SME
Streda, 27. január, 2021 | Meniny má BohušKrížovkyKrížovky

Aké svetlá smiete mať na aute, kedy smú svietiť a akou farbou

V poslednom období sa čoraz častejšie na cestách stretávame s autami, ktorým svietia len predné svetlá a zadné majú vypnuté. Vodiči si nie sú istí, či je to v súlade s predpismi.

V poslednom období sa čoraz častejšie na cestách stretávame s autami, ktorým svietia len predné svetlá a zadné majú vypnuté. Niektorí vodiči týchto áut si nie sú celkom istí v tom, či je to v súlade s predpismi.

Helena: "Máme nové vozidlo, ktoré je vybavené dennými svetlami (svietia iba vpredu). Pri kúpe vozidla nám tvrdili, že je to v súlade s vyhláškou, vraj výrobca (VW) monitoruje podmienky v tej-ktorej krajine a výrobu prispôsobuje platným predpisom. Niekde som však počula, že policajti to neuznávajú a vozidlo vraj má byť osvetlené cez deň aj vzadu. Prosím Vás, môžete uviesť informáciu, ako je to v skutočnosti? Stačí, aby počas slnečného dňa boli použité iba tieto denné svetlá?"

Túto otázku upravuje zákon o cestnej premávke. Podľa neho musí mať motorové vozidlo rozsvietené stretávacie svetlomety alebo im na roveň postavené osvetlenie. Za nezníženej viditeľnosti môžu byť namiesto stretávacích svetlometov rozsvietené denné prevádzkové svietidlá.

Ďalej sa však nedozviete, čo sú to stretávacie svietidlá. Tu nám môžu pomôcť medzinárodné predpisy, ktoré sú nadradené slovenským, keďže sme sa zaviazali ich dodržiavať. Podľa nich sa o stretávacích svetlách dá hovoriť len v súvislosti so svietením dopredu.

Definície predpisu EHK OSN č. 48:

2.7.9. „Diaľkovým (hlavným) svetlometom“ sa rozumie svietidlo používané na osvetľovanie vozovky na veľkú vzdialenosť pred vozidlom.

2.7.10. „Stretávacím (tlmeným) svetlometom“ sa rozumie svietidlo používané na osvetlenie vozovky pred vozidlom bez toho, aby nepatrične oslňovalo alebo iným nevhodným spôsobom obťažovalo vodiča prichádzajúceho z opačného smeru alebo iných účastníkov cestnej premávky.

2.7.25. „Denným svietidlom“ sa rozumie svietidlo smerujúce dopredu slúžiace na zlepšenie viditeľnosti vozidla za jazdy cez deň.

2.7.14. „Predným obrysovým svietidlom“ sa rozumie svietidlo používané na označenie prítomnosti vozidla a jeho šírky pri pohľade spredu.

2.7.15. „Zadným obrysovým svietidlom“ sa rozumie svietidlo používané na označenie prítomnosti vozidla a jeho šírky pri pohľade zozadu.

To, čo na autách svieti vzadu, keď zapnete na aute svetlá, sú obrysové alebo parkovacie svetlá. Tie svietia vpredu aj vzadu. Obrysové svetlá sa pritom musia zapínať jedným zapínačom.

§ 32, zákon č. 8/2009 Z.z.:

(1) Vozidlo musí mať okrem prípadu uvedeného v § 34 ods. 4 počas jazdy rozsvietené stretávacie svetlomety alebo im na roveň postavené osvetlenie; to neplatí pre nemotorové vozidlo, ktoré musí mať rozsvietené svietidlá počas zníženej viditeľnosti. Za nezníženej viditeľnosti môžu byť na vozidle namiesto stretávacích svetlometov rozsvietené denné prevádzkové svietidlá, ak je nimi vozidlo vybavené.

Podľa medzinárodného predpisu Európskej hospodárskej komisie OSN však zapínanie diaľkových svetiel musí byť spravené tak, že sa zapnú až potom, čo svietia obrysové svetlá. Neplatí to len pre diaľkové ale aj pre stretávacie.

A preto, ak má vozidlo zapnuté stretávacie svetlá, podľa predpisov by mu mali svietiť aj zadné obrysové. Pre denné prevádzkové svietidlo to však neplatí. Môžete teda bez obáv jazdiť cez deň, za nezníženej viditeľnosti, s vypnutými stretávacími a obrysovými svetlami a zapnutými dennými svietidlami.

Mimochodom, predpismi nie je vylúčené, aby stretávacie a denné svietidlá mali na aute ten istý zdroj svetla.

Helena teda dostala dobrú informáciu od predajcu áut.

V prípade, že by vás za svietenie dennými svietidlami za nezníženej viditeľnosti chceli policajti sankcionovať, urobili by chybu, pretože im to žiadny zákon neumožňuje. Iná vec je ale, ak máte zapnuté len denné svietidlá za zníženej viditeľnosti - teda za šera, tmy, hustého dažďa alebo sneženia. To už by vám pokuta hrozila.

Za zníženej viditeľnosti si teda zapnite stretávacie svetlá, s ktorými musia svietiť obrysové. Platí to aj pre jazdu v tuneli, keďže tunel je miestom so zníženou viditeľnosťou.

Tibor: "Ak mám denné svietenie, keď idem cez deň cez tunel, musím si prepnúť svetlá na tlmené? Podľa logiky asi by som mal, lebo pri použití denných svetiel, mi nesvietia zadné obrysové, ani osvetlenie EČ, čo si myslím, v tuneli by malo svietiť. Viackrát som sa stretol, hlavne v krátkych tuneloch (lučivna...), že vodiči jazdia iba s "prednými" svetlami, čo podľa mňa nie je správne."

Tibor si odpovedal na otázku správne. Niektoré vozidlá sú však vybavené senzormi, ktoré zmenu svietenia z denných svietidiel na stretávacie zabezpečia za vás.

Marek: "Moje auto je vybavené funkciou, že na vypínači svetiel mám polohu "auto". Ak prepnem do tejto polohy, tak po naštartovaní sa mi zapnú len halogénové žiarovky vpredu, čiže mi nesvietia zadné svetlá ani ŠPZ ani prístrojová doska, proste čisto len predné hlavné svetlá. Ak sa však zotmie alebo idem popod most alebo tunel, automaticky sa mi dosvietia zadné svetlá, ŠPZ a polubovka.

Smú hmlovky svietiť aj za dažďa?

Okrem použitia denných svietidiel sa v našej e-mailovej schránke občas objavia podobné otázky, ako nám poslal Roman:

Roman: "Je možné používať hmlové svetlá za tmy v prípade ak nie je hmla, ale je hustý dážď, ktorý znižuje viditeľnosť?"

Podľa zákona o cestnej premávke sa predné svetlomety do hmly a zadné svietidlá do hmly smú použiť len za hmly, sneženia alebo za dažďa. Nie je podstatné, či v noci alebo cez deň. To znamená, že odpoveďou na Romanovu otázku je: áno.

Lenže ...

Všimnite si, ako je naformulovaný odsek 3) paragrafu 32 zákona o cestnej premávke: "Predné svetlomety do hmly a zadné svietidlá do hmly vodič smie použiť len za hmly, sneženia alebo za dažďa". Je to ďalší príklad nevhodnej formulácie v zákone o cestnej premávke.

Nebolo by lepšie, keby ustanovenie zjednodušili a rovno by napísali "Svietidlá do hmly smie vodič použiť len za hmly, sneženia alebo za dažďa"? A hneď by bolo o výklad menej. Napríklad o taký, podľa ktorého sa ustanovenie netýka zapnutia len predných hmloviek, keďže zákon hovorí o zapnutí aj predných a aj zadných hmlovkách.

Nezabúdajte však, že nech je výklad zákona akýkoľvek, nie je správne a ani bezpečné oslepovať hmlovkami iných účastníkov cestnej premávky.

Akej farby majú byť žiarovky?

Dušan: "Chcel by som sa spýtať, či môžem na osobnom aute použiť do predných svetlometov žiarovky inej ako bielej farby. Napríklad také, ktoré sa skladajú z 3 farieb: bieleho, žltého a modrého."

Podľa vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách smie mať vozidlo len také svetlá, ktoré má predpísané. A aj farba vyžarovaného svetla musí byť taká, ako je definovaná.

Pre predné svetlomety je určené biele svetlo. Predné hmlové svetlo môže svietiť aj žlto. Takže, v svetlometoch by mali byť také zdroje svetla, ktoré splnia tieto požiadavky. Modré žiarovky však túto povinnosť nespĺňajú. To je čiastočne odpoveď aj na otázku Ľuboša.

Ľuboš: "Vo svojom automobile Škoda Octavia by som si chcel vymeniť klasické žiarovky za modré. Zo skúseností kamarátov viem, že sa viditeľnosť v noci výrazne zlepšuje. Problémom však je, či je takýto zásah do vozidla povolený. Kamaráti takéto veci neriešia, ale mňa to zaujíma. Aby som sa vyhol zbytočným problémom s policajtami. Moja otázka teda znie - do akej miery a či vôbec je povolené zasahovať do osvetlenia automobilu.

Do osvetlenia automobilu by ste mali zasahovať len do tej miery, do akej to povoľuje výrobca vozidla. A samozrejme právne predpisy platné na Slovensku.

Dosvecovanie zákrut

Na záver si prečítajte ešte jeden citát z predpisu EHK OSN č. 48. Súvisí so zapínaním niektorých svetiel v zákrutách na nových autách. Podľa neho sa funkcia svetiel nazývaná často aj "corner lights" smie umiestňovať len do stretávacích svetlometov.

Podľa predpisu však medzi stretávacie svetlomety patria aj hmlové svietidlá, ak neoslňujú oprotiidúce vozidlá a používajú sa napríklad do hmly.

To znamená, že hmlové svietidlo by sa podľa medzinárodného predpisu malo použiť na funkciu "corner lights" len v prípadoch zníženej viditeľnosti, nezávisle od množstva svetelných zdrojov vo vnútri tohto svietidla.

Predpis EHK OSN č. 48:

6.2.7. Na osvetlenie zákrut sa môže aktivovať jeden dodatočný zdroj svetla umiestnený vnútri stretávacích svetlometov alebo v svietidle (okrem diaľkového svetlometu), zoskupený alebo zlúčený s príslušnými stretávacími svetlometmi za predpokladu, že horizontálny polomer zakrivenia dráhy ťažiska vozidla bude 500 m alebo menší. To môže výrobca preukázať výpočtom alebo iným spôsobom prijateľným pre orgánom vykonávajúci homologizáciu typu.

6.2.9. Na osvetlenie zákrut sa môžu použiť len stretávacie svetlomety podľa predpisov č. 98 alebo 112.

2.7. „Svietidlom“ sa rozumie zariadenie určené na osvetlenie vozovky alebo na vyžarovanie svetelného signálu ostatným užívateľom vozovky. Zariadenia na osvetlenie zadnej registračnej tabuľky a odrazové sklá sa tiež považujú za svietidlá. Na účely tohto predpisu sa zadné registračné tabuľky vyžarujúce svetlo a systém osvetlenia prevádzkových dverí podľa ustanovení predpisu č. 107 na vozidlách kategórie M2 a M3 nepovažujú za svietidlá.

2.7.10. „Stretávacím (tlmeným) svetlometom“ sa rozumie svietidlo používané na osvetlenie vozovky pred vozidlom bez toho, aby nepatrične oslňovalo alebo iným nevhodným spôsobom obťažovalo vodiča prichádzajúceho z opačného smeru alebo iných účastníkov cestnej premávky.

2.7.19. „Predným hmlovým svietidlom“ sa rozumie svietidlo používané na zlepšenie osvetlenia vozovky pri hmle, snežení, hustom daždi alebo v mračnách prachu.

fotak3.jpgZažili ste niečo zaujímavé? Hlavolam na cestách, nehodu? Videli ste niečo, čo sa oplatí zverejniť? Totemy s cenami pohonných látok, nebezpečné cesty? Je niečo, čo vás zaujíma z dopravy, ciest, premávky, pohonných látok, no nemáte sa koho spýtať?

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Auto

Inzercia - Tlačové správy

 1. INEKO: Základná škola v Svätom Jure je najlepšia na Slovensku
 2. Hygge ako životný štýl
 3. Za špičkovým produktom na podporu imunity sú talentovaní Slováci
 4. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste?
 5. Viete, ako správne umyť ovocie? Čistá voda stačiť nemusí
 6. Ochrana prírody na Slovensku má nové ocenenie
 7. Ako spoznať ekologickejšie potraviny? Radí odborník
 8. Pandemická kríza urobila obrovské PR online vzdelávaniu
 9. Absolventi Paneurópskej vysokej školy majú takmer najvyšší plat
 10. Investície s fixným ročným výnosom od 6 do 8,25 %
 1. Viete, ako správne umyť ovocie? Čistá voda stačiť nemusí
 2. Závod zamestnáva 500 ľudí. Tatravagónka v Trebišove má 50 rokov
 3. Spoločnosť BILLA v novom e-booku radí, ako sa stravovovať zdravo
 4. Počas koronakrízy vzrástli obavy z dopadov práceneschopnosti
 5. Za špičkovým produktom na podporu imunity sú talentovaní Slováci
 6. Ochrana prírody na Slovensku má nové ocenenie
 7. Ako spoznať ekologickejšie potraviny? Radí odborník
 8. Budovanie zelenej značky
 9. Arval Slovakia: Spoliehajú na nás firmy z kľúčových sektorov
 10. INEKO: Základná škola v Svätom Jure je najlepšia na Slovensku
 1. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste? 20 932
 2. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente? 20 762
 3. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji 17 682
 4. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku 8 559
 5. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov 8 173
 6. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 7 910
 7. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 7 371
 8. Ohlúpli sme počas Covid roka? 7 228
 9. Mimoriadny úspech značky Toyota na Slovensku v roku 2020 7 199
 10. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 7 096
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Ak sa chcú seniori nad 65 rokov prihlásiť ako náhradníci na očkovanie musia pátrať po tom, aký systém prihlasovania používa ich najbližšie očkovacie centrum. Ilustračná fotografia.

Nemocnice navrhujú, aby sa náhradníci prihlasovali cez portál korona.gov.

8 h
Certifikát z celoplošného skríningového testovania na ochorenie COVID-19 prebiehajúceho od 18. - 26. januára 2021.

Zoznam zmien platných od 27. januára.

8 h

V sobotu sa chystajú ďalšie protesty.

6 h

Neprehliadnite tiež

Lepiaca sada pri defekte môže, ale aj nemusí pomôcť.

Lepiaca sada je rýchlou, ale nespoľahlivou záchranou.

11 h
Chevrolet Corvette Stingray

Dnes má jeho kabriolet už slušnú hodnotu.

25. jan
Kia XCeed PHEV

V meste by sa osvedčila aj ako full-hybrid.

23. jan
Dacia Sandero

S vyššou cenou prišiel aj lepší dojem.

21. jan