SME
Piatok, 19. august, 2022 | Meniny má Lýdia

Vinník aj poškodený sa dohodli, poisťovňa ale nechcela platiť

Až keď vodič začal písať listy vedeniu poisťovne, po mesiacoch mu poslali tretinu z peňazí.

(Zdroj: ILUSTRAČNÉ - SME - Jana Beňová)

Tomáš: "V lete 2013 sa mi na diaľnici stala "nehoda". Vodičovi idúcemu predo mnou odletel kus plastu spod kolies a rozbil mi predný nárazník.

Po krátkej naháňačke sa mi podarilo vodiča dobehnúť, obaja sme zastavili na najbližšom odpočívadle a spočítali školy. Bola rozbitá len jedna tzv. mriežka chladiča, poškriabaná kapota, odtrhnuté úchyty z hmloviek atď.

Vinník bol hneď jasný, vypísali sme tlačivo o nehode. Políciu sme nevolali, keďže škoda bla približne 200 eur."

Poisťovňa náhradu škody zamietla

"Nastal bežný postup: nahlásenie na poisťovni, obhliadka vozidla a oprava na vlastné náklady s tým, že som mal poisťovni poslať faktúry.

O mesiac mi prišiel prvý list o tom, že to zamietajú, lebo to neviem dokázať. To, že mi vinník podpísal tlačivo o nehode, ich nezaujímalo.

Tak som napísal prvé odvolanie s fotkami z miesta nehody. Odpoveď bola záporná, stále rovnaké odôvodnenie.

Dohodol som sa s vinníkom, že napíšeme čestné prehlásenie, že sa to fakt stalo. To malo slúžiť ako ďalší dôkaz. Podobné čestné prehlásenie mi podpísali aj svedkovia nehody. Celkovo som mal 5 prehlásení o priebehu nehody.

Odpoveď poisťovne: málo dôkazov."

Najal si právnika a skúsil trik

"Začiatkom septembra som si najal právnika, ten napísal predsúdnu výzvu. Mala trvať 15 dní a potom to malo ísť na súd. Poisťovňa neodpovedala.

Keďže som nechcel ísť na súd kvôli 200 eurám, tak som skúsil iný krok. Zavolal som do poisťovne, predstavil som sa pod iným menom a simuloval nehodu, ktorá sa práve stala - odskočený kameň, rozbité čelné sklo, šofér zastavil a povedal, že je z ich poisťovne, ale neviem, čo mám robiť.

Podľa operátora mi stačil len protokol o nehode, neodporúčal mi volať políciu a ani fotiť. Vraj nemám behať po ceste, ešte ma niečo zrazí. Tvrdil, že ak mám protokol s podpisom vinníka, tak je všetko OK a nič viac netreba.

Rozhovor som prepísal do písanej formy a poslal generálnemu riaditeľovi poisťovne spolu so sprievodným listom a otázkou nech mi vysvetlí, v čom je rozdiel medzi simulovanou nehodou a mojou nehodou ktorá sa naozaj stala. Odpoveď neprišla."

Peniaze dostal až po spamovaní

"Po 3 mesiacoch čakania som rovnaký list vytlačil 5-krát. Poslal som ho znova na generálneho, manažéra, právnika, sales manažéra, proste na všetky "veľké kontakty" ktoré som našiel na internete. Každému poštou osobne do vlastných rúk.

5. decembra ráno to všetci prevzali (podpísali poštárke doporučenky).

5. decembra popoludní som dostal na účet peniaze.

Štyri mesiace som nedodal žiadny nový dôkaz. Posledným bolo čestné prehlásenie vinníka a svedkov. Štyri mesiace bolo ticho a ignorovali moje listy. Po tom, ako som sa ukázal ako neúnavný, mi zalepili ústa 60 eurami, toľko mi poslali."

Spýtajte sa aj vy. Skúste poradňu alebo píšte na magazin@natankuj.sk

Zdôvodnenie
poisťovne Genertel, prečo zamietla nárok na poistné plnenie:
"Podľa vyjadrenia nášho poisteného, poistený si škodovú udalosť nevšimol, dozvedel sa o nej len od Vás, svoju zodpovednosť priznal len na základe Vašich tvrdení.
Dokazovanie príčinnej súvislosti (vzniku škody a jej príčiny) škodovej udalosti podľa platnej slovenskej legislatívy je na Vašej strane.
Naša poisťovňa - v záujme vyhnúť sa zneužitiu a v záujme ochrany poistených - sa nemôže uspokojiť iba s popismi účastníkov škodovej udalosti.
Naďalej trváme na tom, že vodič motorového vozidla .... nemohol byť v takej situácii, aby si s úplnou istotou mohol všimnúť škodovú udalosť a priznať svoju zodpovednosť za jej vznik. Ďalej podotýkame, že uznanie zodpovednosti našim poisteným nepredstavuje záväzok pre našu spoločnosť poskytnúť poistné plnenie.
Naďalej trváme na odmietnutí Vášho nároku na poistné plnenie. Ale v prípade, že Vaše tvrdenia môžete doložiť akoukoľvek - objektívnou - metódou, pristúpime k ďalšiemu prešetreniu likvidácie škodovej udalosti a vyhodnotíme Vami poskytnuté dôkazy."

Motorista nám tiež napísal, že poisťovňou, ktorá odmietala vyplatiť náhradu škody, bol Genertel.

Ešte začiatkom januára sme oslovili poisťovňu so žiadosťou o stanovisko. Chceli sme tiež vedieť,

 • čo môže poisťovni brániť k vyplateniu náhrady škody, ak sa vinník prizná a sú aj svedkovia, najmä ak je bežné preplácanie škody, ktorá vznikla od kamienka odstreleného neznámym vozidlom,
 • aké dôkazy si musí motorista zadovážiť, aby mohla byť škodová udalosť rýchlo a riadne vyšetrená,
 • prečo poisťovňa vyplatila 60 eur, ak motorista deklaroval škodu 200 eur,
 • čo viedlo poisťovňu k prehodnoteniu prípadu.

Do dnešného dňa nám ale poisťovňa Genertel neodpovedala.

Poisťovňa: plast nevyletel spod nášho auta

Poisťovňa v jednom zo svojich zdôvodnení Tomášovi napísala, prečo nepreplatí škodu z PZP: "sa nepodarilo v rámci šetrenia preukázať, či bol vznik škody v príčinnej súvislosti s poistnou udalosťou."

Prakticky to znamená, že podľa poisťovne nevznikla škoda tak, ako to uviedol Tomáš.

Poisťovňa nepopiera, že sa škoda stala a ani to, že plast spôsobil škodu. Akoby tvrdila, že niečo síce vyletelo spod kolies auta, ale nebolo to to, čo narazilo do Tomášovho vozidla.

Vodič sa priznal v čestnom vyhlásení

Poisťovňa má samozrejme povinnosti voči svojim poistencom. Nemôže vyplácať náhradu škody, ak poistený škodu nespôsobil. Nestačí si vypýtať peniaze, treba vinu vinníkovi dokázať.

Podľa poisťovne si poistený nevšimol vznik škodovej udalosti. Mal sa o nej dozvedieť až od Tomáša. Vodič auta to priznal aj v čestnom vyhlásení. V ňom zároveň uviedol, že si je vedomý zavinenia.

Ak si ale nevšimnete nejakú udalosť, neznamená to, že sa udalosť nestala.

Vodič auta tvrdí, že keď predbiehal Tomáša, spod jeho kolies niečo odletelo. Nevšimol si ale, že auto niečo zasiahlo. Tomáš tvrdí, že jeho auto zasiahol plast, ktorý odletel spod kolies auta, ktoré Tomáša predbiehalo.

Stanovisko Národnej banky Slovenska

Národná banka slovenska (NBS), ktorá vykonáva dohľad nad poisťovňami, vypracovala v júli 2013 stanovisko ku škodám na čelnom skle spôsobeným kamienkom vystreleným spod kolies idúceho vozidla.

Stačí nahradiť kamienok plastom a čelné sklo za prednú masku vozidla a z Tomášovho prípadu sa stáva ukážkový prípad.

Podľa NBS je vymrštenie kameňa spod kolies iného motorového vozidla okolnosť, ktorá má pôvod v prevádzke.

"Ak teda udalosť - škoda na čelnom skle - bola spôsobená okolnosťou majúcou pôvod v prevádzke, škoda vznikla a existuje príčinná súvislosť medzi udalosťou a vznikom škody, prevádzkovateľ zodpovedá za škodu na čelnom skle, a pokiaľ má uzatvorené povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, je poisťovateľ povinný takúto škodu zaňho nahradiť," uvádza sa v stanovisku.

Skúste bez pochybností dokázať, ktoré vozidlo vymrštilo kamienok do vášho auta

Príčinná súvislosť je podľa nás zjavná. Myslí si to nielen Tomáš, ale celkovo 5 svedkov udalosti vrátane vodiča, ktorý sa priznal k vine.

V opačnom prípade by v úseku muselo byť množstvo úlomkov, aby bolo zrejmé, že približne v tom istom čase a na tom istom mieste vo vzduchu lietali predmety, ktoré na cestu nepatria.

Poisťovňa má právo na pochybnosti. Dokázať ale, že vám auto poškodil kamienok alebo plast odmrštený od iného vozidla, je prakticky nemožné, ak nemáte o udalosti jasný videozáznam. Ani súdny znalec by vám nemusel pomôcť.

Za takýchto okolností by povinné zmluvné poistenie bolo absolútne zbytočné. Dokázať nespochybniteľne príčinnú súvislosť v prípadoch, ako napísal Tomáš, je prakticky nemožné.

Správa NBS
o dohľade nad poisťovňami poskytujúcimi PZP v rokoch 2012 a 2013:
"Znaleckým preverením 369 spisových zložiek (pričom sa nepreverovali škody na zdraví ani zahraničné poistné udalosti) NBS zistila, že poisťovne uplatnili amortizáciu v 222 prípadoch, z toho v 150 prípadoch (67 %) bola amortizácia uplatnená neoprávnene (podľa znaleckého odhadu mala byť výška amortizácie nulová) a v 19 prípadoch (9 %) vo väčšej hodnote než podľa všeobecne záväzných právnych predpisov mala byť. Priemerná odchýlka znaleckého odhadu od skutočnej výšky poistného plnenia bola 232 eur v neprospech poškodeného"

Amortizácia v PZP je podvodom na poškodenom

Poisťovňa sa nakoniec bez doloženie ďalších dôkazov rozhodla po niekoľkých mesiacoch vyplatiť Tomášovi peniaze. Namiesto 200 eur mu ale na účet poslala 60 eur.

Sumu pravdepodobne znížila o amortizáciu.

Ak by chcel Tomáš od poisťovne zvyšných 140 eur, znovu by musel uvažovať o súde. Znamenalo by to preňho ďalšiu stratu času, energie a peňazí.

Na Slovensku je praxou vyplatiť z PZP o to menej peňazí, o čo je auto staršie. Zdôvodnenie: aby poisťovňa nedotovala zhodnotenie vozidla novými dielmi, aby poškodeného neoprávnene neobohatila.

Skúste však nájsť rovnako opotrebovanú súčasť auta, ktorá by nahradila poškodenú. Nepodarí sa vám to.

Hodnota auta po havárii, aj drobnej, je však vždy nižšia a o zhodnotení auta sa nedá hovoriť ani po úplnom preplatení náhrady škody. Aj keby sa na opravu použili nové materiály.

Rozdiel medzi hodnotou nehavarovaného a havarovaného auta vám už nikto nepreplatí. O starostiach a strate času s opravou auta ani nehovoriac.

Preto je používanie amortizácie v súvislosti so štátom vynúteným poistením v rozpore so zmyslom povinného zmluvného poistenia.

Čestné vyhlásenie vodiča o vzniku škodovej udalosti

Podpísal ho vodič, ktorý sa priznal k vine za škodu na Tomášovom aute.

"Čestne vyhlasujem, že ako vodič vozidla Fiat Croma som bol dňa 28.7.2013 v čase okolo 14:50 hod. na ceste R1 Pribina, približne 20 km za Nitrou účastníkom škodovej udalosti.

Ďalej čestne vyhlasujem, že predmetná škodová udalosť sa stala nasledovne:

Ako vodič motorového vozidla Fiat Croma som predbiehal na ceste R1 Pribina motorové vozidlo Peugeot 307 SW (ďalej len "vozidlo poškodeného"). Pri predbiehaní predmetného vozidla som začul, že niečo spod kolies môjho motorového vozidla odletelo, nakoľko som si nebol istý, či došlo k zasiahnutiu obiehajúceho motorového vozidla, a teda vozidla poškodeného, pokračoval som v jazde ďalej, avšak okamžite som si všimol, že zozadu na mňa blikalo diaľkovými svetlami vozidlo poškodeného. Z uvedeného som zišiel z krajnice spolu s vozidlom poškodeného a následne mi vodič poškodeného vozidla oznámil, že pri predbiehaní motorového vozidla poškodeného mi spod kolies odletel kus plastu a zasiahol prednú časť vozidla poškodeného, následkom čoho došlo k jeho poškodeniu.

Po obhliadnutí vozidla poškodeného, nakoľko som si bol vedomý zavinenia a spôsobenej škody, bola vyhotovená fotodokumentácia a spísal sa záznam o nehode. V súlade so zákonom polícia nebola privolaná, jednak z dôvodu, že nedošlo k naplneniu zákonných podmienok pre vznik dopravnej nehody, boli splnené povinnosti účastníka škodovej udalosti uvedené v § 66 ods. 6 zákona o cestnej premávke a jednak z dôvodu, že som nemal námietky k vzniknutej škode. Zo strany oboch účastníkov došlo k dohode o zavinení škodovej udalosti."

Stanovisko Útvaru dohľadu nad finančným trhom NBS

k likvidácii škodových udalostí v povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v prípadoch škôd na čelnom skle spôsobených kameňom vymršteným spod kolies iného motorového vozidla

Vzhľadom na to, že Národná banka Slovenska zaznamenala nejednotnú prax pri likvidácii škodových udalostí v povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v prípadoch škôd na čelnom skle spôsobených kameňom vymršteným spod kolies iného motorového vozidla (ďalej len „škoda na čelnom skle“), vydáva podľa § 1 ods. 3 písm. a) tretieho bodu v spojení s § 37 ods. 3 písm. d) zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva toto stanovisko:

Na zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla sa vzťahuje povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a poistený má z poistenia zodpovednosti právo, aby poisťovateľ za neho nahradil poškodenému uplatnené nároky na náhradu v rozsahu podľa § 4 ods. 2 zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predpokladmi vzniku zodpovednosti prevádzkovateľa pri škodách spôsobených prevádzkou motorového vozidla sú: udalosť vyvolaná osobitnou povahou prevádzky, vznik škody a príčinná súvislosť medzi udalosťou a vznikom škody. Keďže zodpovednosť prevádzkovateľa pri škodách spôsobených prevádzkou motorového vozidla je založená na princípe objektívnej zodpovednosti, to znamená bez ohľadu na zavinenie, nie je podmienkou jej vzniku protiprávny úkon osoby, ktorá za škodu zodpovedá.

Podľa § 428 Občianskeho zákonníka sa svojej zodpovednosti nemôže prevádzateľ zbaviť, ak bola škoda spôsobená okolnosťami, ktoré majú pôvod v prevádzke. Inak sa zodpovednosti zbaví, len ak sa preukáže, že sa škode nemohlo zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia.

Ak teda bola škoda spôsobená okolnosťami, ktoré majú pôvod v prevádzke motorového vozidla, ide o absolútnu objektívnu zodpovednosť za škodu a prevádzkovateľ sa za žiadnych okolností nemôže zbaviť svojej zodpovednosti za vznik takejto škody.

V prípade škody na čelnom skle zaujíma Národná banka Slovenska stanovisko, že vymrštenie kameňa spod kolies iného motorového vozidla je okolnosť, ktorá má pôvod v prevádzke. Prejavom prevádzky motorového vozidla je v tomto prípade otáčavý pohyb jeho kolies. Aj keď kameň nie je súčasťou motorového vozidla, bez pôsobenia otáčavého pohybu kolies idúceho motorového vozidla by kameň zostal na svojom mieste na ceste a k jeho vymršteniu a vzniku škody by nedošlo. Prevádzka motorového vozidla je teda príčinou vymrštenia kameňa, ktorý nárazom do čelného skla spôsobí škodu.

Ak teda udalosť - škoda na čelnom skle - bola spôsobená okolnosťou majúcou pôvod v prevádzke, škoda vznikla a existuje príčinná súvislosť medzi udalosťou a vznikom škody, prevádzkovateľ zodpovedá za škodu na čelnom skle, a pokiaľ má uzatvorené povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, je poisťovateľ povinný takúto škodu zaňho nahradiť.

16.7.2013

Ing. Vladimír Dvořáček, výkonný riaditeľ útvaru dohľadu nad finančným trhom

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Auto

Inzercia - Tlačové správy

 1. Pixel Federation nikdy nezarobil ako cez pandémiu
 2. Veterány sú symbolom Kuby. Hemingway ich vlastnil sedem
 3. Hyundai štartuje na Slovensku unikátny Hyundai Plogging Run
 4. Mobilná bezpečnosť sa stále podceňuje. Všetko však máte v rukách
 5. Auto bez čakania? VW T-Cross môžete mať hneď a aj so zľavou
 6. Radi si veci vyrábate sami? Tento nový časopis je pre vás
 7. Zdravotná poisťovňa zostala prekvapená. Zaplatila už 30 mil. eur
 8. Domčeky trulli mali byť dočasným bývaním v snahe neplatiť dane
 1. Majstrovstvá Slovenska v hode telefónom sa uskutočnia v sobotu
 2. Veterány sú symbolom Kuby. Hemingway ich vlastnil sedem
 3. Hyundai štartuje na Slovensku unikátny Hyundai Plogging Run
 4. Shell myslí na slovenské komunity
 5. Mobilná bezpečnosť sa stále podceňuje. Všetko však máte v rukách
 6. Čakáte bábätko? Union má preň nachystané veľké množstvo výhod
 7. Agrokomplex 2022
 8. 365.bank si naďalej upevňuje svoju pozíciu plnoformátovej banky
 1. Zdravotná poisťovňa zostala prekvapená. Zaplatila už 30 mil. eur 38 940
 2. Domčeky trulli mali byť dočasným bývaním v snahe neplatiť dane 17 811
 3. Najbohatšie mesto v stredoveku, divoký západ na Slovensku 11 361
 4. Pixel Federation nikdy nezarobil ako cez pandémiu 6 947
 5. Radi si veci vyrábate sami? Tento nový časopis je pre vás 4 836
 6. Nie som superman, ale viem, že Prešov má na to byť supermestom. 4 225
 7. Kam príde, tam vypredá. Nitran vymýšľal vlastný cider dva roky 3 259
 8. Hyundai štartuje na Slovensku unikátny Hyundai Plogging Run 2 870
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Po rokovaní o zostavení vlády po voľbách vo februári 2020.

Bez SaS môže mať vládna koalícia pri opatreniach problém.


18 h
Poľovnícka chata v obci Čifáre, v ktorej sa stretávali Robert Fico a spol.

Sťažnosť vyšetrovateľa Juhása zamietla prokurátorka, ktorá priťažila aj čurillovcom.


16 h
The Sandman je hitom Netflixu.

Gaiman sa asi nedá adaptovať, ani Netflix to nevedel.


2 h
Pohľad na Záporožskú atómovú elektráreň pri meste Enerhodar na juhovýchode Ukrajiny.

Vojna na Ukrajine pokračuje.


a 4 ďalší 14 h

Blogy SME

 1. Štefan Vidlár: Je suis fan
 2. Jana Júdová: Príbeh zúfalého pacienta, muža, ktorý sadil stromy
 3. Miroslav Makyta: Svet podľa Fica a Matoviča
 4. Marián Kozák: Výlet do Bratislavy a Viedne v roku 2015
 5. Nina Erneker: Kde sa dobre varí, tam sa dobre darí
 6. Lucia Žárska: Tesla sa chystá deliť svoje akcie v pomere 3:1
 7. Michal Legíň: Cesta hrdinov SNP 2021 - 12. časť
 8. Ján Serbák: Zaujímavosti zo storočných novín (19. - 25.8.1922)
 1. Jozef Drahovský: Priechod na druhý svet je v Bratislave 10 406
 2. Peter Gregor: Cena slobody sa vždy počíta iba v stratených ľudských životoch. 7 667
 3. Milan Pilip: Čaká nás rozvrat spoločnosti ak nezasiahneme proti konšpirátorom 7 055
 4. Tereza Krajčová: Severné Poľsko: Očarujúci Gdansk, piesočné pláže Sopotu a moderná Gdyňa 4 423
 5. Pavel Macko: Máme ľutovať podnikateľa Hambálka alebo vojnové obete jeho kumpánov? 4 182
 6. Roman Kebísek: Jánošík prepadával ľudí na cestách vyše roka. Od jesene 1711 do zimy 1712/3 3 976
 7. Ján Valchár: Ubjegáj, zájčik, ubjegáj! 3 950
 8. Ján Serbák: Zaujímavosti zo storočných novín (12. - 18.8.1922) 3 423
 1. Jiří Ščobák: Fungujú sankcie proti Rusku? Nečaká krach aj nás?
 2. Monika Nagyova: Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu.
 3. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 45. - Arktída - Posledná plavba lode Karluk 3/3 - Návrat do civilizácie, 1914
 4. Jiří Ščobák: Kde dnes môžeme ušetriť? Znížiť spotrebu a náklady?
 5. Jiří Ščobák: Proč bychom si měli zapamatovat jméno Anna Chadimová? Co nám po ní zůstalo?
 6. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Ružinovská televízia - pod kontrolou politikov
 7. Jiří Ščobák: Krásne a zaujímavé historické poistné zmluvy: Existovala aj čisto slovenská poisťovňa? A čo bola „zmluva odvážna“?
 8. Monika Nagyova: O žene, ktorá milovala rúško
SkryťZatvoriť reklamu