SME
Piatok, 22. január, 2021 | Meniny má ZoraKrížovkyKrížovky

Austrálska a slovenská polícia reaguje na mýty o policajných radaroch

Polícia v austrálskom štáte Západná Austrália na svojich stránkach zverejňuje mýty a fakty o policajných radaroch a o ich používaní. Požiadali sme aj tú našu, aby sa k tomu vyjadrila.

(Zdroj: ILUSTRAČNÉ - TASR)

Polícia v austrálskom štáte Západná Austrália na svojich stránkach zverejňuje mýty a fakty o policajných radaroch a o ich používaní. Požiadali sme aj tú našu, aby sa k tomu vyjadrila.

Aké informácie kolujú medzi vodičmi? Kliknutím na text sa dostanete k policajným reakciám. Za paragrafom sa vždy nachádza mýtus, na ktorý západoaustrálska (AP) a naša (SP) polícia reaguje svojím stanoviskom.

Pre úplnosť treba dodať, že v Západnej Austrálii polícia meria rýchlosť aj napevno namontovanými radarmi s kamerami a systémom odhaľovania vozidiel, ktoré prechádzajú cez križovatky na červenú. Na Slovensku sa takéto zariadenia ešte nepoužívajú. Začnú sa len v prípade, že v parlamente schvália novelu zákona o cestnej premávke s ustanoveniami o objektívnej zodpovednosti.

§ Meranie radarmi je len o zvyšovaní príjmov štátu

AP: Použitie radarov smeruje k menšiemu počtu náhliacich sa ľudí a tým aj k znižovaniu počtu dopravných nehôd, zranení a úmrtí. Peniaze získané na pokutách za rýchlosť sú len zlomkom nákladov na liečenie vážnych zranení spôsobených haváriami z priveľkej rýchlosti, nákladov odhadovaných na 1,16 miliardy austrálskych dolárov (921 miliónov eur) ročne.

Polícia Západnej Austrálie na svojich stránkach píše, že nechce pokutovať motoristov, chcú len, aby vodiči jednoducho spomalili. Vyzbierané peniaze z pokút tam používajú na rôzne projekty týkajúce sa bezpečnosti na cestách.

SP: Policajný zbor nemá stanovené, o akú sumu má navyšovať štátny rozpočet, ani koľko peňazí má vybrať na pokutách. Ak by sa vodiči nedopúšťali dopravných priestupkov, nemuseli by ani platiť pokuty. Prioritou je dosiahnuť čo najmenej zbytočne vyhasnutých životov na cestách. Netreba za tým vidieť len represiu, je to aj otázka prevencie. Ak vodič zbadá na ceste policajta, alebo policajné auto, automaticky šliapne na brzdu. Našim cieľom nie je vyberanie pokút, ale znižovanie dopravných nehôd a tým aj počet zranených a usmrtených osôb.

§ Radary nezvyšujú bezpečnosť cestnej premávky

AP: Radary ochraňujú motoristov znižovaním rýchlosti, ktorá je hlavnou príčinou zranení z nehôd. Prítomnosť statických radarov je trvalou pripomienkou vodičov, aby spomalili. Prirýchla jazda je zakázaná a zároveň je príčinou každej tretej smrti na ceste.

Policajti nemôžu byť vždy všade, preto sú inštalované statické radary, ktoré majú odrádzať motoristov prekračovať rýchlosť. Znovu pritom austrálska polícia upozorňuje, že meranie rýchlosti nie je o zvyšovaní príjmov. Sú tam, aby spomalili vodičov, čo sa priamo odzrkadľuje v menšom počte dopravných nehôd, zranení a smrtí. Potvrdzujú to aj výskumy a štúdie.

SP: Záujmom celej spoločnosti je, aby neboli páchané priestupky. Vzhľadom k tomu, že jednou z najčastejších príčin vzniku dopravných nehôd s následkom na živote a zdraví je rýchlosť jazdy, je nevyhnutné odhaľovať páchateľov týchto priestupkov. Policajný zbor tým, že vykonáva meranie rýchlosti v dohľade nad cestnou premávkou, zvyšuje jej bezpečnosť. Využitie meračov rýchlosti pôsobí represívne hlavne na arogantných a agresívnych vodičov, ktorí často prekračujú rýchlosti jazdy. Na ostatných účastníkov cestnej premávky pôsobia preventívne.

§ Policajné radary nie sú presné

AP: Na presnosť meračov rýchlosti sú prísne požiadavky. Na zabezpečenie presnosti, testovanie a údržbu radarov používa západoaustrálska polícia prísnejšie štandardy, ako ich určuje výrobca a patria medzi najprísnejšie vo svete.

Štandardy pravidelných kontrol sú postavené tak, aby bola zabezpečená presnosť a spoľahlivosť zariadení na meranie rýchlosti. Prípadne, nezávislí dodávateľ hodnotí každé zariadenie v pravidelných intervaloch, výstupom čoho je správa, ktorú je možné použiť na súde ako dôkaz toho, že zariadenie bolo testované a schopné bezproblémovej prevádzky.

SP: Všetky merače rýchlosti jazdy používané Policajným zborom sú určené meradlá schváleného typu, ktoré podliehajú pravidelnému overeniu v zmysle zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vyhláška stanovuje presnosť merania - toleranciu do ktorej sa musia merače rýchlosti dostať: +- 3 km/h pre rýchlosť do 100 km/h, +- 3 % z nameranej hodnoty pri rýchlosti nad 100 km/h. Všetky merače rýchlosti používané PZ spĺňajú uvedené požiadavky.

Laserový merač rýchlosti, ktorý má vo výbave aj slovenská dopravná polícia je schopný preukázať rôzne prekročenia rýchlosti a to i motocyklov. Ďalej disponuje aj ochranou proti zmene údajov kryptovaním, ktorá zaručuje bezpečnosť evidencie priestupkov. Maximálna vzdialenosť merania je 1000 metrov.

§ Radary sú umiestňované na zákerné miesta

AP: Polícia Západnej Austrálie je rada, keď vodiči poznajú miesta radarov, lebo spomalia, ak sa priblížia k takému miestu a ochránia sa tak sami pred vážnou alebo tragickou dopravnou nehodou. Pozície radarov polícia zverejňuje na svojich stránkach. Pohyby mobilných radarov sú určované dopravnými policajtmi na základe nasledovných kritérií: kritické nehodové úseky, lokality blízko škôl, miesta s častými sťažnosťami na privysokú rýchlosť, alebo miesta, kde viac ako 15 % vozidiel prekračuje povolené rýchlosti.

Polícia si na merania rýchlosti vyberá aj také miesta, o ktorých predpokladá, že sa tam môže vyskytnúť špecifické riziko.

SP: Pri plánovaní dohľadu, napríklad pri meraní rýchlosti, sa vychádza z analýzy dopravno-bezpečnostnej situácie v príslušnom územnom obvode a požiadaviek na zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky na konkrétny deň alebo obdobie. Pri plánovaní dohľadu sa prihliada najmä na:

 • miesto a čas najčastejšieho výskytu dopravných nehôd a ich príčiny,
 • kultúrne, športové a iné podujatia, ktorých účastníci môžu ovplyvniť bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky,
 • charakter jednotlivých ciest a ich význam,
 • intenzitu cestnej premávky, možnosti tvorenia dopravných zápch a s tým spojené ohrozenia bezpečnosti alebo plynulosti cestnej premávky.

Najväčšia pozornosť pri dohľade nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávke je venovaná najmä nehodovým úsekom, nehodovým miestam a preto výkon služby – meranie rýchlosti, je zamerané práve na tieto miesta a úseky.

Na základe dopravno-bezpečnostnej situácie sa naplánuje výkon služby pre policajtov velených do hliadky, v ktorom sú uvedené úseky určené aj na meranie povolenej rýchlosti. Je na priamom nadriadenom policajtovi, aké časové pásmo zvolí a ako často bude meniť stanovištia.

§ Na radary neupozorňujú žiadne dopravné značky

AP: V Západnej Austrálii sú všetky "napevno" umiestnené radary označené dopravným značením upozorňujúcim na radar. Dokonca aj na mobilné radary zvyčajne upozorňujeme dopravným značením, no nemôžeme tak spraviť vždy, ak značenie nemôžu policajti umiestniť na bezpečné miesto.

Radary neschovávame, no musíme pre ne vyberať také miesto, aby sme minimalizovali riziko pre ich operátorov a samotné zariadenia.

Vzhľadom na lokálne podmienky môžu policajti pre radary vybrať alternatívne miesta (napríklad pre prácu na ceste alebo uzavretú cestu).

01.jpgSP: 1. novembra minulého roka nadobudla účinnosť vyhláška č. 361/2011, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 9/2009 Z. z., ktorá zaviedla dopravnú značku Kontrola rýchlosti (č. II 1c).

Okrem uvedenej dopravnej značky sa používajú aj dopravné značky, ktoré upozorňujú vodiča motorového vozidla, že práve prechádza nehodovým úsekom, miestom alebo úsekom častým dopravných nehôd. Na základe uvedeného vodič môže predpokladať, že v danom úseku alebo mieste sa môže vykonávať meranie rýchlosti. Vyobrazenie týchto dopravných značiek je uvedené v prílohe uvedenej vyhlášky.

V roku 2011 Policajný zbor prvý krát v histórii začal verejnosť na svojej internetovej stránke informovať o nehodových úsekoch a miestach (http://www.minv.sk/?nehodove_useky_SR).

Je nutné prispôsobiť sa smerovaniu európskej bezpečnosti v cestnej doprave v zavádzaní informačných aplikácii priamo do vozidla vodiča prostredníctvom navigačných zariadení. V budúcnosti je potrebné vytvoriť možnosť informovať vodiča vozidla nielen o tom, že prekročil rýchlosť, ale aj o tom, aká sankcia mu za aktuálne prekročenie rýchlosti hrozí, čo má pozitívny preventívny efekt. Chceme ponúknuť tieto informácie výrobcom softvéru navigačných zariadení k využitiu pre zlepšenie informačného prostredia vodičov.

§ Radary nie sú medzi ľuďmi populárne

AP: Vo všeobecnosti verejnosť schvaľuje a podporuje rýchlostné limity a kontrolu ich dodržiavania. Väčšina ľudí verí, že obmedzenia rýchlosti sú stanovené rozumne a akceptujú vzťah medzi povolenou rýchlosťou a dopravnými nehodami. Chápu, že pri vyššej rýchlosti je väčšia pravdepodobnosť dopravnej nehody a aj zdravotných následkov.

SP: Je logické, že merače rýchlosti nie sú medzi ľuďmi veľmi populárne. Na druhej strane si však treba uvedomiť, že práve pomocou meračov rýchlosti a iných technických prostriedkov je Policajný zbor schopný odhaľovať arogantných a agresívnych vodičov, ktorí porušujú pravidlá cestnej premávky závažným spôsobom. Práve títo vodiči svojou neohľaduplnosťou voči iným účastníkom cestnej premávky spôsobujú dopravné nehody s následkom na živote a zdraví.

§ Polícia prenasleduje nevinných motoristov namiesto chytania kriminálnikov

AP: Merače rýchlosti v skutočnosti uvoľnili ruky polícii a umožňuje jej sústrediť sa na iné oblasti. Detekovanie rýchlosti umožňuje polícii venovať viac času riešeniu nebezpečnej jazdy alebo vodičov pod vplyvom alkoholu či drog. Porušenie rýchlostných limitov je závažný priestupok, ktorý spôsobuje smrť alebo zranenie stovkám ľudí ročne.

SP: Polícia svoju činnosť pri dohľade nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky vykonáva podľa platných zákonov a interných predpisov. Policajti sú velení do hliadok najmä na kritických a nehodových miestach. Dvakrát ročne prehodnocujeme nehodové úseky, a tam potom velíme hliadky služby dopravnej polície.

§ Existujú spôsoby, ako sa vyhnúť pokutám za rýchlosť

AP: Najjednoduchší spôsob, ako sa vyhnúť pokutám za prekročenie rýchlosti, je dodržiavať najvyššie povolené rýchlosti. Treba však poznamenať, že je trestné jazdiť bez evidenčného čísla alebo ho mať zakryté. Navyše, moderné radary s kamerami používajú technológie, ktoré majú zabrániť pokusom znejasniť informácie na fotografiách alebo videozáberoch. Radary sú tiež schopné odhaliť vozidlá jazdiace v rôznych jazdných pruhoch. Jediná možnosť, ako neplatiť pokutu, je spomaliť a jazdiť povolenými rýchlosťami.

SP: Áno existujú. Najjednoduchší spôsob je dodržiavať pravidlá cestnej premávky ustanovené v zákone č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Keby tieto ustanovenia vodiči dodržiavali, nedopúšťali by sa priestupkov a neboli by ani pokutovaní policajtmi.

Dodržiavať stanovené rýchlosti jazdy odporúčame vodičom dodržiavať nielen preto, aby sa vyhli pokutám, ale najmä preto, že práve nedodržanie stanovenej rýchlosti jazdy je jednou z najčastejších príčin dopravných nehôd s následkom smrti a ťažkých zranení.

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Auto

Inzercia - Tlačové správy

 1. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji
 2. Investície s fixným ročným výnosom od 6 do 8,25 %
 3. Videobanking. Nová éra bankovania je tu
 4. Mimoriadny úspech značky Toyota na Slovensku v roku 2020
 5. Pandémia urýchlila zavádzanie nových technológií vo firmách
 6. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste?
 7. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
 8. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 9. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 10. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 1. Investície s fixným ročným výnosom od 6 do 8,25 %
 2. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji
 3. Hygge ako životný štýl
 4. Vynašli sme sa aj v čase korony. 3D showroom očaril klientov.
 5. Videobanking. Nová éra bankovania je tu
 6. Prokrastinujete? 5 overených tipov, ako nestratiť radosť z práce
 7. Mimoriadny úspech značky Toyota na Slovensku v roku 2020
 8. Pandémia urýchlila zavádzanie nových technológií vo firmách
 9. Pandémia presúva zákazníkov do online priestoru
 10. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste?
 1. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente? 33 792
 2. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste? 32 786
 3. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku 13 931
 4. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov 10 260
 5. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 10 212
 6. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie 7 625
 7. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 6 935
 8. Ohlúpli sme počas Covid roka? 6 675
 9. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 6 631
 10. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom? 4 615
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Miroslav Marček na hlavnom pojednávaní v prípade obžaloby za vraždu Jána Kuciaka, Martiny Kušnírovej a Petra Molnára začiatkom roka 2020.

Miroslav Marček si odpykáva trest 25 rokov za tri vraždy.

3 h

Už stihol vydať zásadné nariadenia.

1 h
Marcel Slávik

Sulík naňho podal trestné oznámenie.

6 h