SME
Utorok, 30. november, 2021 | Meniny má Ondrej, AndrejKrížovkyKrížovky

Prišli na výstavu a dostali pokutu za neviditeľný zákaz vjazdu

Nikomu sa nepáči, ak dostane pokutu. Je však nespravodlivé, ak vás policajt potrestá za to, že ste nerešpektovali dopravnú značku, ktorú objektívne nevidno.

Nikomu sa nepáči, ak je potrestaný. Platí to aj v prípade pokút, ktoré sú trestom za porušenie dopravných predpisov. Jeden z vás nám napísal o prípade, kedy boli vodiči potrestaní, hoci nič zlé nespravili.

Občan: "Posielam vám fotografie vjazdu na parkovisko patriace SPU v Nitre. Bolo to v čase výstavy Agrokomplex, takže motoristi hľadali možnosť parkovania v okolí výstaviska.

Na trávniku pred odbočením na parkovisko bola dokonca umiestnená prenosná dopravná značka označujúca parkovisko so šípkou smerom doprava. Prenosná bariéra so značkou zákazu vjazdu bola po celý čas odsunutá bokom a značku zákaz vjazdu s dodatkovou tabuľou "okrem vozidiel SPU" nebolo absolútne vidieť za korunou stromu (viď foto).

Naši príslušníci polície si z toho miesta urobili výberné miesto pre nešťastníkov, ktorí tam čo len na okamih vošli a chceli sa vrátiť, keď zozadu uvideli značku zákaz vjazdu. Všetkých bez milosti obrali o 60 €. Tých, ktorí pokračovali na zadné parkovisko, pri odchode čakali pri výjazde a pokutovali. V prípade, že vodiči odbočili doľava, tak príslušníci naskákali do auta a so zapnutým majákom sa otáčali cez blízky kruhový objazd, aby vodiča dostihli na úrovni preplnenej svetelnej križovatky.

Rozum mi zostáva stáť nad aroganciou týchto policajtov. Nielenže sa nepostarali o bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky tým, že nezabezpečili správnu viditeľnosť značky, o ktorej vedeli. Naopak, zneužili situáciu väčšiny vodičov z iných miest a absolútne neférovo vyberali pokuty. Okrem toho, pri ich teatrálnych zásahoch bezdôvodne obmedzovali dopravu a vytvárali kolízne situácie, keď odstavovali vodičov v preplnenej doprave."

Pred samotnou analýzou situácie si dobre pozrite fotografie a skúste na nich pohľadať dopravnú značku Zákaz vjazdu. To je tá, pre ktorú podľa "Občana" polícia na parkovisku pokutovala vodičov. Ak by ste ju "náhodou" nevideli, to preto, že sa skutočne schováva za konármi stromu a je prakticky neviditeľná vodičom prichádzajúcim zo smeru fotenia.


Zväčšiť mapu

Vyzerá to tak, že policajti pokutovali bez toho, aby na to mali oporu v zákone. Nie je totiž možné trestať vodičov za nerešpektovanie dopravnej značky, ktorú objektívne nevidno.

§ 8, vyhláška č. 9/2009 Z.z.:

(8) Použité zvislé dopravné značky, dopravné zariadenia a vodorovné dopravné značky v cestnej premávke musia byť včas viditeľné z dostatočnej vzdialenosti a počas celej doby použitia musia poskytovať úplný a jednoznačný výklad.

Dôkazom toho, že dopravnú značku Zákaz vjazdu nevidno, sú zverejnené fotografie. Značku dokonca nemohli vidieť spredu ani policajti, pokým neprišli úplne k nej.

Podľa vyhlášky k zákonu o cestnej premávke musia byť použité zvislé dopravné značky včas viditeľné z dostatočnej vzdialenosti. Túto podmienku však nespĺňa značka schovaná za listami obrastenými konármi stromu. Takáto značka podľa dopravných predpisov v podstate neexistuje.

Policajti by neurobili nič zlé, ak by nevpúšťali na parkovisko autá, ktoré nie sú vozidlami SPU. Zároveň by im mohli vysvetliť aj dôvod, ktorým je fakt, že parkovisko je určené len vybranému okruhu vozidiel. No bez pomyslenia na pokutovanie.

Následné naháňanie tých, ktorí si na poslednú chvíľu všimli, že niekde za konármi stromu je značka Zákaz vjazdu a z parkoviska odišli, len podporuje domnienku, že policajti boli na mieste nie pre zvyšovanie bezpečnosti a plynulosti premávky, ale pre udeľovanie pokút.

Parkoval na vyhradenom mieste pre zdravotne postihnutých?

Nie všetci policajti však zneužívajú svoje postavenie. Mareka z Nitry chceli pokutovať za to, že stál na mieste vyhradenom pre zdravotne postihnutých. Priznal, že tam stál, no s pokutou nesúhlasil.

Marek: "Stalo sa, že som zaparkoval v Nitre pred Metrom na mieste pre invalidov. Samozrejme, nie úmyselne. Za pár minút som si našiel papuču.

Vtedy mi pán vo vedľajšom aute poradil, aby som pokutu neplatil, že uvedený zákaz sa nachádza za križovatkou. Že on tiež pred 3 hodinami tu dostal papuču a celé to posunul na dopravný inšpektorát. Podobne som sa zachoval aj ja.

Potom som zistil, že uvedená značka sa naozaj nachádza za značkou "Daj prednosť v jazde" z pravej strany a "Zákaz vjazdu" z ľavej strany jednosmernej cesty. Taktiež značka neoznačovala počet miest vyhradených pre invalidov, bolo to vyznačené len šípkou. Taktiež značka bola natočená v zlom uhle, vodič ju nevidel priamo, t.j. nestála čelom k vodičovi. Preto mám pár otázok:

1. Musí byť na zemi nastriekaný symbol invalidu?
2. Musí byť na značke vyznačený počet miest vyhradených pre invalidov, keď sa tam nenachádza druhá značka, ktorá vyznačuje začiatok zákazu parkovania?
3. Nachádza sa značka za križovatkou?

Popis obrázkov:
1. jednosmerka, parkovanie v strednom mieste,
2. bližší pohľad,
3. z miesta vodiča je značka zle viditeľná,
4. značka sa nachádza za križovatkou, t.j. za značkou Zákaz vjazdu a len z tohto uhla je kolmo natočená, je viditeľná,
5. rovnako je za značkou Daj prednosť v jazde
6. pohľad na jednosmerku, odkiaľ som prichádzal"

Marek má právo nesúhlasiť s riešením dopravného priestupku na mieste v blokovom konaní, ale prejednať ho na dopravnom inšpektoráte v rámci konania o priestupku. Môže ho to však vyjsť drahšie, pretože aj keď s tým Marek nesúhlasí, dopustil sa priestupku.

V tomto momente mu hrozí pokuta od 60 do 300 € a zákaz šoférovania až na 2 roky. A oprávnene. Stál na mieste vyhradenom vodičovi so zdravotným postihnutím, a to sa bez povolenia nesmie. Marekovi na dopravnom inšpektoráte tiež nepomôže, že aj keď vedel o tom, kde stojí, chybu si nepriznal.

Dopravné značenie - je v poriadku?

11.jpgPoužitá zvislá dopravná značka vyznačujúca parkovacie miesta je v súlade s vyhláškou k zákonu o cestnej premávke. Jedná sa vlastne o dopravnú značku so symbolom "P" a nápisom "Réservé" (č. IP 16), ktorá označuje určené (vyhradené) parkovisko, kde zastavenie a státie je dovolené len pre určité vozidlo.

Problémom tejto značky by mohla byť šípka pod nápisom "Réservé". Vyhláška však umožňuje umiestniť šípku na značku tak, ako to vidno na fotkách. K značke IP 16 sa totiž píše, že "doplňujúce údaje, ako údaj o polohe a dovolený spôsob státia z hľadiska situovania vozidla možno vyznačiť aj na značke namiesto nápisu "RESERVE", alebo na dodatkovej tabuľke č. E 12". Ustanovenie nevylučuje ani vyznačenie doplňujúcich údajov pod nápis "Réservé".

12.jpgDodatková tabuľka s vyobrazením vozíka so sediacou osobou na modrom podklade sa podobá na dodatkovú tabuľku E 15. Je pravdou, že nie je presne vyobrazená podľa vyhlášky platnej od 1. februára 2009. Aj keď vyhláška vyžaduje, aby bolo vyhotovenie a tvar symbolu dodatkovej tabuľky také, ako ona sama určuje, zákon umožňuje výnimku. Keďže táto dodatková tabuľka bola umiestnená na svoje miesto pred účinnosťou zákona o cestnej premávke a jeho vyhlášky, do 31. decembra 2016 ju treba rešpektovať ako dodatkovú tabuľku E 15.

Vodorovné značenie nie je nevyhnutné

13.jpgA čo vodorovné značenie vyhradených miest? Vyhláška k dopravnej značke vyhradeného parkovania určuje, že značka sa používa najmä v kombinácii so značkou č. V 10d (prekrížené parkovacie miesto s vhodným symbolom). Slovíčko "najmä" však pripúšťa aj možnosť nepoužiť vodorovné dopravné značenie.

Ak by na mieste bolo vodorovné značenie V 10d so symbolom vozíka, bez zvislej značky by nebolo platné. Značka však bez vodorovného značenia platná je. A aj s čiarami, ako ich vidno na fotkách.

Jednou s Marekových otázok bolo, či musí byť vyznačený počet vyhradených parkovacích miest. Táto možnosť nie je vylúčená, no nie je ani prikázaná. Aj keď nie je určený počet miest, šípka na značke určuje rozsah jej platnosti.

Vplyv križovatky na vyhradené parkovacie miesta

Napriek tomu, čo napísal Marek, z fotiek vyplýva, že dopravná značka nie je umiestnená za križovatkou. Je umiestnená na ostrovčeku na mieste, z ktorého určuje vyhradené parkovacie miesta.

Ak by sme aj akceptovali to, že zvislé značenie IP 16 je v križovatke, pre prichádzajúceho vodiča jej platnosť končí na vzdialenejšej hranici križovatky. Bližšou hranicou by v tomto prípade bola tá pri popisovaných vyhradených parkovacích miestach.

Z druhej fotky tiež vyplýva, že natočenie dopravného značenia umožňuje prichádzajúcemu vodičovi včas spozorovať dopravné značenie a jeho význam. Značka teda nie je vodičovi schovaná.

Použité ustanovenia vyhlášky a zákona o cestnej premávke

§ 8, vyhláška č. 9/2009 Z.z.:

(2) Vyhotovenie a tvary symbolov dopravných značiek a dopravných zariadení sa nesmú meniť; to neplatí pre
a) dopravné značky a dopravné zariadenia so symbolmi, ktoré môžu byť obrátené,
b) dopravné značky a dopravné zariadenia so symbolmi, číslicami a podobne, ktoré sú uvedené len ako vzory,
c) premenné značky zobrazené na elektronickom (č. Z 11a) alebo na elektromechanickom paneli na premenné značky (č. Z 11b), ktorých význam možno podľa aktuálnej požiadavky zmeniť alebo vypnúť,
d) zvislé prenosné dopravné značky č. A 4a, č. A 4b, č. A 4c, č. A 5, č. A 7, č. A 8, č. A 11, č. A 12, č. A 21, č. A 23, č. A 34, ktorých podkladová doska je zo žltej retroreflexnej fólie,
e) zvislé prenosné dopravné značky č. C 20 až C 23b a č. C 25, ktorých podkladová doska je zo žltej retroreflexnej fólie a šípky (symboly) a kontrastný prúžok sú čierne.

(6) Významový symbol a symbol zvislej dopravnej značky môže byť vložený do prednej strany inej zvislej dopravnej značky alebo aplikovaný na povrch cesty.

(13) Zákaz, obmedzenie alebo príkaz vyplývajúci z príslušnej zvislej dopravnej značky sa končí na vzdialenejšej hranici najbližšej križovatky, ak nie je skôr skončený inak; to neplatí pre
a) zvislé dopravné značky označujúce obec, miestnu časť obce, obytnú zónu, pešiu zónu, školskú zónu, zónu s dopravným obmedzením, zónu s plateným alebo regulovaným státím, diaľnicu a rýchlostnú cestu, ktorých platnosť sa končí dopravnou značkou označujúcou ich skončenie,
b) zvislé dopravné značky č. P 1 až P 15, ktoré platia pre najbližšiu križovatku,
c) zvislé dopravné značky č. IP 12 až IP 17b, ak nie sú použité v spojení s príslušnými vodorovnými dopravnými značkami, ktorých platnosť sa končí 5 m pred hranicou najbližšej križovatky, ak nie je skôr skončená inak; vjazd a výjazd z miesta mimo cesty len prerušuje ich platnosť.

§ 143, zákon č. 8/2009 Z.z.:

(16) Príslušný cestný správny orgán zabezpečí zosúladenie už umiestnených dopravných značiek a dopravných zariadení podľa podmienok ustanovených týmto zákonom do 31. decembra 2016; zosúladenie iných vecí umiestnených na ceste a pri ceste zabezpečí ich vlastník.

K značke č. IP 16:
Značka Parkovisko – parkovacie miesta s vyhradeným státím (č. IP 16) označuje určené (vyhradené) parkovisko, kde zastavenie a státie je dovolené len pre určité vozidlo. Okrem času, v ktorom je parkovisko vyhradené, môžu na takto označenom parkovisku zastaviť a stáť aj vodiči iných vozidiel, ak to nie je zakázané.

Značka č. IP 16, vyhradenie parkovacieho miesta, resp. vyhradeného státia pre určitú právnickú osobu sa vyjadruje názvom právnickej osoby alebo pre určité vozidlo jeho evidenčným číslom alebo pre držiteľov parkovacieho preukazu pre osoby so zdravotným postihnutím dodatkovou tabuľkou č. E 15 alebo pre vozidlo určitého účelu všeobecne známym označením napríklad „BUS, SANITKA“ a podobne; alebo len evidenčným číslom parkovacieho preukazu. Tieto údaje a doplňujúce údaje, ako údaj o polohe a dovolený spôsob státia z hľadiska situovania vozidla možno vyznačiť aj na značke namiesto nápisu „RESERVE“, alebo na dodatkovej tabuľke č. E 12. Iné ďalšie doplňujúce údaje, ako napríklad čas, v ktorom sú parkovacie miesta s vyhradeným státím alebo počet vyhradených státí a podobne možno uviesť na dodatkovej tabuľke č. E 12 alebo možno použiť dodatkovú tabuľku č. E 13 na ktorej sa uvedú aktuálne zodpovedajúce údaje vyjadrujúce skutočnú dopravnú situáciu. Značka č. IP 16 sa používa najmä v kombinácii so značkou č. V 10d
a podľa rovnakých zásad ako značka č. IP 13a alebo značka č. IP 14a.

Dodatková tabuľka č. E 15:
Dodatková tabuľka na označenie vyhradeného parkovacieho miesta pre osobu so zdravotným postihnutím (č. E 15) sa používa najmä v kombinácii so značkou č. IP 16; významový symbol tabuľky možno vložiť do prednej strany značky č. IP 16 vpravo nad nápis „RÉSERVÉ“.

K značke č. V 10d:
Značka Parkovacie miesta s vyhradeným státím (č. V 10d) s príslušným a vhodným nápisom alebo symbolom vyznačuje priestor parkovacieho miesta s vyhradeným státím a dopĺňa značku č. IP 16.

fotak3.jpgZažili ste niečo zaujímavé? Hlavolam na cestách, nehodu? Videli ste niečo, čo sa oplatí zverejniť? Totemy s cenami pohonných látok, nebezpečné cesty? Je niečo, čo vás zaujíma z dopravy, ciest, premávky, pohonných látok, no nemáte sa koho spýtať?

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Auto

Inzercia - Tlačové správy

 1. Pomáhajú firmám zarábať viac. Polepšili si aj živnostníci
 2. Spoznajte protizápalové účinky Kypriny úzkolistej spod Tatier
 3. Výhody najväčšej obchodnej siete objavuje aj verejný sektor
 4. inFEEnity posilní Samuel Oriňák
 5. Študuj, čo ťa baví na Trenčianskej univerzite!
 6. Krízové balíčky pre ohrozené domácnosti
 7. Ako si zvýšiť penziu aj s priemerným platom?
 8. Chcete vedieť, kto fotí influencerky, celebrity a hviezdy?
 9. Zaujímavé štúdium, skvelá práca aj plat. Vieš, kam ísť
 10. Vianočné nákupy bez stresu? Pozrite sa, či na to idete správne
 1. Tabaková mládež. Čo s ňou?
 2. Krízové balíčky pre ohrozené domácnosti
 3. Pohľad do histórie. Kedy sme sa mali lepšie ako dnes?
 4. Spoznajte protizápalové účinky Kypriny úzkolistej spod Tatier
 5. Strava ani spánok nie sú dôležité, ak pri tom dýchame zlý vzduch
 6. Krízové balíčky pre ohrozené domácnosti
 7. Magnetickej rezonancie sa nemusia obávať ani klaustrofobici
 8. Schodolez pre imobilných - Viete ako sa testuje?
 9. Čučoriedky - dokážu ochrániť váš zrak?
 10. Recruitment allowance as an employment recruitment instrument
 1. Odsťahovali sa na lazy i do dodávky. Ako sa tam žije? 29 450
 2. Spokojnosť je daná geneticky. Dá sa však zmeniť 14 974
 3. 8 skutočných celebrít. Tieto mozgy ovplyvňujú, ako budeme žiť 11 751
 4. Ako si zvýšiť penziu aj s priemerným platom? 7 125
 5. ARÓNIA - najsilnejšia prírodná prevencia proti koronavírusu 5 884
 6. Rekonštruujete? Pozor na romantické predstavy o vykurovaní 3 209
 7. Karnozín – účinná látka s obrovským potenciálom 3 061
 8. Volkswagen predstavuje ďalší elektrický model 2 700
 9. Ako ušetriť náklady v sklade? Máme pre vás 9 tipov 2 039
 10. Ako predísť intímnym problémom? Vyvolať ich môže aj bežná vložka 1 824
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

Hyundai Ioniq 5

Víťaza vyhlásia vo februári.


8 h
Toyota Yaris Cross

Všestrannosť zlepšuje pohon všetkých kolies.


28. nov
Parkovanie na chodníku bude od marca 2022 regulované.

Dodržať voľnú šírku chodníka 1,5 metra už nebude stačiť.


26. nov
Suzuki S-Cross

Pod kapotou ostáva mild-hybridný štvorvalec aj pohon všetkých kolies.


25. nov

Blogy SME

 1. Martin Greguš: Búranie Istropolisu na pokračovanie...starosta Kusý obrátil kabát...Je to vôbec možné? Architekt a primátor Vallo mlčí...
 2. Barbora Kujundžić: Na aké veci si treba dávať pri malých deťoch pozor
 3. Marcel Horacek: Živoj je fajn - časť druhá
 4. Juraj Švarc: Vyhlásil som lockdown…ale mediálny!
 5. Matej Vagač: Stromy na Dunajskom nábreží sú nateraz zachránené
 6. Ondrej Škvarenina: Ako manipulovať štatistiky o Covid-19
 7. Marek Mačuha: Roznášajú covid deti ?
 8. INESS: Cena zamestnanca
 1. Radovan Kazda: Poslanec Blaha a jeho fašisti 10 671
 2. Monika Nagyova: Poďte bližšie, staré dievky nehryzú. 8 416
 3. Jozef Sitko: Pani prezidentka, jej priateľ a jej exporadca Leško 7 725
 4. Ján Marton: Prezidentka žije v krajine, ktorej nerozumie a ja nerozumiem jej. 5 242
 5. Věra Tepličková: Ako chutí moc alebo Ak budeme dobrí, dostaneme limetku 4 919
 6. Pavol Koprda: Infekčnejší a možno ešte nebezpečnejší. Čo zatiaľ vieme o mutácii vírusu B.1.1.529? 4 742
 7. Lucia Nicholsonová: Otvorený list ministrovi Krajniakovi 4 455
 8. Tereza Krajčová: Anglický denník: 18. Najväčší strašiak návratu zo zahraničia? Slovenská mentalita 4 161
 1. Pavol Koprda: Infekčnejší a možno ešte nebezpečnejší. Čo zatiaľ vieme o mutácii vírusu B.1.1.529?
 2. Juraj Hipš: Zvýšenie platov učiteľov na hygienické minimum nezvýši kvalitu vzdelávania, tvrdí analytik.
 3. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 3: Viem vyhrať, aj keď mi rozdali horšie karty, ako ostatným
 4. Juraj Hipš: Prorektor UK: Novelu treba stiahnuť a začať na nej pracovať odznova
 5. Karolína Farská: Dokedy bude koalícia fackovacím panákom Sme rodina?
 6. Juraj Hipš: Učiteľ Čapek: Niektorí učitelia sú machri. Od hodín svojho syna som sa skoro nevedel odlepiť
 7. Milota Sidorová: Pokrivené dáta vytláčajú ženy z pozornosti. Takto to môžeme zmeniť
 8. Valentína Sedileková: Komentujete vzhľad druhých ľudí? Ubližujete im viac, ako si uvedomujete
Skryť Zatvoriť reklamu