SME
Nedeľa, 28. február, 2021 | Meniny má ZlaticaKrížovkyKrížovky

Väčšina ciest na Slovensku je nebezpečná

Aj keď sa bezpečnosť ciest rok za rokom zvyšuje, takmer dve tretiny z nich sú pre vodičov smrteľne nebezpečné. Nízko rizikových je menej ako pätina.

(Zdroj: ILUSTRAČNÉ - TASR)

Aj keď sa bezpečnosť ciest rok za rokom zvyšuje, takmer dve tretiny z nich sú pre vodičov smrteľne nebezpečné. Len okolo 900 km z piatich tisícov sledovaných je nízko rizikových.

Je všeobecne známe, že celková dopravná nehodovosť na Slovensku zaznamenala v roku 2009 výrazný medziročný pokles - v porovnaní s rokom 2008 až 56%.

Čiastočne za to môže fakt, že dopravnou nehodou už nie je každá kolízia vozidiel. Od februára roku 2009 sa totiž tie kolízie, pri ktorých materiálna škoda neprekročila 3990 eur a pri ktorých neboli zranené či usmrtené osoby, považujú za škodovú udalosť a polícia ich prestala evidovať ako dopravné nehody.

Napriek zmene vo vnímaní toho, čo je to dopravná nehoda, množstvo závažných následkov dopravných nehôd výrazne kleslo: úmrtia na 347 (oproti 558 v roku 2008, pokles 38%) a ťažké zranenia na 1408 (oproti 1806 v roku 2008, pokles o 22%). Slovensko sa tak razom zaradilo medzí európskych lídrov v tomto ukazovateli.

Prečítajte si aj Ako znížiť riziko, že havarujete

Štatistiky v nehodách zlepšilo aj šrotovné

Najväčšiu zásluhu si za to pripisuje polícia - má možnosť udeľovať vyššie pokuty, na cestách je viac hliadok. Pomohlo však aj zavedenie šrotovného, ktoré odstránilo z ciest mnoho starých áut fungujúcich pri nehodách ako pojazdné rakvy.

Významným faktorom, ktorý priamo vplýva na závažnosť následkov dopravných nehôd, je aj úroveň bezpečnosti cestnej infraštruktúry. To je oblasť, na ktorú sa zameriava program EuroRAP.

Združenie EuroRAP pred nedávnom zverejnilo novú mapu miery rizika. Sú na nej zakreslené úseky ciest vyfarbené od zelenej cez odtiene červenej až po čiernu tak, aby znázorňovali, ktoré cesty sú ako rizikové.

Po kliknutí na obrázok mapy sa vám zobrazí interaktívna mapa nehodových úsekov.

mapa.jpg

Na mape uvidíte, koľko vážnych dopravných nehôd sa za posledné 3 roky stalo na úsekoch ciest vo vzťahu k intenzite dopravy. To znamená - čím menej dopravy a viac nehôd, tým je cesta rizikovejšia. Sledujú sa pritom nehody s úmrtiami alebo ťažkými zraneniami.

Sledovaná cestná sieť zahŕňa všetky diaľnice, rýchlostné cesty a cesty I. triedy, plus vybrané frekventované cesty II. triedy, v celkovej dĺžke viac ako 5 000 km, rozdelené do 200 hodnotených úsekov.

Napriek zlepšujúcim sa štatistikám nehodovosti je väčšina sledovaných úsekov pre vodiča nebezpečná.

Celkový počet sledovaných kilometrov

5063,39

Počet kilometrov ciest podľa rizika:

nízke riziko

242,77

nižšie stredné riziko

643,34

stredné riziko

940,44

vyššie stredné riziko

1554,51

vysoké riziko

1682,33

Ako bezpečné sú slovenské cesty?

Z 200 mapovaných úsekov je 64% vysoko nebezpečných a podľa štandardu EuroRAP by takéto úseky obdržali len jednu až dve hviezdičky. Martin Juck zo Slovenského Autoturist Klubu (SATC) k tomu povedal: "Ak na takejto ceste urobíte aj malú vodičskú chybu, je veľmi pravdepodobné, že zabijete alebo zmrzačíte posádku vozidla."

graf01.jpg

V porovnaní s rokom 2008 došlo vlani došlo k 15-percentnému poklesu miery rizika a presuny medzi jednotlivými kategóriami rizík - od vyšších k nižším - neboli nijako výrazné.

„S najväčšou pravdepodobnosťou je to však dôsledok dobudovania niektorých nových úsekov na hlavných ťahoch. No znamená to tiež, že viac ako polovica slovenských ciest stále nemá dostatočný bezpečnostný potenciál, aby ochránila posádku vozidla pri dopravnej nehode," dodal Juck.

graf02.jpg

Prečo sú cesty nebezpečné

Na prvom mieste TOP najrizikovejších úsekov ciest na Slovensku je podľa hodnotenia EuroRAP zhruba tridsaťkilometrový úsek medzi Sninou a Ubľou, nasleduje cesta medzi Ľubotínom a Sabinovom a úsek Spišská Belá - Stará Ľubovňa.

Podľa Jucka sa dnes nedajú určiť konkrétne príčiny vysokej rizikovosti týchto úsekov. To bude možné až po uskutočnení druhej fázy programu EuroRAP. Je ňou štandardná fyzická inšpekcia bezpečnosti cesty. Tá zahŕňa výjazd odborníkov na konkrétne úseky ciest, aby na základe poznatkov z daného miesta mohli určiť, prečo je cesta nebezpečná a čo by pomohlo, aby nebezpečnou nebola.

"Na základe poznatkov z prvej fázy však môžeme konštatovať, že na najrizikovejších troch úsekoch majú prvé dva zrejme zásadný problém so separáciou peších a cyklistov od ostatnej dopravy, kým tretí úsek vykazuje vysoký počet čelných zrážok. Opakujem však, že presnú analýzu a navrhované protiopatrenia môže stanoviť až fyzická inšpekcia," dodal Juck.

poradie

číslo cesty

úsek

nehoda s účasťou chodca/cyklistu

nehoda v križovatke

náraz do pevnej prekážky

čelná zrážka

ostatné

1.

74

Snina - Ubľa

6

0

2

2

0

2.

68

Ľubotín - Sabinov

10

0

2

2

0

3.

77

Spišská Belá - Stará Ľubovňa

3

2

0

8

5

Ak by sme sa v otázke bezpečnosti ciest mali porovnať s inými krajinami, nedopadli by sme veľmi slávne. Boris Kružliak zo spoločnosti Geomatika, ktorá zabezpečuje technickú realizáciu programu EuroRAP na Slovensku, nás informoval, že sme s bezpečnosťou ciest približne na úrovni Poľska.

"Čechy sú o máličko lepšie. Sme však veľmi ďaleko za ostatnými sledovanými štátmi ako Veľká Británia, Írsko, Taliansko, Švajčiarsko, Holandsko, Slovinsko," doplnil Kružliak.

Ako sa hodnotí riziko ciest v Európe a ako na Slovensku

Problémom na Slovensku je podľa Martina Jucka z SATC postoj slovenských štátnych autorít, pôsobiacich v oblasti bezpečnosti cestnej dopravy. Kritizuje preferovanie postupov odlišných od metodiky EuroRAP, ktoré podľa neho nevykazujú žiadny pozitívny vplyv na zníženie nehodovosti.

Prečítajte si aj Štatistiky nehôd potvrdili zlý stav ciest

"Nadnesene by sa dalo povedať, že metodika kritických nehodových lokalít vyvinutá Slovenskou správou ciest (SSC) iba počíta hroby pri cestách. Až keď počet úmrtí na istom mieste prekročí istú "stanovenú kritickú“ hranicu, začne SSC považovať túto lokalitu za nehodovú. Je absurdné, aby si ktokoľvek osoboval právo rozhodovať o tom, koľko mŕtvych je ešte "v norme" a koľko už nie," dodal Juck.

Metodika SSC Metodika EuroRAP
sleduje všetky dopravné nehody (aj nehody bez zranených osôb), preto "kritickou nehodovou lokalitou" môže byť paradoxne aj cesta, ktorá je podľa metodiky EuroRAP bezpečná, keďže na nej počas 3 rokov nezomrel ani jeden človek. Ten istý princíp funguje aj naopak: vysoko riziková cesta podľa EuroRAP nie je podľa SSC "kritická", lebo z matematicko-štatistického pohľadu celkový počet nehôd na nej neprekročil stanovenú kritickú hranicu. Aj napriek tomu na takýchto cestách s relatívne nízkou intenzitou dopravy počas 3 rokov ľudia pravidelne zomierajú alebo sú ťažko zranení. zameriava sa len na dopravné nehody s vážnymi následkami
používa ročné sledované obdobie používa trojročné sledované obdobie
kritická nehodová lokalita je lokalita na ceste s maximálnou dĺžkou 500 m sleduje kontinuálne úseky v dĺžke do 30 km
sleduje cesty po úroveň II. triedy je univerzálne použiteľná až do úrovne ciest III. triedy
sleduje nehodovosť iba z matematicko-štatistického pohľadu; ako kritickú vyhodnotí lokalitu až potom, ako na nej došlo k určitému počtu nehôd na štatistické mapovanie nadväzuje druhý stupeň - fyzická inšpekcia (audit), ktorý presne identifikuje kritické nehodové lokality a to všetko preventívne (skôr, ako sa na nich ľudia zabijú alebo zmrzačia)
nie je medzinárodne porovnateľná je medzinárodne porovnateľná (viď http://ten-t.eurorap.org/)

Najnebezpečnejšie úseky ciest sú bez stredových zvodidiel

Najnebezpečnejšími cestami na Slovensku sú také, kde protismerná premávka nie je nijako oddelená. Všetky z TOP15 najnebezpečnejších úsekov sú práve bez stredovej separácie.

TOP 15 najrizikovejších úsekov ciest na Slovensku
tab02.jpg

Pozrite si detaily bezpečnosti ciest na interaktívnej mape

Diaľnice a rýchlostné cesty s fyzickým oddelením uprostred vykazujú aj na Slovensku vysoký štandard bezpečnosti. Podľa Martina Jucka sem patrí aj cesta typu 2+1, často používaná v Škandinávii, u nás pokusne testovaná na úseku cesty I/18 pod Strečnom. To sú cesty, ktoré majú v jednom smere dva jazdné pruhy a v opačnom len jeden.

Na hodnotených cestách len jeden úsek diaľnice, D1 Važec - Lučivná, vykazuje stredné až vysoké riziko. Všetky ostatné úseky boli hodnotené ako nízko rizikové.

Na cestách s vysokou intenzitou premávky, kde protismernú premávku oddeľuje len biela čiara, je veľké riziko najmä čelných zrážok. Často sa tam však stávajú aj nehody s chodcami a cyklistami.

Podľa Jucka EuroRAP všeobecne sleduje 4 hlavné typy kolízií, ktoré sú príčinou vzniku dopravných nehôd s vážnymi následkami, teda s následkom úmrtia alebo ťažkého zranienia osôb. V sledovanom trojročnom období 2007-2009 bolo ich rozdelenie nasledovné:

 • 594 nehôd s účasťou chodca alebo cyklistu
 • 352 nehôd v križovatke
 • 323 nárazov do pevnej prekážky mimo cesty
 • 501 čelných zrážok

"Tieto štyri typy kolízií sa teda "postarali" o 1 770 z celkového počtu 2 365 dopravných nehôd s vážnymi následkami, čo predstavuje až 75%. Netreba však zabúdať, že "matkou" hore uvedených príčin je takmer vždy ľudská chyba. Cieľom programu EuroRAP je nastaviť takú úroveň bezpečnosti, aby bola cesta schopná vám chybu prepáčiť a ochrániť vás pred jej následkami," doplnil Juck.

graf03.jpg

Keď si pozriete mapu rizikovosti ciest, aj sami zbadáte, že je rozdiel v bezpečnosti ciest, ktoré majú fyzicky oddelené protismerné premávky oproti „okreskám" - teda tým, ktorých stredom prechádza len biela čiara (v lepšom prípade). Podľa Jucka je práve bezpečnosť týchto ciest zo strany vlastníkov a správcov často opomínaná.

"Sú mnohokrát v tieni takzvaných veľkých projektov, často predražených, respektíve príliš dlhodobých vzhľadom na konštantne pribúdajúci počet obetí. Tento prístup je zvyčajne deklarovaný ako akási priorita z ekonomického hľadiska, čo je pochopiteľné. Netreba však zabúdať na nebezpečné "okresky", ktoré si vyžadujú väčšiu pozornosť zo strany odborníkov a verejnosti," dodal Juck.

Fyzická inšpekcia vysokorizikových ciest

Podľa predstaviteľov SATC a spoločnosti Geomatika, program EuroRAP je pripravený realizovať na Slovensku aj druhú časť analýzy - fyzickú inšpekciu vysoko rizikových ciest pomocou špeciálneho meracieho vozidla.

Inšpekcie EuroRAP vykonávajú vyškolení inšpektori s medzinárodnými skúsenosťami z viac ako 350 000 kilometrov ciest na celom svete. Záverečným výstupom programu je balík odporúčaných opatrení spolu s jeho ekonomickou analýzou. Je však na rozhodnutí vlastníkov a správcov ciest, či budú chcieť zistiť príčiny rizikovosti jednotlivých úsekov ciest a následne s tým niečo robiť.

EuroRAP a metodika hodnotenia bezpečnosti ciest

EuroRAP (European Road Assessment Programme) je nezisková organizácia so sídlom v Bruseli, ktorá sa zaoberá hodnotením bezpečnosti cestnej infraštruktúry. Združuje automobilové kluby, národné i regionálne autority v oblasti bezpečnosti cestnej dopravy, ako aj mimovládne organizácie a odborníkov z komerčných organizácií.

Organizácia vznikla roku 2000 z iniciatívy medzinárodnej motoristickej federácie FIA. Po 10 rokoch činnosti združuje tento program viac ako 60 krajín na celom svete. Vykonal cestné inšpekcie na viac ako 350 000 km ciest. Stal sa oficiálne uznávaným a podporovaným zo strany nadnárodných štruktúr: Európskej komisie, Svetovej banky, Európskej banky pre obnovu a rozvoj a iných.

Základnou filozofiou programu EuroRAP je hodnotenie bezpečnosti konkrétnej cesty podľa toho, do akej miery dokáže ochrániť účastníkov dopravnej nehody pred úmrtím a ťažkým zranením. Používa pritom dvojstupňový systém hodnotenia:
 • I. stupeň: protokol RRM (Road Risk Mapping) hodnotí bezpečnosť cestnej infraštruktúry na základe štatistických údajov o dopravnej nehodovosti a intenzite dopravy (individuálne a kolektívne riziko). Výstupom je mapa miery rizika, rozdelená do 5 farebných pásiem. Tieto mapy je možné variabilne zostavovať podľa rôznych kritérií: pre pasažierov motorových vozidiel, chodcov, cyklistov, motocyklistov, vekových skupín, vplyvu alkoholu, atď.
 • II. stupeň: na prvý protokol bezprostredne nadväzuje druhý protokol, RPS (Road Protection Score), fyzická inšpekcia cestnej infraštruktúry, ktorá koriguje výsledky protokolu RRM, a presne identifikuje rizikové atribúty cesty. Výstupom je komplexná bezpečnostná analýza cesty, mapa rizika, ktorá zahŕňa oba protokoly a výsledné hodnotenie úrovne bezpečnosti cesty systémom hviezdičiek od 1 do 5 (podobne ako u programu EuroNCAP). Záverečná správa obsahuje aj konkrétny návrh opatrení na konkrétnych miestach a ekonomickú analýzu ich návratnosti.

Na Slovensku sa na programe od roku 2005 podieľa ako riadny člen občianske združenie Slovenský autoturist klub (SATC). Technickým partnerom je spoločnosť Geomatika.

V rokoch 2006 až 2010 boli spracované 3 mapy rizika podľa protokolu RRM (hodnotená sieť 5000 km).

V roku 2008 bola realizovaná pilotná cestná inšpekcia podľa protokolu RPS na trase Bratislava - Banská Bystrica. V roku 2010 bola prezentovaná štúdia o vývojovom trende (Performance Tracking Report) bezpečnosti cestnej infraštruktúry v SR.

SATC
Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Auto

Inzercia - Tlačové správy

 1. Maldivy, Emiráty, Egypt z Bratislavy aj s poistením liečby COVID
 2. Žabka expanduje na západe krajiny, hľadá nadšených podnikateľov
 3. 5 najčastejších dôvodov, pre ktoré sa v noci budíme
 4. Petit Press a RegioMedia rozbiehajú spoločný predaj v regiónoch
 5. Volkswagen Tiguan: takto by malo vyzerať rodinné auto!
 6. V sobotu do bezpečného Ománu so zľavou 486 eur
 7. Geis pomáha zvládať komplikácie v cezhraničnej preprave
 8. Dovolenka v Egypte: Vyskúšali sme, ako sa aktuálne cestuje
 9. Online zľavy: Viete, kde ich vyhľadať?
 10. Šanca pre mladé talenty
 1. Tieto farmy dávajú prácu domácim. A podporujú región
 2. Cirkevné gymnázium v Snine patrí medzi najlepšie v kraji
 3. O2: Mentálne zdravie zamestnancov je pre nás veľkou prioritou
 4. Maldivy, Emiráty, Egypt z Bratislavy aj s poistením liečby COVID
 5. Varso Tower od HB Reavis je najvyššou budovou v EÚ
 6. Dáma s pávím pierkom
 7. Slovensko zasiahla vlna nárastu dopytu po produktoch na kĺby!
 8. Spoznajte Olomouc – univerzitné mesto a svoju budúcnosť
 9. Získaj náskok pred štartom
 10. 2. ročník Social Awards Slovakia prichádza
 1. 5 najčastejších dôvodov, pre ktoré sa v noci budíme 22 323
 2. Maldivy, Emiráty, Egypt z Bratislavy aj s poistením liečby COVID 12 436
 3. Séria dvoch príloh: Angličtina nielen pre maturantov 10 048
 4. Volkswagen Tiguan: takto by malo vyzerať rodinné auto! 9 983
 5. V sobotu do bezpečného Ománu so zľavou 486 eur 8 306
 6. Dovolenka v Egypte: Vyskúšali sme, ako sa aktuálne cestuje 7 431
 7. 10 vecí, kvôli ktorým do banky už chodiť nemusíte 6 769
 8. Žabka expanduje na západe krajiny, hľadá nadšených podnikateľov 5 890
 9. Príbeh Patrika Tkáča a J&T, Lidl verzus Tesco a investičné tipy 5 173
 10. Spoznajte Olomouc – univerzitné mesto a svoju budúcnosť 4 620
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Téma: Dopravné nehody

Prečítajte si aj ďalšie články k téme
Článok je zaradený aj do ďalších tém
Dopravné nehody (Kysuce), Dopravné nehody (Žilina), Diaľnice
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Alena Zsuzsová počas hlavného pojednávania vo veci vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku. (14.1.2020)

Tep srdca merajú veľmi presne.

56m
Opatrenia v boji s koronavírusom sa opäť sprísnia.

Bude sa dať chodiť do prírody? Kde bude nutný respirátor?

2 h

Maďarsko rozdalo krajanom viac ako miliardu.

12m

Neprehliadnite tiež

BMW 545e xDrive

Pohon v tomto aute dokáže zaujať aj zarytých odporcov.

25. feb
McLaren Artura

Prevodovka nového superšportu nemá spiatočku.

25. feb
Nové logo Peugeot.

Prvýkrát firma použila logo s levom v roku 1847.

25. feb
Maskovaná Škoda Fabia

Známe sú už motory aj rozmery auta.

25. feb