celú rodinu
 1. Šport je dôležitý pre fyzické aj mentálne zdravie
 2. Foreigners will be centre stage in Bratislava for the whole week
 3. Poznanie
 4. Lákajú vás benefity poisťovní? Pri zmene si všímajte podmienky
 5. Sedemnásť slovenských hotelov na septembrový last minute výlet
 6. Osud našich riek máme vo svojich rukách, nenechajme to plávať
 7. Nadšenci behu darovali košickej ZOO viac ako 2000 EUR
 8. Pomohli sme tým, ktorí pomáhali
 9. Cenovo dostupná autokamera Mio a pritom sa skvelými funkciami
 10. Nová služba v Prešove – celoročný bezplatný zber elektroodpadu
 1. Čo ste nevedeli o jedle v Bratislave? Príbehy reštaurácií 33 174
 2. Korenie sexuálneho života po päťdesiatke. Tieto tipy vyskúšajte 29 693
 3. Blíži sa nová kríza, ktorej následky môžu byť omnoho väčšie 21 404
 4. Sedemnásť slovenských hotelov na septembrový last minute výlet 13 310
 5. Unikátny zážitok na Muránskej planine. Uvíta vás tisícka sysľov 11 981
 6. Užite si čarovnú jeseň na horách: Tipy na výlety pre celú rodinu 11 411
 7. 5 digitálnych vychytávok, ktoré vám uľahčia štúdium 9 989
 8. Premení klimatická kríza Liptov na Podunajskú nížinu? 9 889
 9. Školský rozvrh s kalendárom prázdnin v denníku SME 9 330
 10. Fantastická pomôcka pre deti – zábavný a náučný pracovný zošit 9 158
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Holandsko zadržalo štyri milióny eur Bödörovi st. pre podozrenie z prania peňazí

Zistenia holandských orgánov potvrdzujú spoločné podnikanie Penty a Bödöra.

Fotografia Miroslava Bödöra v Hospodárskych novinách, ktorú Hospodárske noviny nevlastnia.
Dobré ráno

Dobré ráno: Snáď sa Slovensko poučí, čo sa deje v Česku

Jaroslav Flegr hovorí, ako sa nám pandémia vymyká spod kontroly.

Podcast Dobré Ráno.
Monika Jankovská v rukách polície.
Na snímke vľavo Kenan Bajrič (Žilina) a Lucas Lovat (Slovan).

Neprehliadnite tiež

Seat Leon Sportstourer je kombi bez zbytočných kompromisov (test)

Ani so 620-litrovým kufrom sa netreba vzdať zážitku za volantom.

Seat Leon Sportstourer FR

Máte auto s AdBlue? Úlohu navyše sa neoplatí zanedbať (otázky a odpovede)

Doplnenie roztoku s močovinou často nevydrží až do servisného intervalu.

Desať áut, na ktoré sa predčasne zabudlo

Za slabé predaje mohla väčšinou vysoká cena.

Hyundai zverejnil ceny novej generácie i20. Čo ponúkne konkurent Fabie?

Základná výbava sa pod 10-tisíc eur nezmestí.

Hyundai i20