SME
Pondelok, 6. december, 2021 | Meniny má MikulášKrížovkyKrížovky

Polícia: 17-roční sú dosť vyspelí na šoférovanie

Rozprávali sme sa s riaditeľom dopravnej polície o novinkách v zákone o cestnej premávke. Dozviete sa nielen, ako dopravná polícia vníma zmeny ale aj o ďalších chystaných novinkách.

(Zdroj: ILUSTRAČNÉ - TASR)

Medzi najdiskutovanejšie otázky novely zákona o cestnej premávke patrí sprísnenie sankcií za šoférovanie pod vplyvom alkoholu, umožnenie šoférovať auto aj 17-ročným či neschválenie zákazu jazdy kamiónom na cestách II. a III. triedy.

Jedným z tých, ktorí pripravovali novelu, patrí Milan Hamar, riaditeľ odboru dopravnej polície Prezídia Policajného zboru. Rozprávali sme sa s ním o niektorých novinkách, ktoré novela prináša. O akých témach?

Prísnejšie sankcie za alkohol by mali pomôcť znížiť následky nehodovosti

O tom, že alkohol v krvi vodiča pôsobí na jeho jazdné schopnosti negatívne, sa sporiť netreba. Poslanci ale schválili novelu, v rámci ktorej sa zavádzajú výrazne prísnejšie sankcie. Prečo?

Alkohol, ak je požitý vodičom, pôsobí utlmujúco na jeho psychomotorické schopnosti pri vedení vozidla.

V rýchlostiach, pri ktorých vodiči vedú motorové vozidlo, nie sú schopní bezpečne zastaviť na vzdialenosť, na ktorú majú rozhľad, nie sú schopní bezpečne sa orientovať v dopravnom prostredí, čiže vytvárajú potenciálne nebezpečenstvo vzniku dopravnej nehody. Toto je skutočnosť, s ktorou sa borí nielen Slovenská republika ale celý svet. Problém ale nie je len v alkohole, ale aj požívaní ďalších návykových látok, ktoré utlmujú pozornosť vodiča.

Prečítajte si o všetkých 27 zmenách v dopravných predpisoch

Prečo ale ešte prísnejšie sankcie, keď už tie súčasné za šoférovanie v opilosti patria medzi najprísnejšie?

Tresty za alkohol sú najprísnejšie preto, pretože práve pri dopravných nehodách, pri ktorých bol zistený alkohol u niektorých z účastníkov dopravnej nehody, boli následky najzávažnejšie, najtragickejšie.

Je svätou povinnosťou každej spoločnosti potierať v zmysle právnych predpisov tie negatívne javy, v dôsledku ktorých dochádza k ublíženiu na zdraví, k úmrtiam, k poškodeniu majetku. A pokiaľ tresty, ktoré sú za alkohol v súvislosti s vedením vozidla, nestačia, musí sa pristúpiť k prísnejším trestom.

Sú štáty v Európe, kde za alkohol je dávno zavedená aj trestnoprávna zodpovednosť, ktorá viac prispieva k zlepšeniu disciplinovanosti vodičov. Ak niekto nevie pochopiť, že ak sedí za volantom opitý, ohrozuje naše životy, zdravie, životy našich detí a nedokáže sa poučiť pri nižšej sankcii, musí sa použiť prísnejšia, aj keď nepopulárna.

Doterajšie sankcie neboli dostatočné?

Vzhľadom na vývoj štatistických ukazovateľov týkajúcich sa nehôd, pri ktorých niektorí z účastníkov boli pod vplyvom alkoholu, zjavne nie.

Stále máme pomerne vysoký počet dopravných nehôd, pri ktorých došlo k usmrteniu osôb alebo k zraneniu a bol tam zistený alkohol alebo iná návyková látka. Preto je legitímna snaha spoločnosti riešiť tento problém a chrániť občanov pred tými, ktorí nie sú disciplinovaní a nechcú dodržiavať pravidlá cestnej premávky.

graf.jpg

Do stavu pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky sa človek privedie dobrovoľne. Každý jeden vodič pod vplyvom alkoholu si potom usadá za volant s vedomím, že alkohol znížil jeho schopnosť viesť vozidlo bezpečne a že robí niečo zakázané. Takýto vodiči vedia, že sa privodili do stavu, kedy môžu s vozidlom pôsobiť ako nebezpečenstvo a ich vozidlo sa v tej chvíli stáva zbraňou.

Keď sa pozrieme na iné závažné dopravné priestupky, pri nich vodič nevie, že poruší pravidlá cestnej premávky, pretože sa mu tak stane v poslednej chvíli. Niekedy je to len dielo okamihu, že vodič prejde na červenú alebo je to len rozpoloženie, pri ktorom má vodič na rozhodovanie len niekoľko sekúnd. Sú to nedbalostné veci, kedy si človek zvyčajne nestihne dostatočne uvedomiť dôsledky konania vopred. V súvislosti s alkoholom je to práve naopak.

Vodič už vopred, pred tým, než si sadne za volant, vie, že keď pil pred jazdou, bude páchať priestupok, keď bude viesť vozidlo. Je tu namieste, že sankcia je vyššia a trest zodpovedá miere nebezpečenstva, ktorú títo vodiči podstupujú pri vedení motorového vozidla a miere nebezpečenstva pre spoločnosť ako takú.

17-roční za volantom - aby vedeli lepšie šoférovať a aby boli viac s rodičmi

Veľmi diskutovanou témou bolo aj umožnenie šoférovať osobné autá 17-ročným. Vytvorili sa dva tábory - tí, ktorí boli veľmi proti a poukazovali na negatíva, ďalší zas obhajovali pozitíva a boli za. Upozorňovali napríklad na to, že dnes na Slovensku smú šoférovať už aj 15-roční, aj keď len malú motorku.

Nie som sociológ a ani psychológ, ale viem jedno: mám doma syna, má práve 17 rokov a o mesiac bude mať 18. A viem posúdiť, že jeho vnímanie zodpovednosti voči svojmu okoliu, a o to práve ide, je veľmi podobné tým, ktorí majú 18.

Naše deti sú dnes vyspelé. Nenahovárajme si, že sú menej vyspelé, ako sme boli my v 17. alebo 18. rokoch. Vcelku sa dobre orientujú v akejkoľvek problematike, sú obklopené množstvom informácií.

Tie deti, ktoré majú možnosť naučiť sa šoférovať pod vedením skúsenejšieho staršieho človeka, prečo im to neumožniť? A to teraz nemyslím len šoférovať a vstrebávať návyky, ako bezpečne viesť motorové vozidlo len počas výcviku v autoškole.

Ale veď máme autoškoly, ktoré majú pripraviť vodiča na cesty.

Vzdelávanie vodiča treba chápať ako proces celoživotného vzdelávania.

Vodič sa vyvíja. Jeho zručnosti a teoretické schopnosti bezpečne viesť vozidlo sú založené nielen na bezprostredných hodinách, ktoré absolvuje v autoškole. Predovšetkým potom, keď obdrží vodičský preukaz, sa učí tomu najdôležitejšiemu: čítať dopravné prostredie.

Čítať dopravné prostredie a vyhodnocovať aktuálne nebezpečenstvo a potenciálne riziká v poradí, v akom vznikajú jazdou na ceste, sa vodič naučí iba praxou. Za 6 týždňov v autoškole ho to nikto nenaučí.

Získať vodičské skúsenosti, to nie je len tak. Novela určuje, že 17-roční môžu za volant, ak tam bude niekto iný, kto má prax v šoférovaní. Ak človekom odovzdávajúcim skúsenosti nebude inštruktor v autoškole, kto potom?

Tieto skúsenosti rýchlejšie vstrebe s rodičom alebo blízkou osobou, ktorá má už nejaké vodičské skúsenosti. My sme to v novele zákona zadefinovali ako 10-ročnú prax. Aby sme zároveň oddelili generačne tých vodičov, ktorí majú vodičský preukaz a tých, ktorí nemajú 18 rokov. Aby sa nestalo to, že diskotékový kamarát pôjde so 17-ročným vodičom vymetať diskotéky v celom meste.

Preto sa tam zadefinovala 10-ročná prax vedenia motorového vozidla, ktorá zároveň ale garantuje minimálne polgeneračný rozdiel medzi osobami vo vozidle. A to tak, aby 17-ročného vodiča počas vedenia vozidla poučovala osoba, ktorá už tie skúsenosti má, je sociálne zrelá, vie čítať dopravné prostredie a upozorňuje ho aj na nebezpečenstvá, ktoré ho autoškola nedokázala pre nedostatok času počas 6 týždňov naučiť.

A rád by som k tomu ešte niečo povedal: 17-roční vodiči touto novelou majú šancu byť partnermi pre svojich rodičov, ktorí na nich neraz nemajú čas a jednoducho im len zaplatia vodičský preukaz. Ako 18-roční ho získajú a potom je to len na ich vlastnej zodpovednosti, ako bezpečne budú viesť motorové vozidlo. Ich rodič málokedy usadá s nimi do vozidla, aby ich niečo naučil, odovzdal niečo zo svojich skúseností.

Týmto sme vlastne poskytli priestor jednak 17-ročným a jednak rodičom, aby mohli tráviť spolu viac času pri odovzdávaní a preberaní vodičských skúseností. Komu má viac záležať na vlastnom dieťati ak nie rodičovi?

Podobnú možnosť majú napríklad aj mladí vodiči v Nemecku. Pri tvorbe novely sa to dosť často spomínalo. Zaznievajú však argumenty, že nie je najšťastnejšie brať si v tomto príklad zo zahraničia. Tak, ako Nemecko je iné ako Slovensko, aj ľudia sú iní.

V Nemecku veľmi dobre funguje vzťah 17-ročný vodič a jeho rodič alebo rodičom poverená osoba. Nemecko je vyspelá demokracia. Nikto nepochybuje o tom, že je to tak, že je to aj vyspelá spoločnosť vodičov a motoristov. Mentalitou svojich občanov a disciplinovanosťou vodičov patrí k najlepším, najuznávanejším v Európe. Zobrali sme si príklad z tejto fungujúcej, motoristicky vyspelej spoločnosti.

Niektoré štáty v Európe išli na trestnoprávnu zodpovednosť z hľadiska hranice veku nie u 15-ročných, ale znížili ju na 14 rokov. Vývoj v psychike človeka a jeho myslení, šikovnosti a schopnosti vnímať prostredie a teda aj dopravné prostredie ide dopredu. Prečo neurobiť aj krok v ústrety týmto ľuďom? Nielen znižovať hranicu pre trestnoprávnu zodpovednosť, ale v tejto súvislosti znížiť aj hranicu pre možnosti lepšie sa uplatniť v spoločnosti. Moderné spoločnosti, teda štáty, idú týmto smerom. Prečo by malo byť Slovensko výnimkou?

Z hľadiska psychológie a teda toho, či sú 17-roční dostatočne vyspelí na vedenie motorového vozidla, by som to nechal na vyhodnotenie, ktoré by mala urobiť prax. Tú budeme mať možnosť hodnotiť v tejto súvislosti približne po 2 rokoch. Potom uvidíme, ako nám to zafungovalo. Ale nebojím sa toho, lebo viem, že to úspešne funguje v niektorých krajinách Európy a v ďalších sa tým zaoberajú. Myslím si, že v Českej republike k prijatiu obdobného riešenia pre 17 ročných nebudú ďaleko, takisto ako aj v Rakúsku.

Kamiónom zakážu na cesty II. a III. triedy dopravnými značkami

Novela o cestnej premávke prináša viaceré zmeny, jedna však neprešla. Ministerstvo dopravy chcelo, aby sa zakázala jazda kamiónom na cestách II. a III. ciest. Odôvodňovali to tým, že tieto cesty sú súčasťou obcí. A kamióny, ktoré po nich jazdia, neničia len cesty, ale aj budovy pri nich. Prechádzajúce kamióny spôsobujú otrasy, ktoré ničia domy v blízkosti ciest.

Slovenskej republike chýbajú dobudované súbežne vedené líniové stavby s cestami I. triedy, s rýchlostnými cestami a s diaľnicami. Toto je zásadný problém pri uplatnení nejakého všeobecného zákazu vylúčiť z premávky na cestách II. a III. triedy vozidlá nad 12 ton.

Okrem toho, dosť ťažko by bol takýto zákaz kontrolovateľný vo vzťahu k cudzincom, pretože by policajt pomerne zložito, a ani si neviem predstaviť ako, kontroloval dodržiavanie zákazu, ak by vodič už bol na takejto ceste zastavený a kontrolovaný a konfrontovaný v súvislosti s porušením takéhoto zákazu. Vymožiteľnosť práva v takomto prípade by bola pomerne nízka.

Navyše by tam stále chýbal informačný prvok pre vodiča, že sa pohybuje po ceste II. alebo III. triedy. Niekde takéto označenie ciest chýba. Naozaj si neviem dosť dobre predstaviť kontrolovanie takéhoto zákazu políciou.

01.jpg
02.jpg

Jednoznačne si myslím, že najschodnejšie riešenie je označiť dopravnými značkami úseky, kde by nákladné vozidlá nad 12 ton nemali jazdiť. Preto odbor dopravnej polície pripravil návrh vyhlášky s návrhom dopravnej značky, ktorou sa bude jazda vozidiel nad 12,5 tony zakazovať na cestách. Ide o dodatkovú tabuľku, ktorá bude dopĺňať zákazovú značku Zákaz vjazdu nákladných motorových vozidiel.

Tento spôsob je pomerne šikovný, vyhotovenie dodatkovej tabuľky nie je až tak finančne náročné, aby významným spôsobom poškodilo správcov ciest II. a III. triedy, teda vyššie územné celky, ktoré, myslím si, sa oprávnene domáhajú presmerovania dopravy z týchto ciest.

Ešte raz ale opakujem, pri nedobudovanej cestnej infraštruktúre by bol všeobecný zákaz problém.

Vodičský preukaz už pred policajtom neschováte

Mnohí si takmer ani nevšimli možnosť, ktorú dostala novelou zákona o cestnej premávke polícia. Zlepšili sa jej možnosti zadržania vodičského preukazu. Má sa vodič toho obávať?

Ide tu o vymožiteľnosť práva zo strany štátu voči vodičovi, ktorý spáchal závažný dopravný priestupok, za ktorého spáchanie zákonodarca predpokladá uloženie sankcie zákazu činnosti viesť motorové vozidlo. Predstavte si situáciu: máme dvoch vodičov. Obaja nerešpektovali pravidlá cestnej premávky tým, že požili alkohol pred jazdou. Obaja sa podrobili dychovej skúške, alkohol bol pozitívne zistený, ale len jeden predložil vodičský preukaz a bol mu zadržaný. Druhý ho nepredložil a nebol mu zadržaný.

Prvý vodič mal okamžite problém, keďže nemôže viesť motorové vozidlo po vytriezvení. Druhý vodič ale takýto problém nemá. Aj keď sa dopustil aj ďalšieho priestupku, keďže nemal pri sebe vodičský preukaz alebo ho len úmyselne nepredložil, nemal po vytriezvení problém. Na rozdiel od prvého vodiča mohol jazdiť ďalej.

V tejto novele sme zaviedli rovnosť pre oboch takýchto vodičov. Aj druhý vodič, ktorý nepredložil vodičský preukaz, bude mať zakázané šoférovať a nepomôže mu ani to, že vodičský preukaz nepredloží alebo ho nebude mať pri sebe. Bude mu uložená povinnosť odovzdať vodičský preukaz do 7 dní od policajnej kontroly, ktorá mu ho chcela zadržať. Ak tak vodič nevykoná, policajný orgán bude oprávnený vydať rozhodnutie o zadržaní vodičského preukazu.

Doškoľovací kurz pre všetkých nebude, spoločnosť na to pripravená nie je

Novinkou je aj doškoľovací kurz či povinná návšteva psychológa.

Ani v prípade prvého a ani v prípade druhého vodiča nevieme, čo zapríčinilo to, že požil alkohol pred jazdou vozidlom, nevieme nič o jeho zdravotnom a psychickom stave, nevieme, či nie je pre spoločnosť nebezpečný v dôsledku nejakej zdravotnej poruchy. Tento stav máme dnes možnosť preskúmať pri vrátení vodičského preukazu.

Správny orgán má oprávnenie rozhodnúť, či takéhoto vodiča pošle na vyšetrenie u dopravného psychológa, ktoré by bolo zamerané na vysvetlenie jeho nebezpečnosti správania sa. Môžeme tak dbať na to, aby sa nám do cestnej premávky vracali po zákaze činnosti len tí vodiči, ktorí sú zdravotne či psychicky v poriadku.

Okrem toho, ak vodičovi bude uložený zákaz činnosti v súvislosti s alkoholom, čo sa predpokladá v takýchto prípadoch, tak máme možnosť skúmať, či je zdravotne spôsobilý, psychicky spôsobilý, preskúšavame ho z hľadiska jeho odbornej spôsobilosti.

Po novom novela zavádza aj povinnosť zúčastniť sa doškoľovacieho kurzu. Doteraz sme všetky prvé tri vymenované povinnosti vodičovi uložili, ale nijako sme nezlepšili jeho teoretické a praktické predpoklady pre vedenie motorového vozidla v budúcnosti.

Pri príprave novely sa uvažovalo aj o tom, že by bol doškoľovací kurz raz za čas povinný pre každého vodiča. Nakoniec sa ale od toho upustilo a ani v návrhu, ktorý šiel do parlamentu sa takýto návrh neobjavil. Prečo?

My policajti by sme sa veľmi prihovárali za zavedenie povinnosti doškoľovať alebo vysvetľovať pravidlá cestnej premávky pre vodičov po určitom čase. Napríklad po 10 rokoch alebo po nejakej inej dobe, napríklad pri pravidelnej výmene vodičského preukazu v rámci novozavedenej povinnosti od roku 2013. Pretože nie každý sa priebežne venuje zdokonaľovaniu teoretických predpokladov pre vedenie motorového vozidla.

Myslím si, že minimálne pri uvedenej výmene vodičských preukazov, ktorá bude platná v blízkej budúcnosti, by sa takáto povinnosť v rámci zlepšenia teoretických predpokladov pre vedenie motorového vozidla pre vodičov hodila. Ako dobre viete, pre vodičov skupiny B bude povinnosť vymeniť si vodičský preukaz po 15 rokoch, pri vodičoch skupín C a D bude táto povinnosť po 5 rokoch od udelenie vodičského oprávnenia.

Zatiaľ táto myšlienka nebola spoločnosťou prijatá a preto sa aj ťažko presadzuje. Ale myslím si, že po čase dospejeme ako spoločnosť k tomu, že takáto povinnosť bude vodičom určená a nikto s tým nebude mať žiadny problém. Chce to len pochopiť fakt, že týmto budeme chrániť sami seba. Minimálne si vypočuť nové skutočnosti, ktoré pre nich ako vodičov vyplývajú.

Viesť motorové vozidlo, to nie je hocijaké oprávnenie. Je to oprávnenie viesť vozidlo, ktoré je v istých momentoch zbraňou, preto je potrebné na jeho vedenie úspešne absolvovať prípravu v autoškole a byť úspešne hodnotený na skúške z odbornej spôsobilosti.

Ak nedáte chodcovi prednosť, môžete prísť o vodičák aj na dva roky

Viaceré novinky ovplyvnia aj vzťah vodiča a chodca. Napríklad, vodiči už nebudú môcť zastaviť vozidlo na priechode pre chodcov, ak to nebude potrebné z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky.

Týmto sme vodičovi uložili povinnosť, aby napríklad pri radení sa v jazdných pruhoch v križovatke nestál s vozidlom na priechode pre chodcov, ale zastavil ohľaduplne voči chodcom, ktorí budú prechádzať cez cestu popred vozidlo tak, aby sa tam chodec nemusel predierať pomedzi dva nárazníky.

V tejto súvislosti chcem dodať, že novou záležitosťou je, že ak vodič motorového vozidla nedá na priechode pre chodcov prednosť chodcovi alebo cyklistovi na priechode pre cyklistov, bude sa to chápať ako závažný dopravný priestupok. Tieto opatrenia majú pomôcť zlepšiť dopravné prostredie pre najslabších účastníkov cestnej premávky.

Chodci však už budú ťahať za kratší koniec, ak sa ich cesta bude krížiť s trasou električky. Aj keď dnes majú električky vo väčšine prípadov prednosť pred chodcami, dopravné pravidlá v niektorých momentoch prikazujú vodičovi električky dať prednosť chodcom. To sa však zmení a chodec bude musieť dať vždy prednosť električke.

Zohľadnili sme možnosti vodiča električky zastaviť vozidlo z fyzikálneho hľadiska tak, aby povinnosť, ktorú má zo zákona, vedel dodržať. Lebo my sme mu uložili povinnosť dať prednosť chodcovi ako vodičovi každého iného motorového vozidla, pričom fyzikálne zákony nedovoľovali preňho splniť si túto povinnosť s ohľadom na okolnosti, najmä na náhly vstup chodca do jeho jazdnej dráhy.

Predsa sú iné adhézne pomery vo vzťahu koleso – koľajnica ako pneumatika – vozovka. Pri rovnakých rýchlostiach obidve vozidlá zabrzdia na inej vzdialenosti – električka na to potrebuje prirodzene dlhšiu dráhu. Zabrzdiť električku nie je to isté ako auto, ktoré je niekoľkokrát ľahšie. Zotrvačnosť auta dokážu brzdy prekonať oveľa lepšie, ako je tomu v prípade električiek.

Dali sme teda do logického poriadku pravidlá, ktoré zohľadňujú možnosti vodiča električky. Nielen vodič električky ale aj chodec musí reagovať na vzniknutú situáciu, lebo aj on je zodpovedný za svoj život a zdravie. A preto sa zodpovednosť dať prednosť presunula úplne na chodca, keďže má oveľa väčšie možnosti, ako zabrániť stretu s električkou.

Pripravujú sa ďalšie zmeny v zákone o cestnej premávke

Nový zákon o cestnej premávke, ktorý je účinný od februára 2009, bol odvtedy niekoľkokrát novelizovaný. Tento rok dvakrát. Tu sa natíska otázka: pripravujú sa ešte nejaké zmeny?

Pripravili sme legislatívny zámer riešenia objektívnej zodpovednosti, teraz je na rade príprava jeho paragrafového znenia, ktoré budeme predkladať do konca septembra na poradu vedenia ministra vnútra. Predpokladáme, že niekedy na budúci rok by mal byť prijatý.

Objektívna zodpovednosť je zodpovednosť v podstate zodpovednosť prevádzkovateľa vozidla za to, čo sa s vozidlom deje aj vo vzťahu k porušeniam dopravných pravidiel. Je to primárna úloha rezortu popri zavedení hodnotiacich kritérií pre Policajtov a vybudovaní integrovaného záchranného systému.

Zavedením objektívnej zodpovednosti predpokladáme že zaevidujeme rovnaký efekt ako zaevidovali v susednej Maďarskej republike v znížení počtu dopravných nehôd o 30 % a približne rovnaký počet zníženia následkov na živote a zdraví účastníkov cestnej premávky.

Poradňa pre vás: Máte otázky z dopravných predpisov? Neviete vyriešiť križovatku? Nemáte sa koho spýtať na cesty, premávku, dopravné alebo technické kontroly, pokuty, pohonné látky?
Spýtajte sa v našej Poradni alebo nám píšte na magazin@natankuj.sk.
Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Auto

Inzercia - Tlačové správy

 1. ARÓNIA - najsilnejšia prírodná prevencia proti koronavírusu
 2. Štúdium ekológie, dizajnu či tech. inovácií je životný štýl?
 3. Krízové balíčky pre ohrozené domácnosti
 4. Ako vychovávať deti aby boli odolnejšie
 5. Študuj, čo ťa baví na Trenčianskej univerzite!
 6. Domáci pomocníci, ktorí skvalitnia život a dbajú o vaše zdravie
 7. Odsťahovali sa na lazy i do dodávky. Ako sa tam žije?
 8. Vieme, ako si môžete dopriať a nezaťažiť pritom rodinný rozpočet
 9. Konope lieči veľa chorôb. Nebojte sa ho, dbajte však na kvalitu
 10. O prideľovanie štátnych grantov sa môže starať softvér
 1. Nadácia Orange podporí digitálne zručnosti učiteľov a žiakov
 2. Changes to the System of Remedies, Procurement Law Amendment
 3. Ako zvýšiť produktivitu vašej prevádzky?
 4. Compliance – who should be responsible?
 5. Employee's age as a new ground for notice of termination
 6. Ako podnikať na internete. V Košiciach sa to naučíte zadarmo
 7. Buďte o krok napred voči konkurencií so štúdiom MBA
 8. O prideľovanie štátnych grantov sa môže starať softvér
 9. Domáci pomocníci, ktorí skvalitnia život a dbajú o vaše zdravie
 10. Kto sú páni slovenskej zimy? Niektorí z nich sa ukrývajú
 1. Petra Vlhová: Prvýkrát v živote som urobila veľké rozhodnutie 19 030
 2. Spokojnosť je daná geneticky. Dá sa však zmeniť 13 181
 3. So Sovietskym zväzom na večné časy? Pozrite sa ako padá kolos 10 655
 4. Pohľad do histórie. Kedy sme sa mali lepšie ako dnes? 7 854
 5. Strava ani spánok nie sú dôležité, ak pri tom dýchame zlý vzduch 5 856
 6. Bezpečná dovolenka v exotike: Maldivy sú prešpikované zážitkami 5 237
 7. Na nové auto sa neoplatí čakať. Trhu kraľujú jazdené 3 231
 8. 8 skutočných celebrít. Tieto mozgy ovplyvňujú, ako budeme žiť 3 048
 9. ARÓNIA - najsilnejšia prírodná prevencia proti koronavírusu 2 148
 10. Výhody najväčšej obchodnej siete objavuje aj verejný sektor 2 084
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Ján Herák pri vysvetľovaní obvinení.

Herák vraj pracuje na sociálnych témach.


12 h
Testovanie na prítomnosť koronavírusu.

PCR testy odhalili viac ako 730-tisíc nakazených koronavírusom. Pandémia Covid-19 si vyžiadala 14 900 obetí. Lockdown opäť obmedzil život na Slovensku, platí zákaz vychádzania.


a 5 ďalší 10 h

Neprehliadnite tiež

Mercedes-Benz S400d Long 4Matic a BMW 740Ld xDrive

Víťaz závisí aj od toho, či radšej sedíte vzadu alebo za volantom.


a 1 ďalší 3. dec
Toyota Corolla Cross

Prvé autá prídu majiteľom budúci rok na jeseň.


3. dec
Opel Astra Sports Tourer

Zväčšil sa rázvor kolies aj objem kufra.


3. dec

Blogy SME

 1. Tomáš Sedliačik: Šírenie nepravdivej informácie
 2. Anton Sládek: Bratislava - Zaujímavé fasády na Leškovej ulici
 3. Jiří Ščobák: Co říkají odborníci na připravované reformy II. a III. piliera? A co si myslí lidé, kteří tyto reformy tvoří?
 4. Tupou Ceruzou: Kolaterálne obete lockdownu
 5. Pavel Dvořák: Wuhan by ste mali chcieť navštíviť
 6. Michael Achberger: Strata menštruácie kvôli diéte? Aj to vám hrozí
 7. Martin Greguš: 6,4 mld. EUR na rok...pravda o slovenských nemocniciach a zdravotníctve...analýza rozpočtu ZDRAVOTNÍCTVA...
 8. Rasťo Valent: Zamyslenie o Messim, PSG a Barce
 1. Pavol Koprda: Očkovacie hoaxy Ľuboša Blahu odstránil Facebook 16 958
 2. Radovan Kazda: TOP 7 dôvodov, prečo 500 miliónov pre seniorov nie je dobrý nápad 5 323
 3. Tomáš Sedliačik: Ako sa baviť s konšpirátorom 4 884
 4. Martin Greguš: Istropolis zbúrajú...starosta Kusý obrátil kabát...Je to vôbec možné? Architekt a primátor Vallo mlčí... 4 741
 5. Mišo Šesták: V duši sedliaka žije pohanský duch 4 573
 6. Zuzana Rattajová: Juraj Droba, dnes si opustil ľudí 4 377
 7. Tereza Krajčová: Paríž: Mesto dychberúcej architektúry a nestarnúceho umenia 3 705
 8. Vanda Tuchyňová: Z POD ZADKU“ NÁM BERÚ VLASTNÉ POZEMKY, ROZOBERAJÚ MAJETOK ŽILINY A MESTO SA LEN PRIZERÁ ! 3 689
 1. Pavol Koprda: Infekčnejší a možno ešte nebezpečnejší. Čo zatiaľ vieme o mutácii vírusu B.1.1.529?
 2. Pavol Koprda: Očkovacie hoaxy Ľuboša Blahu odstránil Facebook
 3. Juraj Hipš: Zvýšenie platov učiteľov na hygienické minimum nezvýši kvalitu vzdelávania, tvrdí analytik.
 4. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 3: Viem vyhrať, aj keď mi rozdali horšie karty, ako ostatným
 5. Juraj Hipš: Prorektor UK: Novelu treba stiahnuť a začať na nej pracovať odznova
 6. Karolína Farská: Dokedy bude koalícia fackovacím panákom Sme rodina?
 7. Juraj Hipš: Učiteľ Čapek: Niektorí učitelia sú machri. Od hodín svojho syna som sa skoro nevedel odlepiť
 8. Milota Sidorová: Pokrivené dáta vytláčajú ženy z pozornosti. Takto to môžeme zmeniť
Skryť Zatvoriť reklamu